Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbank 1529 (2/3)

Kan iemand mij a.u.b. helpen met het transcriberen van de bijgevoegde schepenakte (2/3)? 

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op di, 07/06/2021 - 16:02

Onder voorbehoud en met excuses voor het Latijn.

voir hen selven ende dan zij voir voir geloeft hebben ter instantie
warandien ende alle commer ende calengie dairinne wezende geheel
af te doen, sonder dardalf lopen roggen t'sjaers erfpachts
aen Henrdicx Belaerts bij den voirghe coper jaerlicx dair buyten te
vergelden cum tenore .... Actum et ... ut supra.

Ida Mathijs dochter van den Spijker, naegelaten weduwe wijlen
Jan Mercx met Jannen Rutgersz tutore es afgedaen ende heeft
helmelinge dair op vertegen tot behoeff van allen hueren wittige
kynderen, vercregen bij Jannen voirseit, op die tochte van eenen
ecker genoempt den Cleynen Groet Ecker een goet sestersaet
groet wesende, in Oirschot tot vorsten best gelegen, d'een zijde
aen huers selfs ende hueren kynderen genoempt die Groet Ecker,
d'ander Henswich Verheyen, d'een eynd Aleyt Colen, d'ander aen een
binnensteegh gelovende ut mores dit afgaen ten euwigen
daigen stendich te hauden zonder tegenseggen. Actum penultima May.

Jan ende Mathijs gebruederen, Peter Gerit Stijnensz als man ende
mombair Heylwygen, zijnder huysvrouwe, wittige kynderen wijlen Jan
Mercx, vercregen bij Yda van den Spijker, zijnder huysvrouwe voire hen-
selven ende voire Marcelissen Henricken, Peteren ende Jacopen
hennen brueders dair zij t'samen voire geloven ende hon sterck voir
maken, hebben wittelyc ende erffelyc opgedraigen met
helmicheyt vertidene overgegeven Henricken Ghijsbrechtssoen
van der Achter denselven erfve in haer precedente in fundo et
omnibus suis att... in quodtitate ut situs et lore predicte
gelovende ut mores justam warandiam ende alle commer
ende calangie dairinne wezende geheelijcken aff te doen
sonder een half mudde roggen t'sjaers erfpachts aen heren
Henrick Stockelmans jaerlicx bij Henricken dair uyt te
vergelden. Actum et ... ut supra.

Recognunt ... redemptionem in sesto andere apointe
altijt met achtien gouden karolus gulden twintich
stuvers voer den gulden of die werde dairvoor ende midts
nu gevaluwerdt ende die gegeven ende betaelt wezende hantlichtinge
doen den iersten oext dair nae commende alst geschaert is
behaudelijck dat dat half mudde roggen d'welc huyde
des daigs sal moigen laetten staen, behoudelijck oick /

 

An zei op vr, 07/09/2021 - 12:03

Een paar kleine correcties:

 

cum secundum tenorem litterarum ....

Actum et testes ut supra.

Helmicheyt = helmelinghe

omnibus suis attinentiis...  in quodtitate quantitate

ut situs et loco predicto

Recognunt Recognovit super se ... redemptionem

in sesto andere apointe = in festo Andree apostolis

 

Tot zover,

 

Groet,

 

An

JW Merkx zei op vr, 07/09/2021 - 13:49

Bedankt An voor de aanvulling

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.