Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbank 1529

Kan iemand mij a.u.b. helpen met het transcriberen van de bijgevoegde schepenakte (1/3)? 

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op ma, 07/05/2021 - 15:28

Onder voorbehoud:

 

Ida Mathijs dochter van den Spijker, naegelaten weduwe
wijlen Jan Mercx met Jan Rutgersz tutore inordine cum ritu daten
is afgegaen ende heeft erffelijck helmelinge dairop vertegen tot
behouff van allen hairen wittigen kynden, vercregen bij Janne
voirsz. op die tocht hair soe zij seede competerende ende
toebehoirende in eenen ecker of een stuck lants omtrent een lopensaet
groet, wezende genoempt die Loo in Orschot tot vorscreven best, d'een zijde aen erffgenamen Yken Sleegen,
d'ander zijde ende d'een eynde aen erve der kynder Geerlac Thomasz
van den Mele Roth, d'ander eynde Gerit Willemszse belovende in
tutore ut mores ten euwigen daigen stendich te hauden
sonder tegenseggen. Actum 29 Meye.
Ten veld Jan Geraert
Jan, Marcelis, Mathijs gebruederen, Peter Gerit Snijders als man
ende mombair Heylwygen zijnder huysvrouwe wittige kynder wijlen
Jan Mercx, vercregen bij Yda Mathijs dochter van den Spijcker, voire
henselven ende voire Henricken, Peteren ende Jacoppen honnen
brueders dair zij t'samen voire geloiven en hen sterck voir maken,
hebben wittelijck ende erffelijck opgedragen met helmelinge en ter tochten
vertidene overgevende Thomassen Rutgersz tot behouff ende ter tochten van Annen,
nairgelaten weduwe wijlen Geerlac Thomasz van den Melcroth
ende ter erffelijcht van Ykenen wittige onmondige dochter
Geerlach ende Annen voirsz. datselve stuck lants in ... precedent
metten grond met allen zijnen toebehoerten metten gebruycke
van eenen weege over erffelijcke Ykens voirgenoemt in der grootheyt
gelijc dat dair gelegen is ter plaetse voerscreven, geloven op hoyre

JW Merkx zei op ma, 07/05/2021 - 16:08

Dank je wel Geert voor de eerste pagina. Bij deze de tweede pagina.

JW Merkx zei op ma, 07/05/2021 - 16:08

En de derde pagina

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.