Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbank 1525

Kan iemand mij a.u.b. helpen met het transcriberen van bijgevoegde schepenakte?

 

Jan Willem

Reacties (3)

Michel G. zei op di, 07/13/2021 - 20:01

Op enkele woorden na:

 

Henricx soen wijlneer Jan Mercxsen die hij vercregen hadde bij Heylwigen Gielis

Jan Gielis dochter heeft wittelyc ende erffelyc opgedragen met eenen helmelinge vertijden

overgegeven cum littera de Oirschot et indbris Jannen soen wijlneer Jan Mercx

voirs. alle alsulcken acht loepen goets ende geefs rogge s'iaers erffpachs

daer Mathijs van Oirschot als Jan Jan Mercxsen geloeft hadde Henricken Jannen

Mercxsen zijnen wittigen broeder tot behoeff Henrick zijns wittige oers die

hij vercregen hadde bij Heylwigen Gielis Jan Gielis dochter zijnder wittige huysvrouwe

voirs. alle jaere op Lichtmisse vuyt huys, hoff ende erffve daer aen gelegen

omtrent acht loepensaets groot, tot Vorsterbest inden prochien van Oirschot

gelegen, d'een zijde aen de Dyckerstraet, d'ander zijde ende beyde eynden

aen Agnees Weyten ende hueren dochter erve. Item noch vuyt eenen stuc

lants omtrent loepensaets groot, daer eenen vaerwech over geet ter voirs.

plaetse gelegen, d'een zijde Bertha Dircx Bruynen dochter erve, d'ander

zijde aen Jan Beerckens, d'een eynde Goyaert Gielis ende Henrick Aerts

ende d'ander eynde Henrick Har..sch..ck.. Prout [...] littera de Oirschot

plenius continetur. Gelovende super se etc. et opdragen, overgeven ende

vertijden euwelyc vast ende stedich te houden ende allen commer van zijnder

weegen daer inne aff te doen. Actum IIa february

An zei op di, 07/13/2021 - 20:35

Kleine aanvulling:

zijn wittige OERS moet zijn soens

de naam is Henrick Harnasthmeker 

prout in litteris 

 

tot zover

m vr gr An

 

JW Merkx zei op di, 07/13/2021 - 20:51

Dank je wel Michel en An!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.