Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbank 1518

Kan iemand mij a.u.b. helpen met het transcriberen van bijgevoegde schepenakte?

 

Jan Willem

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 07/02/2021 - 11:50

Scepenen in Orschot tugen onder onsen gemeynen segel, dat wij hebben
gesien ende horen lesen enen scepenbrief van Oerschot, geheel ende ongecansel-
leert besegelt metten gemeynen scependoms segel van Oerschot, ludende
van worde te worde aldus, wij Jan Henricksz van der Vloeten, Rutger
van den Stayacker, Thomaes Gielisz, Amelis Petersz, Jan
Matthijsz van Esbeeck, Gielis Dirkcks Hoppenbrouwer ende Henrick
Willemsz van den Veld, scepen in Orschot, tugen onder onsen gemeynen segel,
dat voer ons comen sijn Willem van Gheenen, Gherart ende Wouter Lynd
Arts van Hoof, Art die metser, als man ende mombaer Mergrieten sijnen
huysvrouwe, dochter Arts van Hoef, Jacop die Raymaker, als man ende mombaer
Ermgarden, sijnen huysvrouwe, dochter Arts van den Hoef, Gerart Matthijsz
vam den Spijker, Jan Jan Mercksz als man ende mombaer Yden, sijne huysvrou-
we, dochter Mathijs van den Spijker, als wittige erfgenamen Henricken Jansz van
Ghenen, ende hebben geloeft op hen ende op allen honne gueden,
hebbende ende vercrijgende, te betalen Mergriete, dochter Jan Annen, weduwe
Henrick Jansz van Ghenen ende dat een vierdel jaers nae hoerder
doet die somme van 15 petersgulden, elken van 18 stuvers et dat ter causen
van alsulcken goet als sij Mergriet bij Henricken haren man ingebracht
mocht hebben, met welker geloeft Mergriet geconsenteert heeft ende
sij erfgenamen af moegen houden al alsulken opgaende eykenhout, als staende
is op de aude stockgrienden die sij Mergriet in tochten besittende is
ende hiermede sellen sij erfgenamen te beyden sijden gesloten sijn ende sij
Mergriet of hoer erfgenamen sellen betalen den lesten pacht, uutgenomen
die vercregen guederen te beyden sijden, die men bevynden sal half ende half
te deylen, ende dat men die huysinge houden sal soe sij verpacht is, oft
verpacht sal worden, gegeven int jaer ons Heeren geboerte duysent vijf
hondert ende 12 14 dagen in Merte, dit is aldus gesciet anno
1518 op Sinte Jansdach Baptisat, corman Belart ende dirck Corstiaensz.

 

JW Merkx zei op vr, 07/02/2021 - 12:40

Wederom bedankt Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.