Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbank 1488

Kan iemand mij a.u.b. helpen met het transcriberen van de bijgevoegde schepenakte?

 

Jan Willem

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 06/30/2021 - 16:26

Jan Jan Mercsz en heft erflijck opgehdraghen Goyart Dieksz huys ende hof
met sulker toebehorten ghelijc dat dieselve Goyart Jan Mercsz voerscreven voertijts
met scepenen brieven van Oerscot opghedraghen heft, ghelijc die brieven dat
volcomelijck uutwijsen in al alsulcken erfcoep ende opdracht hij
Goyart Janne voerscreven opghedraghen heft, uutgenomen enen bendt ghelegen
inder parochien van Oerscot tot vopsten Best omtrent van enen halven bender groet
metter eender sijde aen erve voertijts Thijs Jacops, d'ander sijde aen erve
Jan Beertken, dat een eynde aen erve Goyart vercopers ende hen parts, d'ander
eynde aen erve Henrich Harmsmeker ende gheloeft vort op hem ende allen
sijn goet Goyarde voersreven alle commer van sijnentwegen af te doen. Actum den 27en
dach Aprilis.

Goyart Diekssen en heft gheloeft op heden alle sijn goet etc. Jan Jan Mercsz vertich peters
te achtien schellingen voer elken peter of paymente datter goet voer is opten dach
der betaelinghen, eer hij enighe vrachten van de voerscreven onderpande voren ofte
leyden sal, uutghenomen dat allen alsulcken scult die Goyart voerscreven
Jannen Mercx voerscreven berekenen ofte bethonen kan, dat die scult aen
die 40 peters voerscreven corten sal.

 

JW Merkx zei op wo, 06/30/2021 - 18:20

Bedankt Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.