Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenarchieven Vught inventarisnummer 48

In het bovengemelde boek op scan 312 de tweede alinea staat Lenart sone Peter ???? en op scan 317 regel 6/7 van onder staat Lenart Peter ???? Ik neem aan dat dit dezelfde persoon is maar zijn achternaam kan ik niet lezen kunt U mij helpen? Bij voorbaat dank.

Reacties (5)

beheerder Christian van der Ven zei op wo, 04/08/2020 - 08:26

Cas, voor het gemak van alle mede-puzzelaars zal ik de scans bijvoegen. Bij deze het bewuste fragment van scan 312:

beheerder Christian van der Ven zei op wo, 04/08/2020 - 08:27

En het fragment van scan 317:

Otto Vervaart zei op wo, 04/08/2020 - 09:17

In de eerste akte lees ik als achternaam smidts, met een kleine letter s. In de tweede akte las ik eerst vermidts, misschien staat er denuidts, wat hoger staat namelijk dese sijde met dezelfde beginletters de, maar ik denk dat deze schrijver met zijn snelle schrift toch Smidts bedoelde.

Geert Ouweneel zei op wo, 04/08/2020 - 09:56

Ik kom uit op het volgende:

1e scan:
Lenart sone Peter Emidts heeft midts desen
uuitterlijck ende erffelijck verkocht Jan sone Jan
Peters een een jaerlijcken ende erffelijck cijns van thien?
gulden, elcken gulden tot 20 stuijvers te rekenen,
goeden ganckbaren gelde, te betalen alle jaren
erffelijck op vastelavontdach ende voor den eersten
termijn termijn van betalinge op vastelavondtdach
des jaers 1632 ende binnen den dorpe van Vucht,
vrij van alles te leveren, geen lasten uutgescheyden ...

2e scan:
den voorsz. Adriaen Hendrick Berckelmans
daeromme alreede questie ende verschillen was
geschapen te rijsen ter oorsake van de
lanckdurige possessie ende tochte ende die
voorsz. Dircxken haer wederom in houwelijcken
staet heeft begeven met Lenart Pieter
Eemidts, soo heeft die voorsz. Lenardt
met Dircxken sijnder tegenwoordige huys-
vroue ter oorsake van dien last ende procuratie
gegeven aen Willem Corstiaensen Brocken
ende Jan Handricx van Kilsdonck, secretaris tot
Helvoirt, blijckende bij schepenen brieven der
heerlijckheijt van Helvoirt ons ondergeschreven ...

 

Cas Koolen zei op wo, 04/08/2020 - 15:10

Bij nader inzien houd ik het op Emidts en Eemidts

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.