Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenakte Wuustwezel

Er zijn een paar woordjes waarover ik geen duidelijkheid krijg. Zou iemand me daarbij kunnen helpen. Het betreffen de woordjes die ik heb onderlijnd. Wat ik er tot hiertoe van heb kunnen maken is het volgende (beginnende bij het tweede woord op de tweede regel):

ende sullen sijne voirkynderen ende nakynderen [...]

hij [...] creghe bij sijne twee huysfrouwe sullen gelijck

ende hoot voir hoot deijlen enen [...] oft een kynderen

waeren

 

Graag jullie hulp.

Met vriendelijke groet,

Michel G.

Reacties (6)

beheerder Albert Hogeweij zei op wo, 11/28/2018 - 13:12

Beste Michel,

Is het mogelijk iets meer tekst rond het geselecteerde fragment te leveren, zodat wat meer lettervergelijking kan plaatsvinden?

Vriendelijke groet, Albert

beheerder Albert Hogeweij zei op do, 11/29/2018 - 14:10

Beste Michel,

Hieronder de gezamenderhand met mijn collega’s tot stand gekomen transcriptie:

 

toeseggen, dies sal Anthonis alle wettighe schulden

betalen gemaect staende den houwelyck met Adriana sijn

eerste huysfrou waer voir Anthonis voorschreven sal betalen

ende geven elcken sijne kinde als die bij houwelyckse staet

comen sullen, xxv Rins guldens eens, die welcke haer

vader bewijsen sal aen sijn stede, ende indien hij die

vercochte sal daerop soe veel renten blijven staen als dat de

sijne voirkynderen haer verhael ende betalinghe daeraen moghen

vinden, Ende sullen sijne voirkynderen ende nakynderen indien

hij enighe creghe bij sijne twee huysfroue sullen gelijck

ende hoot voir hoot deylen even diep oft een kynderen

waeren, Ende voir datum van desen soe vercleerde

Anthonis voorschreven dat voicht noch toesiender egeenen

Michel G. zei op do, 11/29/2018 - 16:50

Super bedankt Albert en collega´s !!!

Mij was me enkel bekend dat deze persoon eenmaal getrouwd was en dus enkel uit dat huwelijk kinderen had. Maar toen ik deze akte tegenkwam, waarin sprake was van zowel voor- als nakinderen begon ik daaraan te twijfelen. Daarom waren die (voor mij) onbegrepen woorden cruciaal om de gehele tekst te begrijpen. Niettegenstaande de strekking duidelijk is zie ik nochtans vóór het woordje "indien" nog wat letters geschreven staan die lijken op de letters v (met suspensie?), de "t" (of f?) en de "r". Of is die krul rond de letter v een doorhaling?

Hoe dan ook, enorm bedankt voor jullie transcriptie !!

 

met vriendelijke groeten,

Michel

beheerder Albert Hogeweij zei op do, 11/29/2018 - 18:18

Beste Michel,

Het vermoeden is inderdaad dat er in eerste instantie een iets ander woord dan 'indien' heeft gestaan, en dat er toen een royaal gekrulde 'I' doorheen is gezet. 

Vriendelijke groet,

Albert

Michel G. zei op do, 11/29/2018 - 19:12

Dank je Albert om toch nog te reageren. De zin lijkt me in ieder geval plausibel met enkel het woordje "indien". De info die ik dank zij jullie transcriptie uit deze zin heb kunnen halen, komt ook overeen met de gegevens die ik over deze persoon heb. Wat mij betreft klopt jullie transcriptie dan ook. Nogmaals hartelijk dank!

 

Met vriendelijke groet,

Michel

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.