Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenakte over Adrianus Anthonissen van Westwesel

Dag allen,

Ik heb een transcriptie gemaakt van een akte uit het schepenregister van Wuustwezel. Er zijn echter nog wat woordjes die ik maar niet ontcijferd krijg (aangeduid met een vraagteken tussen rechte haakjes). En ongetwijfeld zitten er hier en daar ook nog wat foutjes in. Kunnen jullie me helpen met aanvullingen en verbeteringen van de tekst? 
De akte is ook online te vinden via de onderstaande link:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRN-9DM?i=240&cat=564…
De akte begint op folio 220 en gaat verder op de ommezijde. Dit is wat ik er van heb kunnen maken:

R1. Wij schepenen des dorps ende Heerlijcheijt van Wuest-
R2. wesel resort onder den quartiere van Rhijen lande van
R3. Antwerpen verclaren ende certificeren midts desen ter
R4. requisitie ende instantie van Cornelis Anthoni Huijbs
R5. alias Gabriels , waerachtigh te wesen dat den selven
R6. requirandt is eenen ingesetene ende geborene van
R7. desen dorpe van wettige ouders , desselffs vader
R8. genaempt geweest sijnde Anthoni ende desselffs moeder
R9. Anthonette Adriaen Theuns , dat den selven oick heeft ge-
R10. hadt eenen geheelen bruder met name Adrianus
R11. Anthonisen Huijbs alias Gabriels van de selve ouders ge-
R12. boren , den welcken nu ontrent de twelff ofte der-
R13. thien jaeren geleden van hier is vertrocken , ende soo
R14. men verstaet , naer Middelborgh in Zeelandt , ende
R15. van daer voorders met het schip Pampus  onder schip-
R16. per Basteijn naer de Oost Indies , ende alsoo den
R17. voors. requirandt ons heeft comen te kennen geven
R18. dat den voors. sijnen bruder , soo hij verstaen heeft,
R19. soude afflijvigh geworden sijn anno 1699 in Arkan ,
R20. achtergelaten hebbende eenen merckelijcken gagie ten
R21. behoeve van sijne gereghtige erffgenaem als matroise
R22. verdient , den welcken is den requirandt in desen
R23. die is den eenigen ende universele erffgenaem vanden
R24. voors. sijnen broeder , soo is ons ernstigh versoch ende
R25. begeeren aen alle heeren officieren, regenten ende
R26. bewinthebbers vande Oist Indische Compaignie dat de
R27. selve den voors. Cornelis Anthoni Huijbs gelieven te ad-
R28. mitteren ende kennen voor den eenigen broeder ende universele erffgenaem
R29. vanden vs. Adrianus Anthonissen Huijbs , ofte somwijlen
R30. genoempt geweest sijnde Gabriels , ende aende selve te voldoen
R31. ende te bethalen allen ende iegelijcke de gagien allen anderssints
R32. t gene den selven Adrianus sijnen broeder souden mogen goet
R33. comen ende achtergelaten hebben , deselve heeren sullen [?]
R34. doen gude ende rechtveerdige bethalinge , des doende sullen
R35. wij t selve in alle occasien bereedt sijn te erkennen , ende
R36. [waer?] [?] sonder argelist actum den derden dagh van
R37. april 1707

 

Met vriendelijke groeten,
Michel
 

Reacties (4)

Arcimboldo zei op wo, 05/15/2019 - 17:33

Michiel,

Familysearch vraagt om inloggen. Ik heb geen inlogcode. Als je ook de tweede scan uploadt op Watstaatdaer, kan ik er naar kijken

Van Rietvelde Johan zei op wo, 05/15/2019 - 18:42

Hallo @Arcimboldo, ter info: inlog bij Familysearch is gratis..

Als bijlage deel 2..

Groeten.

Arcimboldo zei op za, 05/18/2019 - 16:55

R1. Wij schepenen des dorps ende Heerlijcheijt van Wuest-
R2. wesel resort onder den quartiere van Rhijen lande van
R3. Antwerpen verclaren ende certificeren midts desen ter
R4. requisitie ende instantie van Cornelis Anthoni Huijbs
R5. alias Gabriels, waerachtigh te wesen dat den selven
R6. requirandt is eenen ingesetene ende geborene van
R7. desen dorpe van wettige ouders, desselffs vader
R8. genaempt geweest sijnde Anthoni ende desselffs moeder
R9. Anthonette Adriaen Theuns, dat den selven oick heeft ge-
R10. hadt eenen geheelen bruder met name Adrianus
R11. Anthonisen Huijbs alias Gabriels, van de selve ouders ge-
R12. boren, den welcken nu ontrent de twelff ofte der-
R13. thien jaeren geleden van hier is vertrocken, ende soo
R14. men verstaet, naer Middelborgh in Zeelandt, ende
R15. van daer voorders met het schip Pampus  onder schip-
R16. per Basteijn naer de Oost Indies, ende alsoo den
R17. voors. requirandt ons heeft comen te kennen geven
R18. dat den voors. sijnen bruder, soo hij verstaen heeft,
R19. soude afflijvigh geworden sijn anno 1699 in Arkan ,
R20. achtergelaten hebbende eene[n] merckelijcke[n] gagie ten
R21. behoeve van sijne gereghtige erffgenamen[em] als matroise
R22. verdient, den welcken is den requiran[d]t in desen
R23. die is den eenigen ende universelen erffgenaem vanden
R24. voors. sijnen broeder, [s]zoo is ons ernstigh versoeck[ch] ende
R25. begeeren aen alle heeren officieren, regenten ende
R26. bewinthebbers vande Oist Indische Compaignie dat de
R27. selve den voors. Cornelis Anthoni Huijbs gelieven te ad-
R28. mitteren ende kennen voor den eenigen broeder ende universelen erffgenaem
R29. vanden vs. Adrianus Anthonissen Huijbs, ofte somwijlen
R30. genoempt geweest sijnde Gabriels, ende aenden selven te voldoen
R31. ende te bethalen allen ende iegelijcke de gagien alles[n] anderssints
R32. t gene den selven Adrianus sijnen bru[oe]der souden mogen goet
R33. comen ende achtergelaten hebben, deselve heeren sullen [?]
R34. doen gude ende rechtveerdige bethalinge, des doende sullen
R35. wij t selve in alle occasien bereedt sijn te erkennen, ende
R36. [waer?] [?]want? al? sonder argelist actum den derden dagh van
R37. april 1707

Michel zei op zo, 05/19/2019 - 10:11

Arcimboldo, héél hartelijk dank voor je aanvullingen en ook voor de verbeteringen.

Adrianus zou in Arkan overleden zijn. Heeft iemand een idee waar dat zou kunnen liggen?

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.