Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenakte Mechelen 6 november 1603

Transcriberen gaat steeds eter, nog zijn er echter hier en daar hiaten. Hierbij mijn transcriptie van deze akte, waarvoor nog hulp gevraagd:

“6den dag  Cecilia Wisschavonts   Sebastiaens doghtere, ende weduwe Ambrosius Tassijns cum tutore extraneo woonende tot Antwerpen, voor haer szelve ende inden naeme van Hans Sleghers ende Elisabeth Tassijns sijne huysvrouwe ende den szelve Cecilia doghtere … de … sij hare … sterckmaeckten, met (belast?) … te sijn bij den voorsz. Sleghers ende sijne huysvrouwe behoorlijck te doen ratificeren binnen aht daghen eerstcommende, heeft bekent dat Jan van Loenhout … haer wel ende (deuchdelijck?) gelost ende affgequeten heeft de twee gulden 13 stuyvers eenen grooten Brabants erffelijcke (chijns?) van meerdere renten wesen bepandt op een huys metten toebehoorten gestaen bij den (mol?) / ..den Hansch van de (Drapstraten), jegens oick den szelven Mol / welcken twee guldenen derthien stuyvers eenen grooten Brabants haer Cecilia gemaeckt ende gelaten sijn geweest bij Catherina Wisschavonts. haere … (was?) (… … verch…, et quitanis qualitatus qua supra et in forma .//.  VI Novembris 1603 »     

Bij voorbaat dank! 

Reacties (12)

Geert Ouweneel zei op wo, 02/22/2023 - 18:31

Ydem.Cecilia Wisschavonts Sebastiaens doghtere, ende
weduwe Ambrosii Tassijns cum tutore extraneo, woonende tot
Antwerpen, voor haerselven ende inden naeme van Hans Sleghers
ende Elisabeth Tassijns sijne huysvrouwe ende derselver Cecilia
doghtere, over dewelcke sij haer ten desen sterckmaeckten, met
belofte nyettemin van tghene haerbeschreven bij den voorsz. Sleggers
ende sijner huysvrouwe behoorlijck te doen ratificeren binnen acht
daghen eerstcommende, heeft bekent dat Jan van Loenhout jegebs
haer wel ende deuchdelijck gelost ende affgequeten heeft de twee gulden
13 stuyvers eenen grooten Brabants erffelijcke reste van meerdere rente,  wesende
bepandt op een huys metten toebehoorten, gestaen bij den mol(en?)
op den houck van de Drapstrate, jegensover den szelven mol,
welcken twee guldenen derthien stuyvers eenen grooten Brabants
haer Cecilia gemaeckt ende gelaten sijn geweest bij Catherina
Wisschavonts haere moye was (soo sij verclaerde) et quitanit
qualitate qua supra ut in forma
VI Novembris 1603

Carlo van Eysendyck zei op wo, 02/22/2023 - 18:42

Hallo Geert, erg bedankt voor de nuttige aanvullingen!!

Pauwel zei op wo, 02/22/2023 - 21:58

Of huis "De Mol" in de Drapstraat te Mechelen er in 1603 al stond weet ik niet.

Pauwel zei op wo, 02/22/2023 - 22:24

Ik zou ‘iidem’ transcriberen, Latijn voor ‘dezelfde’ nl. schepenen. 
Hier en daar kwam ik nog een typo tegen.

belofte nyettemin van tghene naerbeschreven bij den voors. Sleghers
ende sijne huysvrouwe behoorlijck te doen ratificeren binnen acht
daghen eerstcommende, heeft bekent dat Jan van Loenhout jegens
haer wel ende deuchdelijck gelost ende affgequeten heeft de twee guldenen
op den houck van de Drapstrate, jegensover denselven Mol,
haer Cecilia gemaeckt ende gelaten sijn geweest bij Catherine?
Wisschavonts haere moye was (soo sij verclaerde) et quitavit

Carlo van Eysendyck zei op do, 02/23/2023 - 08:50

beste Geert en Pauwel, dank je voor de verwijzingen. In bijgevoegd beeld vinden jullie de volledige pagina's. Op de linkerpagina wordt de schepene vernoemd: Jan Van Hoeden of Houden?

Pauwel zei op do, 02/23/2023 - 13:14

"Of huis "De Mol" in de Drapstraat te Mechelen er in 1603 al stond weet ik niet."

Inmiddels heb ik meer informatie.
Ga naar http://www.dewarevriendenvanhetarchief.be/DWV2/index.html
Kies 'Mechelen', en vervolgens 'Huizendatabank'. Tik in het zoekscherm de betr. naam in. 

Pauwel zei op do, 02/23/2023 - 13:17

Jan Van Lovene is de comparant. Hij is oud-schepen van Mechelen. 
De namen van de twee dienstdoende schepenen - helemaal vooraan in de akte - kan ik niet lezen.

Carlo van Eysendyck zei op do, 02/23/2023 - 14:21

Dank je Pauwel.

Het huis De Mol heeft wel degelijk in de Drapstraat bestaan.

Pauwel zei op do, 02/23/2023 - 16:05

Hier vind je de schepenlijst van 1603:

https://www.genealogischebronnenrivierenland.be/Databank

Schepenregisters > Serie 1 > SR225_1602-1603 > SR225000163.jpg

De schepenen in jouw akte zullen dus zijn Balthazar Charles en Cristiaen van Steensel.

Pauwel zei op do, 02/23/2023 - 16:10

Schepenlijst Mechelen 1603.

Carlo van Eysendyck zei op do, 02/23/2023 - 20:44

Dank je voor de hulp Pauwel! Super!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.