Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

schepenakte Mechelen - 17 septembris 1599 - deel 1

graag een beetje hulp voor enkele onduidelijke woorden. Hierbij mijn transcriptie:

“Echarld Jerom   Barbara Fassijn met Augustijn de Munck, (zaligher?) ende momboir dieses ten naerbestaenen behoorlijck authoriseert heeft volgende de scheydinge en delingen opten 12 Novembris 1598 tusschen haer ende Elisabeth Fassijns, haere zustere ende huijsvrouwe van Nicolae Daems, gemaeckt ende gepasseert voorden notaris mr Peter vanden (Rijechde?) zekere getuige ende bij voldoeninge van deselve de twee hondert ende vier guldenen … bij deselve scheydinge (gereckent?), (Gegeven?) ende betaelt aen de voorsz. Elisabeth Fassijn tot haere ende haeren (voorstaende?) manne behoeven zesse carolus guldenen zeven stuuvers aen haere, jaerlijcke en erffelijke rente (elcken?) gulden van dyen tot XV grooten vlaems”    

Bij voorbaat dank!

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op vr, 02/24/2023 - 13:50

De scan van het origineel ontbreekt

Carlo van Eysendyck zei op vr, 02/24/2023 - 13:53

hierbij scan van het origineel (was te snel)

Geert Ouweneel zei op vr, 02/24/2023 - 14:46

Dit kan ik ervan maken:

 

Scharles Jerom. Barbara Fassijn met Augustijn de Munck, haren man ende
momboir, die hair ten naerbescreven behoorlijck aucthoriseerde,
heeft volgende de scheydinge ende deylinge opten 12 Novembris
1598 tusschen haer ende Elisabeth Fassijn, haere zustere ende huijsvrouwe
van Nicolaes Daeme, gemaect ende gepasseert voor den notaris mr.
Pyeter van den Rye ende zekere getuygen ende in voldoeninge van de-
selve de twee hondert ende vier guldenen rent bij dezelve
scheydinge geruert, gegeven ende betaelt aen de voorsz. Elisabeth
Fassijn tot haeren ende haeren voorscrevene mans behoeven zesse
carolus guldenen zeven stuuvers eenen halven jaerlijcke ende
erffelijke rente, elcken gulden van dyen tot XV grooten vlaems.   

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.