Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenakte 14-05-1653 1-2

Beste,

Wie kan mij helpen met het transcriberen?

Pagina 2 is apart toegevoegd.

 

Bvd!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 01/12/2022 - 15:55

Vernieuwinge van rente
Voor sr. Marcus van Hove
Wij Lancelot Weemans ende Jacob Schrijvers letgen
heer Henrick van Berchen in sijnen laeshove van
Berchem bij Antwerpen, maeken condt dat voor ons
quam mr. Gervaert Andriesens,procuriere alier in den
name ende als onwederroepelijck gemachticht ende
geconstitueert sijnde van Franchois Smits volgens
de procuratie op den 9 February 1651 voor den notaris
Daniel van Cantelbeeck ende sekere getuygen gepasseert,
waervan den teneur van woorde tot woorde hiernae volcht,
op heden den negensten February 1651 compareerden
voor mij Daniel van Cantelbeeck, openbaer notaris
bij den Rade ons Heeren en conincx geordonneert in
Brabant totte selve officie ende exercitie geadmitteert /

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.