Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepen akte 16 februari 1580 uit Mechelen

Beste transcriptie-experten, hierbij nog een akte uit Mechelen, van 16 februari 1580, waarvan hierbij mijn poging te vinden met heel waten gaten er in. Kan iemand mij helpen aub? Het gaat om folie 56 verso (dus het linkse blad)

 

“R. Moor...bosch ...    H. Smets

Jongfrouwe Catherina Stassijns met ... kommende weduwe (Santhaquires ?) ma.. ende momboir van (Egidius of Guilelmus?) ende Hans Stassijns eervoorg. jongfrouwe Catherinas (zonen?) die sij behouden heeft van Peeter Stassijns haaren  (erffe?) ... hij laet (deze?) ... ende (voorzien?) (scene?) ende (als?) inden ... ende inden sterffman sch... ende zijne broeders ende zusters hebben indese qualitijt een... (bij?) voldoeninghe ende betaelinghe van ... carolus gulden eens, heb Joris Stassijns eervoorg. jongfrouwe Catherina ende eervoorg. kinderen gedaen heeft ... welck ... (Peeter?) bij hun gelost en afgequeten ... eene rente van ... gulden erffelijck hebbende ... heeft ... op ... ... ... tot ...

T... ... ende met ... vanden voorg. Joris, Egidius ... (bewijs?) (Hendrick?) (Grildnaert?) ende (Bernaert?) van (Elewijdt?) als momboirs ende tot ... ... kinderen Rombouts van Elewijdt daer moeder aff is ... ..

... carolus gulden ... gulden van den tot ... ... ... ende erffelyck ... altijt opte vijf ... ... februari  

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 05/03/2022 - 09:34

R. Mookebosch
R, Smets

Jouffrouwe Catherina Stassijns met mr. Roumonde
van den Senthehuiren, man ende momboir voor haerselve ende
Hans Stassijns der voorsz. jouffrouwe Catherinens zone
die sij behouden heeft van Peeter Stassijns haaren iersten man (als
hij leeffde) ook voor hemselven ende in hem vervangende
ende hem sterckmakeckende omme over zijne brueders ende zuster,
hebben in dier qualiteyt eensdeels in voldoeninghe ende betaelinghe
van alsulcke sessenentnegentich carolus gulden eens, als Joris
Stassijns der voorsz. jouffrouwe Catherine ende hsaere voorn.
kinderen gedaen heeft met welcke penningen bij hun gelost ende afgequeten
is eene rente van sesse guldenen erffelijck,
hebbende beseet gestaen op haerlueder hoeve, gelegen tot Haecht. Ter
presentie ende met consente van den voorsz. Jores Segenen ende
bewesen Hendrick Gielenaerts ende beswaert van Elewijdt,
als momboers ende tot behouff van de kinderen Rombouts Elewijdt,
daer moeder aff is Marie van de Water, seven carolus guldenen
elcken gulden van dien tot veertich groote vlaems gerekent jaerlijcks
ende erffelijck chijs, te heffene altijt opten vijfthiensten February
als momboers

 

Carlo zei op di, 05/03/2022 - 13:12

Hallo Geert, ik ben je erg dankbaar voor deze verhelderingen. Het is een voor mijn familiegeschiedenis erg verklarende akte! Thx a lot!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.