Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Rolregister Maastricht 1429 - Kan iemand mij transcriptie aanvullen c.q verbeteren ?

RHCL_20.088A_8_0005: 11 september 1429  -   Mijn transriptie.

 

Int jaer M CCCC ende XXIX  in september XI daghe overmids R vd hilsins stirt banyen

…Hubayk scepen soe spreke Johannes Mees van Hoeklum als zaeckwalt selve van alsucke
… at als op de Loyen tappeneys ef geselijen wijf of hoe sen aen hoem hebben deen doen
…. jant ende been van lande te doen dst he woynt ende dat vs meynt dat had tubehoert
 …. wes dat regt daraf wijse sal dat se schuldigh sal sijn te doen dact he dat bolderen sal
 (sonder) arglist ende darte heet heer te borge gesat ende voorschr kerk van Montenaken tegewesich wesen
…van quade herberen verbeijndend …te peijnen ... .. Johannes geloefde  stud burge
halvlas te galle opt ende einde.

Reacties (4)

René van Weeren zei op vr, 07/03/2020 - 11:12

Een 1e poging, al ben ik niet van alles zeker.

 

In 't jae[r] M CCCC en[de] in septembr[is] XI dage ov[er]mids R[everendus] Van Valkenb[urgh], Siwert Banyer,
Haybayker scepen[en] toe spraek Joh[ann]es Mees van Hoeklum als zaeckwalt selve vur alsullick
vervat als Ode Loyen, tappeneys of geselyers wijf of hoer get[uyghen] aen heern hebbe[n] doen doen
varen hant en[de] voet va[n] lande te doen dat he woynt en[de] dat sy meynt dat hae[]r tubehoe[r]et
Ende wes dat recht daraf wijse sal dat he schuldich sal sijn te doen, dat he dat voldeon sal
son[der] arglyst, en[de] dartu heet he te borge[n] gesat get[uyghe] Bock va[n] Ma[n]tenake[n] tegenw[er]dich wesend[e]
beyde heren guede hervoren verbeynden[de]. End[e] te peynde[n] etc[etera]. End[e] Joh[ann]es geloefde sine[n] borge
halles te halle[n]. Et cum curenda etc[etera]

Boed Marres zei op vr, 07/03/2020 - 11:49

Dank René. het wordt al duidelijker. 

Het begrip zaeckwalt is mij niet bekend. Zou het zaakwaarnemer kunnen zijn?

Mantenaken is toch Montenaken. Dit is een naburig dorp.    

Boed Marres zei op vr, 07/03/2020 - 12:06

Ook dank voor deze link. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.