Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

RH132 fol 4a en 4b tweede deel

Bijgaand het tweede deel.

Reacties (11)

Arcimboldo zei op wo, 03/27/2019 - 21:25

Beste Aad,

Blijkbaar heb je twee keer dezelfde foto op WSD geladen.

Hieronder de gecorrigeerde versie van het tweede deel:

Ik kan een paar woorden niet ontcijferen. Kan iemand zijn of haar licht over doen schijnen aub. Ik upload RH132 4b ook nog. Bijgaand de tekst die er volgens mij moet staan. Bedankt voor de hulp. Aad

 

GA Breda. Prinsenhage RH 132 fol 4a 14-09-1699

Informatie genomen ten

               X             vand heer Jacob

               X             schoutete vande

hage      x             oft aenden persoon

van Cornelis Jan Neven

desen veertienden september

sestien hondert negenentne-

gentig                  ter preferentie van

Jan         x             vn           x             etc

X

Den voorsz(egde) Cornelis Cornelis Jan Neven out

omtrent  de twintige jaren verclaert

bij desen ten                     x             als voren dat naer

overlijden van Cornelis Jan Neven

sijne vader hij int twee                  x            

heeft vore oft thien schapen nament

vier aen               x             persoon comende

van Jan Jan Melis Janssen             x             woonende

 

onder den Bavel voorde somme van

drie gulden vijftien stuijvers         x            

Item ses schapen aen een persoon

Woonachtige aen dese zijde vanden

Dorpe van Gils ter somme van

Drie gulden seventien stuijvers

               X             mitsgaders een                 x            

X             daer van hij deponent

een stuck heeft overgegeven aan

Marijnis Marcelissen de Bons dat

hij deponent ook heeft   x             oft

aen mooi Swarten           x             beest aen

Marten haeren tavenier opden

hil onder Eteen voor negenenthien

               x             gulden dan niet daer op ont-

fangen dan eenen schelling voor

               x             ende wat belanght

den quoren molen deselve gebragt

te sijn ten huijse van Cornelis Cornelis

baertmans sonder daer voor iets

te hebben genoten als mede

dat den                x             x             x

moge                   x                            is ten huijse

van gemelten de bons dat hij

deponent ook heeft geaccodeert

met Melis Jan Melis Janssen over

twee karren sijnde een lange met

een eert kar namentlijk dat den voors(zegde)

Melis Janssen soude hebben ende

persisteren gelijk hij ook albereijts

hadde weggehaelt de voorsz(egde) twee

karren ende plaatse van dien

doen brent twee andere karren

ende daer en boven in handen van            x

betalen eene somme van ses gulden

Arcimboldo zei op wo, 03/27/2019 - 21:27

Foutje. Hieronder de gecorrigeerde versie:

onder den Bavel voorde somme van
drie gulden vijftien stuijvers ider
Item ses schapen aen een persoon
Woonachtigh aen dese zijde vanden
Dorpe van Gils ter somme van
Drie gulden seventien stuijvers
’t stuck mitsgaders aan Schaap
Gestebrant daer van hij deponent
een stuck heeft overgegeven aan
Marijnis Marcelissen de Bons dat
hij deponent ook heeft vore oft
aen mooi swarte koebeest aen
Marten haeren tavenier opden
hil onder Etten voor negenentwin-
tigh gulden dan niet daer op ont-
fangen dan eenen schellingh voor
bengelgelt ende wat belanght
den quoren molen deselve gebraght
te sijn ten huijse van Cornelis Cornelis
baertmans sonder daer voor iets
te hebben genoten als mede
dat een saek light en gereed?
nogh berustende is ten huijse
van gemelten de bons dat hij
deponent ook heeft geaccordeert
met Melis Jan Melis Janssen over
twee karren sijnde een lange met
een eert kar namentlijk dat den voors(zegde)
Melis Janssen soude hebben ende
proffiteren gelijk hij ook albereijts
hadde weggehaelt de voorsz(egde) twee
karren ende plaatse van dien
doen bien? twee andere karren
ende daer en boven in handen van den deponent
betalen eene somme van ses gulden

[w.g.] Cornelis Cornelis Robs
[w.g.] Jan Adriaen van Beeck 1700

herman geurts zei op do, 03/28/2019 - 08:33

Enkele kleine leesverschilen:

drie gulden vijftien stuijvers ider   Brabants

hij deponent ook heeft vore oft  vercoft

aen  een mooi swarte koebeest aen

Aad Neeven zei op do, 03/28/2019 - 10:06

Arcimboldo dank je wel. oeps een foutje gemaakt. Hierbij nog het eerste stukje. Met vriendelijke groet en heel hartelijk dank voor de informatie. Groet, Aad

herman geurts zei op do, 03/28/2019 - 14:41

herstel , is wel correct : drie gulden vijftien stuijvers ider

Pauwel zei op vr, 03/29/2019 - 19:58

beugelgelt
querenmolen

Pauwel zei op vr, 03/29/2019 - 20:10

in plaatse vandien | doen bren

Pauwel zei op vr, 03/29/2019 - 20:20

sael light en gereel

Pauwel zei op vr, 03/29/2019 - 20:40

eertkar

Pauwel zei op vr, 03/29/2019 - 21:53

schouteth

Michel zei op zo, 03/31/2019 - 05:42

Nog een detail: de tavernier heette Marten Heeren

 

Met vriendelijke groet,

Michel

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.