Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Rentbrief uit het Antwerps Schepenregister 1523

Graag doe ik nog eens een beroep op jullie voor het transcriberen van deze rentbrief uit 1523. Als ik het goed heb gelezen wordt hier een zekere Magriet vander hoeve, dochter van Lambrecht, vernoemd. Zij was blijkbaar gehuwd met Jan Ghielkens.

Alvast bedankt!

Reacties (3)

Michel G. zei op za, 02/11/2023 - 20:40

Magriete Vander Hoeven Lambrechts dochtere wedewe
wijlen Jan Gielkens geseten ter Horst onder Schooten cum tutore
vercocht Cornelise de Deken Claus sone wijlen oic aldaer geseten
tsjaers erflic een zester rogx op een stede met huijse hove
schueren stalle lande eeusselen fundo et pertinentiis groot
omtrent twee gemete geheeten Bils stede gestaen ende
gelegen inden Horst voors tusschen de Gheerbeke westwaert
ende der wedewen Meeus erve oostwaert, comende
noortwaert aende sHerenstrate. Item op noch een buynder
lants cum fundo et pertinentiis geheeten tDuyfhuysblock
gelegen inde List inden Laerackere gelegen oic aldair
tusschen Jan Gielkens erve west ende oostwaert.
Item op noch omtrent een half buynder lants cum fundo
et pertinentiis geheeten Tynden stuck gelegen aldair ...(?)
tusschen des voirs Jan Gielkens erve west ende oostwaert.
Item op noch een half buynder lants cum fundo et pertinentiis
gelegen aldair inden Ruelen(?) tusschen Jan Ghijsels erve
noortwaert ende der selver Magrieten erve zuijtwaert
comende oostwaert aen de strate. Ende op noch omtrent
een half buynder lants cum fundo et pertinentiis
geheeten den Laeracker gelegen oic aldair tusschen Jan Gielkens
erve zuijtwaert ende Bertelmeeus ......(?) erve
noortwaert. Dandum prima maij ende te leveren
tAntwerpen metter Antwerpscher maten los ende
vrij van allen schote uter stede etc. Sonder etc. Te waerne
op achte moeken rogx erflic Henricke Vande Werve
dair jairlicx vore uutgaende [pro litteræ?] ende anders nyet
Gebraeck yet se et sua. Salvo quod ipse aut sui quitabunt ad
placitum teenenmale met negene ponden grooten brabants eens ende
met vollen pacht

Gerrit Verhoeven zei op zo, 02/12/2023 - 08:52

Hartelijk dank Michel voor je hulp!

Gerrit Verhoeven zei op zo, 02/12/2023 - 14:27

Magriete Vander Hoeven Lambrechts dochtere wedewe
wijlen Jan Gielkens geseten ter Horst onder Schooten cum tutore
vercocht Cornelise de Deken Claus sone wijlen oic aldaer geseten
tsjaers erflic een zester rogx op een stede met huijse hove
schueren stalle lande eeusselen fundo et pertinentiis groot
omtrent twee gemete geheeten Bils stede gestaen ende
gelegen inden Horst voors tusschen de Gheerbeke westwaert
ende der wedewen Meeus erve oostwaert, comende
noortwaert aende sHerenstrate. Item op noch een buynder
lants cum fundo et pertinentiis geheeten tDuyfhuysblock
gelegen inde List inden Laerackere gelegen oic aldair
tusschen Jan Gielkens erve west ende oostwaert.
Item op noch omtrent een half buynder lants cum fundo
et pertinentiis geheeten Tynden stuck gelegen aldair ...(?)
tusschen des voirs Jan Gielkens erve west ende oostwaert.
Item op noch een half buynder lants cum fundo et pertinentiis
gelegen aldair inden Ruelen tusschen Jan Ghijsels erve
noortwaert ende der selver Magrieten erve zuijtwaert
comende oostwaert aen de strate. Ende op noch omtrent
een half buynder lants cum fundo et pertinentiis
geheeten den Laeracker gelegen oic aldair tusschen Jan Gielkens
erve zuijtwaert ende Bertelmeeus de Greve erve
noortwaert. Dandum prima maij ende te leveren
tAntwerpen metter Antwerpscher maten los ende
vrij van allen schote uter stede etc. Sonder etc. Te waerne
op achte moeken rogx erflic Henricke Vande Werve
dair jairlicx vore uutgaende [pro litteræ?] ende anders nyet
Gebraeck yet se et sua. Salvo quod ipse aut sui quitabunt ad
placitum teenenmale met negene ponden grooten brabants eens ende
met vollen pacht

Op basis van andere akten heb ik de achternaam van Bertelmeeus kunnen achterhalen en de bevestiging dat het stuk land wel degelijk Ruelen noemt.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.