Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Rechterlijk archief Zundert 1490

Graag hulp gevraagd voor deze transcriptie. Hoop aan de hand van dit vb, verschillende andere ook te kunnen bewerken. Heb een beetje leidraad nodig voor gewenning van de tekst.

...
Eodem ano .... Willem Servaes Sone van lantscot dat hij vercocht heeft/
..... hem vol ende al betaelt .. Janne Jan Bar... sone ende/
 ..... erfpacht ....tot/
lichtmisse .../
... ende te betaelen te wetene op een ... met huijse ../
ende haerlieder toebehooren gelegen tzundert aen het nieudorp aen Cornelius../
.. aen..../
..... geloofde Servaes van Lantscot des voorseijde Willem zone/
was

Reacties (7)

herman zei op zo, 07/24/2022 - 19:16

Hierbij mijn poging. Nog enkele vraagtekens blijven over. Maar mogelijk kan iemand anders dit aanvullen/verbeteren

 

 

1.eodem ano.... bekent Willem Servaes soenen van lancstot dat hi vercocht heeft

2. drij iiii? somme gelie( gelic?) die hem vol ende al betaelt is Janne Jan Bartele sone ende

3. sine nacomelinge na hem een helfte roge erfpachte guete ad ..... op elce reize tot

4 lichtmisse verschinende metten ..... ..... ... ende opte ...... onderpandt

5. te gelden ende te betalen te weten op ende wt eender erffsteden mette huijse hove

6 haerde toebehoirte gelegen tzundert aen dat nijendorp aen  cornelije heijnderix

7. midts ene huijswesen? met mevriende luijden erve huijswesen? ende tscheun broecke ?

8 ende alle andere siden, .. soe geloofde Servaes van Lancstot die voirss Willem

9 Va.. dit voors. helft op te voldoene als vore als aen de voirss. onderpande

10 eenich gebreck were, ter tijt toe dat de voirss, omderpande goet genoech gepre-

11 sen worden  ten dat voirss. helffte erfp(acht) indehoudelijc dat de voors. Willem ende

12 sijn naecomelinge dit voors. helfte op erfp(acht) altijt tot sijnde goede moeten sal mogen lossen

13 mette sommen van XXX gulden X stuiver op ......... met verschenen pachte pacht

14 in drie? .. ende gelt in dende? behoudelijck oer mede dat soe wanneer de

15 voirss. Jan dit  voirs. helfte erfp(acht) driewerff ter voirss. dage gelijcter? sal

16 hebben dat de voirss Willem en sijn nacomelingen daer na de voirss lpendgelick? mach op

17 legghen tot halff meije sonder verloop van dien tijde van lichtmisse tot halff

18 meij toe. Geschiet in presentien Wouter Wielmeker? ende Daems Daemsse?

19 Gerrijtssoen als  getuijghen

 

herman zei op zo, 07/24/2022 - 19:20

correctie lpendgelick  ( typefout, ik lees  pendgelick/pandgelick)

Otto Vervaart zei op ma, 07/25/2022 - 09:19

Enige aanvullingen en correcties voor de eerste vier regels:

- r. 1: eodem anno et die

- r. 2: om een somme gelts.

- r. 3: guets ende cu?

- r. 4: metter maten van Breda

 

In de derde regel gaat het om een vaste formule, maar nu zie ik die nog niet voor me...

ChrisvD zei op ma, 07/25/2022 - 18:34

@Otto Vervaart
re: r. 3: cusb[ae]rs

HANS VAN LANDSCHOOT zei op ma, 07/25/2022 - 20:39

Herman, Otto en Chris,

Alvast bedankt voor te reageren om de toch wat moeilijke tekst te bewerken. Nu heb ik wat meer zicht erover.
Ik heb een tweede tekst, waar ik duidelijk wat meer kon transcriberen. Zie website.

Michel G. zei op wo, 07/27/2022 - 16:49

Nog enkele aanpassingen:

1.eodem anno et die soe bekende Willem Servaes soene van Lantscot dat hi vercocht heeft
2. om een somme gelts die hem vol ende al betaelt is Janne Jan Bartelsl sone ende
3. sinen nacomelinge na hem een halster rogs erfpachts guets ebde cusbaers rogs op elcx jaers tot
4 lichtmisse verschinende metter maten van Breda ende opten nabenoemden onderpandt
5. te geldene ende te betalene te wetene op ende uut eender erffsteden mette huijse hove
6 ende haerder toebehoirten gelegen tZundert aen dat nyeudorp aen  Cornelijs Heijnricx
7. Mows erve zuytwaert met meer andere luijden erve zuytwaert ende tsheeren vroente
8 aen alle dander siden, des soe geloofde Servaes van Lantscot des voirss Willems
9 vader dit voors. halster rogs te voldoene alse vore als aen de voirs. onderpande
10 enich gebreck waere, ter tijt toe dat de voirs. onderpande goet genoech gepre
11 sen worden aen dit voirs. halster  erfpachts. Behoudelijc dat de voors. Willem ende
12 sijn naecomelinge dit voors. halster rogs erfpachts altijt tot sijnder goeden moeten sal mogen lossen
13 metter sommen van XXX gulden X stuijvers op pro quolibet  ende met verschenen pachte pacht
14 in den hant ende gelt in dander. Behoudelijck oec mede dat soe wanneer de
15 voirss. Jan dit  voirs. halster erfpachts driewerff ten voirs. dage geheven sal
16 hebben dat de voirss Willem ende sijn nacomelingen daer na de voirs penningen mach op
17 legghen tot halff meije sonder verloep van dien tijde van lichtmisse tot halff
18 meij toe. Geschiet in presentien Wouter Wielandt ende Jannes Jannes
19 Geerrijtssone als  getuijghen

HANS VAN LANDSCHOOT zei op wo, 07/27/2022 - 19:41

Nogmaals dank u wel Michel voor de aanpassingen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.