Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Proces ketsers 1668

Wie kan deze eerste pagina van het proces helpen vertalen aub?

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 08/16/2023 - 07:40

Aen mijn Edele ende
Weerde heeren,
burghmeesters ende schepenen
s'landts van den vrijen,
supplierende vertoont reverentelijck
Anthonie Fournois Ketser,
wonende tot Plasschendaele,
hoe dat hij over wat bet
dan een jaer bij Ulieden Ed. is
gheroepen gheweest, beneffens
Herman Block ende andere
ter informatie ter cause
van den doodtslach corts te
vooren ghedaen bij eenen Pieter
Fasseur (alsdoen wonende tot
Plasschendael voorseyt) in
seker jonghelinck van den oude
van ontrent de achthien ofte
neghenthien jaeren, emmers
soo dan of Ulieden Ed. ghenough is
gheinformeert ende dat men
midts het claer blijcken van
het faict op den perpetrant

[bovenaan in de marge:]
Zij gheleydt in handen van den
heer greffier criminel omme
hem op den inhouden deser naerder
te informeren ende daer t'eynden
voorder gedaen te worden naer
behooren. Actum 29en October
1667.
... Staderans

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.