Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Poging 2 ter controle

Verkorte weergave volgens Felix Archief Antwerpen Lijsbeth Bracs Arnouds Bracs dochter was en Jan Brac zoon , Janne Bracke nat sone wilen Jan vors op land geh Willem Snoeys goed gel tEekeren inde Kaert Ik maak ervan: lysbeth bracs arnouds bracs dochter was ende tut ? fasebende ? dat sin sculdich en gheef wettig persone en van alsulcke gaf eene besitte en sinen .... Janne Bracks naturelike zoon wilen Janne vors ....... etc de welke sin hem beweesde te heffe ende haar ... houden beij .. tuttel ... oft geh(eten) Willem Snoeye goed ghelegs tussen in de Kaert tusse peter bouden stede , en pal van zande lande/ Den ... borgh te heffe ald sin van leve of doot tot Lysbetten en sal ende ... sal sij naderhand moghen .... weghens ghelope uitgaven noch betoonen ten sin in node van sinen ... Oef Guido

Reacties (5)

Guido Snoeys zei op zo, 07/11/2021 - 13:02

Slechte weergave:

lysbeth bracs arnouds bracs dochter was ende tut ? fasebende ?

dat sin sculdich en gheef wettig persone en van alsulcke

of wenss sowt als Jan brac haer sone qom borgh

gaf eene besitte en sinen .... Janne Bracks naturlike

zoon wilen Janne vors ....... etc de welke sin hem

beweesde te heffe ende haar lief ? ex ... houden beij ..

tuttel ... oft geh(eten) Willem Snoeye goed ghelegs teekeren

in de Kaert tusse peter bouden stede , en pal van zande

lande/ Den ... borgh te heffe ald sin van leve of doot

ende oo........pond?   .. dat soe salse gaven

tot Lysbetten en sal ende hi en sal sij naderhand moghen

.... weghens ghelope uitgaven noch betoonen ten sin

in node van sinen ...sal

Otto Vervaart zei op zo, 07/11/2021 - 13:26

Beste Guido, dit is een lastige schrijfhand, en bovendien wisselt het Nederlandse ad en toe naar Latijn, de eerste regel eindigt met cum tutore  ...bende. De f na Arnoud Bracs staat wellicht voor filia. In de tweede regel lees ik: sculdich es van Gher. wettige schout ende voer alsulke. Elke lettervorm vraagt hier aandacht,even snel lezen lukt me niet...

herman zei op zo, 07/11/2021 - 22:37

Mijn poging:

lysbeth bracs arnouds bracs f(ilia) was ende int saeckende

dat sii sculdich es van  ghers wettig schout ende voer  alsulcke

L (=50) vlemss  scillet [ schild] als hem Jan brac haer sone hem borgh

gaf ... besette en sinen testis Janne Bracks naturliks

soon wilen Janne vors ....... etc de welke sin hem

bewiisde [bewijsde]te heffe aen  haer liif [lijf] op 1 stuck hoven  ..

...... ... oft glijck Willem Snoeye goed ghelegen te ekeren

in de Kaert tusse peter swaeden stede , en peter van santse

landt/ Den iersten borgh te heffe als sii  van liven naar doot

es commen.?...............................   .. dat soe salse gaen

tot Lysbetten  erfg(enamen) ende hem en  sal se ende hi en sal sij naderhand nimmer ende ? moghen

beweijsen wethi.. ghelofe uutgeven noch betoonen ten sij

in node van siinen leven.

Michel G. zei op ma, 07/12/2021 - 21:19

Ik borduur nog even verder op de transcriptie van Herman. Desondanks (ook) niet alles kunnen ontcijferen:

 

Lysbeth Bracs Arnouds Bracs filia was cum tutore [...] bekende

dat sij sculdich es van gherechter wettiger schout [=schuld] ende voer  alsulcke

L vlemsschen  scilde als Jan Brac haer sone hem vor[..]

gaf ende besette in sinen [...] Janne Bracke naturlike

filius wilen Jans vors. erflic V [viertelen rogs?] de welke sij hem

bewijsde te heffen na haer lijf op 1 stuc lants houdende VII 1/2 roeden

luttel min oft ghelijck Willem Snoeys goed ghelegen t'Eekeren

inde Kaert tusschen Peter sVroeden stede , en Peter van Zantvliet

landt/ Den iersten Kerssemis te heffene als sij van live & doot

es comen storve hi sonder hoir dat soe salse gaen

tot Lysbetten erfgenamen ende hi en sal se nemmermeer moghen

vercoepen, wethi.., ghelofe, uutgaen noch becommeren, ten sij

in node van sinen leven etc.

Guido Snoeys zei op di, 07/13/2021 - 06:55

Bedankt voor jullie hulp. De inhoud is niettemin duidelijk geworden.

Vooral moeilijk vind ik oa:

- einde regel 1

- de regel met de vlaamse schild als munt (nooit van gehoord)

- '. erflic V [viertelen rogs?] de welke sij hem

    bewijsde te heffen na haer lijf op 1 stuc lants houdende VII 1/2

    roeden'

Dat zal jarenlange oefening/ervaring zijn zeker.. maar we geven niet op.

Bedankt 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.