Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Peter Cant geeft aan Andriese Schoemakers graag controle

1446 Peter Cant droechscherder en Jan Snoye, Matheeus vanden Male en Jan vanden Male momboeren van Merten Snoye Bouwens sone gaven Andriese Scoemakers alias Behagelaert huys gest op Clapdorp geh de Schuyte jegene watermoelen over achter opte Roye en metten anderen zijden aende Pertbrugge.

 

1. Peter Cant droechscherder ende Jan Snoeye van svaders wege Matheeus

2. vanden Male ende Jan vanden Male vanders moeders wege als naeste

3. maghe ende vriende en de geleverde momboren metten rechte van

4. Merten Snoye Bouwen sone gaven aen Andriese Schoemakers

5. alias Behagelaert den helft van ene huyse van voren tot achter

6. metten gronde etc ende daer af dander helft den voirs Andriese

7. van te voren toebehorende gestaen op Clap Dorp geh de Schuyte

8. jegens den watermolen onder (achter opten Roye) tusschen de wedewen Heinrix

9. Schoemakers erve ex una ende metten andere zijde aen de

10. Pertbrugge. Droech op jaere erflic om II lib (pond) groten brabantse prout

11. quitabunt . Dandum alle jaere een helft midden september ende

12. dander helft te half merte. Item opten helft van II

13. oude groten erflic den geghevenen helft en

14. anders niet ende dien vorighe voeren coment aen de.coeste als voirs

15.Andriese seipsum se et sua te betalen sonder etc Tandere dat

16. hij ad sui een pont grooten erflic vanden voirs II pont groten quitabunt

17. metten verschyedener etc pro xertidine obligarunt totten helft die hij

18. vanden sine genomen heeft sine voirs helft die hij van te

19. daer inne houdende de voirs IIII momboren swooren ten heylighe

20. ….nemende op goeden eedt dat met ende peteren voirs

21. synt gedaen etc dan gehad

 

Niet zo eenvoudige laatste helft ...

 

Groet en dank je

Guido

Reacties (7)

Michel G. zei op do, 01/13/2022 - 09:22

Ik kom tot het volgende, Guido. Enkel 2 keer hetzelfde (waarschijnlijk) latijnse woordje blijft me een raadsel.

1. Peter Cant droechscherder ende Jan Snoye van svader wegen Matheeus
2. vanden Male ende Jan vanden Male vanden moeder wegen als naeste
3. mage ende vriende en de geleverde momboeren metten rechte van
4. Merten Snoye Bouwens sone gaven t'erve Andriese den Schoemaker
5. alias Behaegelaert den helft van eenen huyse van voer tot achter
6. metten gronde etc ende daer af dander helft den voirs Andriese
7. van te voeren toebehorende gestaen op Clap Dorp geheeten de Schuyte
8. jegens de watermoelen over ^achter opten Roye^ tusschen de wedewen Heinrix
9. Schoemakers erve ex una ende metten andere zijden aen de
10. Pertbrugge. Elx jaers erflic om II lb groten brabants prout
11. qui.. t..? . Dandum alle jaere deen helft midden september ende
12. dander helft te half merte. Te waerne opte helft van II
13. oude groten erflic den heylighen gheest ende
14. anders niet ende dien voirg. voercommer geloefde de voirs.
15.Andries pro se et sua te betalen sonder etc Tander dat
16. hij aut sui een pont grooten erflic vanden voirs II pont groten erflic
17. af sal moegen quiten ad placitum elken penninc met XVI d prout qui...?
18. metten verschenenden renten pro certitudine obligavit totten helft die hij
19. boven t'erve genomen heeft sijn voirs helft die hij van te [voren?]
20. daer inne hadde de voirs IIII momboeren swooren ten heylighen
21. met namen op hoeren eedt dat nutter ende profiteliker voer [t'wees?]
22. kynt gedaen es dan gelaten

Guido Snoeys zei op do, 01/13/2022 - 17:00

qui ... kan dat quitabunt zijn , kwam ik meer tegen ...

 

Ik vond deze acte moeilijk.

Guido

Michel G. zei op do, 01/13/2022 - 17:28

Ik heb geen kennis van de latijnse taal, maar de uitdrukking "prout quitabunt" kom ik nergens tegen. Om dit op te lossen is er hulp nodig van een deskundige op het gebied van de latijnse taal. 

Michel G. zei op do, 01/13/2022 - 18:35

Misschien ook eens een betere (volledige) afbeelding van de akte plaatsen?

René van Weeren zei op do, 01/13/2022 - 18:56

prout = voor zover als

quitabunt = zij zullen kunnen, in staat zullen zijn (komt van quire, 1e persoon queo)

Voor zover zij in staat zullen zijn

Michel G. zei op vr, 01/14/2022 - 10:21

Peter cant 184 v02
Hartelijk dank voor je expertise, René!
Toch blijf ik met een onbevredigend gevoel zitten. De term "prout quitabunt" zie ik namelijk in de literatuur nergens gebruikt worden. Bovendien zou je je als schuldeiser terecht zorgen mogen maken of je je geld ooit nog terug gaat zien wanneer in het contract staat dat de schuldenaar enkel moet betalen als hij daartoe in staat is.
Ik heb nog eens door het register 'gebladerd, waar je in meerdere akten deze afkorting kunt zien staan, en ben nog eens aan het puzzelen gegaan.
Aanvankelijk was ik van mening dat het afgekorte woord met de letter 'q' begon, maar bij nader inzien denk ik dat het het 'con'- of 'com'-teken is.
De laatste letter die in de afkorting gebruikt werd is de letter 't' met een opwaartse krul aan het dwarsstreepje. In de Antwerpse registers heeft dit vaak de betekenis van 'ter'.
Tussen het 'con/com'-teken en de letter 't' zie je een lettervorm met 3 korte beentjes (die ik aanvankelijk vanwege die "q" aanzag als "ui"), ook weer voorzien van een opwaartse krul vanaf de onderkant van het laatste beentje. Dit zou dus ook de letter "m" kunnen zijn.
Als ik de afkorting zo goed mogelijk na probeer te doen mbv het toetsenbord dan staat er: 9m⁾ t⁾  Dus comm⁾ ter. Het kan bijna niet anders dan dat het volledige woord 'communiter' moet zijn. De term is dus volgens mij: "prout communiter".

Zoals men gewoon is te doen.

Met vriendelijke groeten,
Michel

René van Weeren zei op vr, 01/14/2022 - 16:08

dag Michel, ik kan me goed in jouw uitleg vinden, ik had vooral naar de term gekeken en niet naar de bron. de frase levert wel treffers op, maar in de tekst en gelet op de schrijfwijze in de bron is jouw uitleg beter plaatsbaar.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.