Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Personen in akte m.b.t. Dirk vande Aa

Beste Forum deelnemers,

Op het Forum van het BHIC heeft iemand al deels geholpen met de transcriptie van deze akte maar hij raadt mij aan voor de volledigheid hier aan te kloppen, o.a. omdat de namen niet allemaal duidelijk zijn.

Het betreft de akte m.b.t. Dirk vande Aa, land te Berlicum (1521) - zie ook de scan in de bijlage:

https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=32-1&index=4&…

Een volledige transcriptie zou heel erg fijn zijn, voor het verhaal in het algemeen en de namen van de personen in het bijzonder !

Alvast veel dank & vriendelijke groeten,

Belem

Reacties (12)

Belem zei op di, 11/28/2023 - 15:44

Hopelijk is er iemand die me met de transcriptie kan helpen ?

Alvast veel dank & vriendelijke groeten,

Belem

Belem zei op wo, 11/29/2023 - 12:11

Beste Otto,

Dank voor de link.
Echter, op het Forum van het BHIC heeft tot nu toe nog niemand mij met details van de transcriptie kunnen helpen en werd ik daarvoor juist naar ‘Wat Staat Daer’ verwezen. 
Dus hopelijk is er hier iemand 🤞🏻🙏🏻

Vriendelijke groeten,

Belem

Belem zei op do, 11/30/2023 - 13:27

Beste Forum deelnemers,

Wie kan mij helpen met de transcriptie van de akte betreffende Dirk vande Aa ?

Alvast veel dank 🙏🏻

Vriendelijke groeten,

Belem

Belem zei op vr, 12/01/2023 - 22:13

Nogmaals een vriendelijk verzoek om hulp bij de transcriptie van de akte m.b.t. Dirk vande Aa.

Op het Forum van het BHIC is al een poging gedaan maar de helper daar kan niet alles goed lezen:

Hij schrijft: 

Ik kom echter maar tot: Theodorici filius quondam Johannes van der Aa, ab eodem quondam Johannes et quondam Liana [?] sua uxoris filia quondam Henrici filius quondam Gerardis van den Captlaer [?] 

Daarmee is de vrouw van deze Dirk bekend. Ik zou deze voorleggen aan het forum van "Watstaatdaer"

Heeft hij het goed gelezen ?

En wat staat er nog meer in deze akte ?

Alvast veel dank !

Vriendelijke groeten,

Belem

 

 

Otto Vervaart zei op za, 12/02/2023 - 18:03

Beste Belem, in mijn ervaring kan het schrift in bronnen tussen 1520 en 1550 vele malen lastiger te lezen zijn dan schrift uit andere tijden. Zelfs de mij bekende woorden en afkortingen uit het Bosch' Protocol zijn dan niet direct zichtbaar als wegwijzers, omdat het deels pas letter voor letter duidelijker wordt. De naam van Gerard lijkt mij Cattelaer. Als ik de akte overzie, lijkt het erop dat het om een erfpachtcontract gaat voor een akker - ergens staat arabilis - met localisering aan de hand van ernaast gelegen percelen en bijbehorende persoonsnamen. Vooral de slotformule met het woord warandiam (garantie) en de zin over getuigen (testes) ogen als een bevestiging van dit vermoeden. Maar nogmaals, het lijkt wel alsof de dienstdoende scribent nog een hele rij wachtenden zag staan en vliegensvlug in cursief schrift de akte opstelde. Oud schrift lezen wordt hier een soort slow reading!

Lezing van de studie over het Bosch' Protocol van Geertrui van Synghel over deze bron en haar inleiding erop in Gens Nostra 75/4 (2020), http://ngv-media.nl/dnld/GN-2020-04.pdf helpt je om deze rijke bron op zijn waarde te schatten.

Belem zei op za, 12/02/2023 - 22:45

Beste Otto,

Hartelijk dank voor deze reactie !

Cattelaer biedt al weer een aanknopingspunt.

Valt de naam van de echtgenote nog goed te ontcijferen ?

Bij een eerdere transcriptiepoging werd gedacht dat er Liana staat, maar wel met een duidelijk vraagteken daarbij ?

Ik ben benieuwd naar de inhoud van de akte vooral vanwege verwantschapsonderzoek, waaronder de voorouders van ene Anna/Anneke van der Aa die een vader Dirck Jans van der Aa had (zie ook de link naar het BHIC Forum). Of de Dirk vande Aa in deze akte de man is, is nog niet duidelijk.

Vriendelijke groeten,

Belem

 

 

 

Otto Vervaart zei op zo, 12/03/2023 - 16:52

In deze akten wordt de naam van degene die een contract afsluit alleen bovenaan genoemd in het kader van zijn eventuele familieverhoudingen, daarna wordt er slechts beknopt naar die persoon verwezen. Deze akten zijn niet allereerst genoteerd om genealogische informatie vast te leggen. Misschien dat de indexen op het Bosch' Protocol een naam ook in andere akten vermelden, maar soms blijft het bij die ene enkele vermelding. Ik zie alleen bovenaan duidelijk de naam Liana, verder niet. Als schrale troost kan ik melden dat ik nu wel in r. 6 in p[aroch]ia de Beerlickem meen te lezen... 

Belem zei op zo, 12/03/2023 - 17:59

Beste Otto,

 

Dank weer voor uw reactie !

Het is me bekend dat dit soort akten niet primair voor het vastleggen van familieverbanden zijn.

Maar in dit geval staat er klaarblijkelijk een echtgenote van Dirk vermeld, dus in die zin is de akte wel bruikbaar voor het in kaart brengen van deze verbanden. Alle kleine beetjes helpen !

Als ik het dus goed vertaal/begrijp staat er o.a.:

Theodorici filius quondam Johannes van der Aa, ab eodem quondam Johannes et quondam Liana sua uxoris filia quondam Henrici filius quondam Gerardis van den Cattelaer. 

Theodorus zoon van wijlen Johannes van der Aa, bij dezelfde wijlen Johannes en zijn overleden vrouw Liana, dochter van wijlen Henric, zoon van wijlen Gerard van den Cattelaer.

In een andere akte (in het onderwerp op het BHIC Forum) blijkt te staan dat Dirk een zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Dirk van den Aa is.

Daarbij weet ik nog steeds niet of Anna/Anneke van der Aa aan hen verwant is, maar hopelijk komen we met deze informatie wel dichterbij een antwoord.

 

Vriendelijke groeten,

Belem

 

 

 

 

Michel O. zei op zo, 12/03/2023 - 22:15

Een pittig tekstje, dus wat volgt is niet veel meer dan een aanzet, met nog heel wat onzekerheden.
Een Anna wordt wel niet vermeld, en Liana heet eigenlijk Katherina.
In deze akte verkopen 1) Dirk vander Aa, zoon van wijlen Jan en van wijlen Katherina, dochter van wijlen Hendrik, zoon van wijlen Gerard vanden Cattelaer, en 2) Ghijsbertus, zoon van wijlen Pauwel geheten Ghijben en (naar ik veronderstel) van diens vrouw Dimpna, zus van Dirk vander Aa, een stuk akkerland in Berlicum aan Ludolphus geheten Loeff, zoon van wijlen Jan van Schutwijck. Noteer dat Ludolpuhus de Latijnse vorm is van Loef. 

Theodericus filius quondam Johannis vander Aa, ab eodem quondam Johanne et quondam
Katherina sua uxore, filia quondam Henrici filii quondam Gerardi vanden Catte-
laer pariter genitus, et Ghijsbertus filius quondam Pauli dicti
Ghijben …reliatus(?) legitimus ut dicitur Dimpne sue uxoris, filie
Johannis vander Aa et Katherine predictorum, peciam terre arabilis unum
lopinatum terre vel circiter continentem, sitam in parochia de Beerlykem
in loco dicto Het Gewatt inter? hereditatem abbatis et conventus de Berna
ex uno et inter? hereditatem Ludolphi dicti Loeff filii quondam Johannis
de Schutwijck ex alio latere et fine uno. Tendente cum fine
reliquo ad hereditatem Lamberti dicti Janssen ut dicitur, hereditarie vendiderunt
dicto Ludolpho dicto Loeff filio quondam Johannis de Schutt-
wijck ad eodem promittentes super omnia et habenda warandiam
omnem obligationem et impeticionem deponere. Testes Berkeler et Bogart. Datum
supra.

Belem zei op zo, 12/03/2023 - 23:48

Beste Michel,

Eveneens veel dank voor uw reactie en informatie !

Er blijken voor mij veel nieuwe èn bruikbare gegevens in deze akte te zitten die aansluiten bij informatie die ik al eerder heb gevonden m.b.t. Anna/Anneke (ook wel Enneken) van der Aa.

Nu lijkt bevestigd te worden dat de Dirk vande Aa in bovengenoemde akte haar vader is.

Er zijn namelijk akten over momboiren van kinderen van haar (eerste) schoonvader en haar eigen kinderen waarin ene Peter Ghijben/Ghijsbert Pauwels een van de momboiren is.

Via de momboiren en eventuele familiebanden met hen probeer ik ook meer over de afkomst van o.a. Anna te weten te komen.

Peter Ghijben/Ghijsbert Pauwels is de zoon van hierboven genoemde Gijsbertus Pauwels, waarvan ik nog geen verdere eventuele familienaam heb kunnen vinden. Ook had ik nog geen naam van een echtgenote. Deze familie heeft een band met Boxtel, waar Henric Gerit van den Cattelaer ook vandaan komt of op zijn minst een band mee heeft (gezien diverse akten m.b.t. Boxtel die ik net heb gevonden). Peter is op een gegeven moment schepen van Berlicum en is dus klaarblijkelijk daar naar verhuisd.

Peter heeft een dochter genaamd Dimpna, nu is duidelijk dat ze is vernoemd naar haar oma aan vaderszijde. Als deze oma de zus van Dirk is, is ook de keuze van Peter als neef van Anna als momboir begrijpelijk.

En omdat een andere akte die ik al eerder vond en waarin Anna voorkomt 'Dijrcken soene wijlen Jans vander A' wordt vermeld en even verder 'Enneken dochtere wijlen Dijrck vander Aa' vallen bij deze al wat puzzelstukjes op een plek !

Dit biedt houvast voor de volgende stappen: meer gegevens over vader Jan/Johannes en opa Dirk vande Aa en uitvinden of ze ergens aansluiten bij andere van der Aa's in die tijdsperiode en de regio.

Waarschijnlijk klop ik in dat kader hier weer eens aan voor een transcriptie.

Veel dank voor de hulp tot nu toe 🙏🏻

En ook Otto Vervaart nogmaals bedankt 🙏🏻

Vriendelijke groeten,

Belem

 

 

 

 

 

Otto Vervaart zei op ma, 12/04/2023 - 09:59

@Michel, fijn dat je hier uitkomst biedt! Met name de lezing van de naam Katherina, met inderdaad een afkorting lijkt me cruciaal. Als je eenmaal beseft dat -na bovengeschreven staat, herken je ook ka... Geduldig kijken naar het schrift in de bron in kwestie en ook eromheen kijken naar lettervormen blijkt weer eens de weg. Hopelijk blijkt het mogelijk om de familierelaties van personen telkens ook elders zo te vinden, anders wordt het toch ongeveer "één bron is geen bron",

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.