Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Paleopuzzel nr. 75: Scherprechter te Roermond

Paleopuzzel

Een brief in het archief van het Hof van Gelder te Roermond spreekt over de commissie van de overleden Meester Hans, scherprechter van Roermond. Maar waar gaat het precies over?

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op di, 03/31/2020 - 11:18

Michiel van Gelder is getrouwd met de weduwe van de overleden scherprechter van Roermond.
Die vrouw heeft nog recht op betaling, maar die krijgt ze niet omdat ze geen vergunning heeft.
Michiel vraagt of hij de opvolger kan worden van de vorige scherprechter.

Thoff accordeert de versochte
commissie. Actum tot Rure-
munde den XIen Martij 1621
J. van den Kerkckhove

Aen den Ed. Hoeve van
Gelderlandt
Geeft met behoerlijcke reverentie
te erkennen mr. Michiel van
Gelder, hoe dat hij suppliant
gehijlickt is met die weduwe van de
overleden mr. Hans van Werdthausen,
gewesene scherprichter deses Rure-
mundtschen quartiers, ende alsoe
der landt rentmeester Grammaije aen
sijne huijsvrouwe hier bevoerens
swaericheijt gemaeckt heeft om die
gaigien te betalen ter saecke zij
geene nieuwe commissie en hadde
ende zij aen den Ed. Hoeve versoichte
dat uyt sunderlinge gratie die
commissie te geven solle in suspenso
gehalden blijven ter tijt toe zij
herhijlickt soude zijn. Soe is
hij suppliant gants dijenstelick
biddende, dat mijne heeren Canthe-
lier ende Raeden gedijent sullen hem als
scherprichter deses overquartiers
te accepteren ende die
voorsz. commissie alnu op sijne per-
soone te laeten passeren, het-
welck doende.
Henrick Bossman

 

ChrisvD zei op di, 03/31/2020 - 14:14

betaelen
uuyt
Cantze-lier

beheerder Tim Sijbers zei op di, 04/07/2020 - 14:44

Zoals gewoonlijk zijn de paleopuzzels voor de doorgewinterde paleografen een eitje! Bedankt heren voor de snelle oplossing, samenvatting én toevoegingen! Op naar de volgende :)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.