Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Paleopuzzel nr. 74: Een Utrechtse heldin

Paleopuzzel

In deze vroeg 17e-eeuwse notariële akte een glimp van de stoere, legendarische verzetsheldin Trijn van Leemput uit Utrecht. Volgens de overlevering zou ze op 2 mei 1577 een grote groep vrouwen hebben verzameld en zijn opgetrokken naar het kasteel Vredenburg, waar ze het signaal gaf om het gehate kasteel te slopen.

Trijn neemt een prominente rol in in de vernieuwde Expo van Het Utrechts Archief in de binnenstad van Utrecht.

 

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op wo, 03/11/2020 - 13:58

Ik kom uit op:

Op huyden den derden May sestienhondert vier
compareerden vuer mij Jacob van Herwaerden, openbaer
notaris, bij de Hove t'Uytrecht geëdt ende toeglaeten, int bijwesen
van de naerbenoemde getuygen, Catharyna, weduwe ende
boedelharster van zaliger Jan Jacobssen van Leemputten ende
heeft mett hande mijns notary, in deesen haren gecooren
voochts die ick tott haere begeert daertoe deede, geconstiuteert
ende machtich gemaeckt mr. Adam van Leemputten, haeren soon, omme
in haeren naeme van haeren weegen ende tott haeren behouve metter
minne ende vruntschappe ofte anders metten uytersten rechte
ende datelijcke executie op ende jegens Cornelis Heymanssen van
Dam, alsnue binnen Leyden woonachtich te verdelen de voldoeninge van de
willige acte van condemnatie bij denselven Cornelis Heymanssen
tot hare comparante behouve vuer den Hove van Utrecht gepasseert
in date den sesten Marty XVC acht ende tnegentich de penningen daer-
van commende te ontfangen, quycleren, accorderen
transigeeren ende handelen soe denselven haren soon goet duncken ende
believen sall, een ofte meer procureurs in rechte ende oick
gemachticht ten saeke in sijne steede bestellen ende alles te
doen datt sij comparanten doen soude muegen, met ratificatie
in forma, versoekende acte die haer gegonst es. Aldus gedaen ende gepasseert
ten comptoire mijns notary in bijweesen van Jan Splinter
Cameraer ende Cornelis Segerman, borger der stadt Utrecht

ChrisvD zei op wo, 03/11/2020 - 22:12

Naast wat klein grut, m.i.:

te vorderen de voldoeninge
in sijne steede te stellen
gedaen t’Uytrecht

beheerder Albert Hogeweij zei op vr, 03/13/2020 - 01:32

Knap gedaan! Dit betrekkelijk lange stuk is toch mooi in twee keer klein gekregen. 

Maar moet 'quicleren' niet 'quicteren' (oudfranse spelling) zijn? Vergelijk ook hoe ongeveer halverwege 'willige acte van condemnatie' is geschreven...

Met vriendelijke groet, Albert

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.