Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Paleopuzzel nr. 70: Een lokale ramp

Paleopuzzel

Een ongeluk zit in een klein hoekje, dat blijkt telkens weer. Het kan wel grote en desastreuze gevolgen hebben. Zo ook hier in Oisterwijk in de 16de eeuw.

Reacties (5)

heihorst zei op wo, 10/23/2019 - 19:16

Wat een lastige puzzel !   Dit is wat ik er van denk te maken, maar enkele woorden kom ik echt niet uit en aan sommige twijfel ik. Benieuwd wat anderen er van maken.  :)

 

Opten XIIII october anno 1567 soe sijn binnen dese

Vrijheijt bij invier met boeckweijt welck te

backen in de Kerckstraat ende Hoochstraten afgebrant

al mij huijsen behalve [schuren] stallen ende achterhuijsch

en is het mae(l)huijs oick mede afgebrant

ende waernae? eene vande invieren?   oick mede verbrant

is midts  hij noch hetzelve  meijnen te hebben ??.

Ende wel hebben een laecken aen sijn lijff gevat?    …

die selve …… was desen brants gecomen door een

meijslaen met eijnen gebackmeijsken die in alsulcke v…

meerdere laechen? backten ende de maeckselen?meerder hem subitelijk? inderweg

liepen met hete pannen onder een bedde [ …]

Van Rietvelde Johan zei op do, 10/24/2019 - 08:32

1. Opten XIIIIden october anno 1567 soe sijn binnen dese
2. Vrijheijt bij inviere met boeckweijt coeck te
3. backen inde kerckstrate ende hoochstraten affgebrant
4. [L..]  LIIII huysen behalven schueren stallen ende achterhuijsen
5. ende is het manshuijs oijck mede affgebrant
6.ende waerinne eene vande mannen oijck mede verbrant
7. was midts hij noch ijet er ut meijnde te halen
8. ende viel hem een balck op sijn lijff. Godt hebbe
9.die siele. Ende was desen brant gecomen doer een
10.meijsken met ennige gebuermeijskens die in absentie van
11.moedere koeck backten ende de moeder hen sub[i]telijk overvroeg
12.liepen mette hete panne onder een bedde etc.

heihorst zei op do, 10/24/2019 - 09:29

Dank je wel Johan !  Met jou vertaling kan ik de tekst goed volgen, wat me eerder niet lukte.

beheerder Luud de Brouwer zei op do, 10/24/2019 - 12:41

Dank je Johan en heihorst voor jullie inbreng.

Er zijn toch nog een paar verbeteringen aan te brengen. Ik ben benieuwd wie er nog wat uithaalt.

 

beheerder Luud de Brouwer zei op di, 11/05/2019 - 16:28

Jullie hebben nog de oplossing van de puzzel te goed. Er blijven enkele letters/woorden niet goed te lezen dus die vul ik ook niet in, ondanks de dappere poging van Johan.

 

1. Opten XIIIIden october anno 1567 soe sijn binnen dese
2. Vrijheijt bij inviere met boeckweijt coeck te
3. backen inde kerckstrate ende hoochstraten affgebrant
4. [?] LIIII huysen behalven schueren stallen ende achterhuijsen
5. ende is het manhuijs oijck mede affgebrant
6. ende waerinne eene vande mannen oijck mede verbrant
7. was midts hij noch ijet daer ut meijnden te halen
8. ende viel hem eenen balck op sijn lijff. Godt hebbe
9. die siele. Ende was desen brant gecomen daer een
10. meijsken met ennige gebuermeijskens die in absentie van[de]
11. moedere koeck backten ende de moeder hen subitelijk [...]
12. liepen mette hete panne onder een bedde etc.

 

Dank aan de meedenkers!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.