Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Paleopuzzel nr. 69: Slaande ruzie in Biggekerke 1653

Paleopuzzel

Het komt in alle lagen van de bevolking voor: ruzie met de familie. In Biggekerke loopt een ruzie tussen een vrouw en haar schoonvader zo hoog op dat het niet alleen bij schelden blijft. Er vallen ook rake klappen. Dat komt de kerkenraad ter ore. Beide ruziemakers moeten 1 maart 1653 op het kerkelijke matje komen. Hoe dat afloopt… Los deze Zeeuwse paleopuzzel op en je weet het!

Reacties (3)

Andreas zei op ma, 09/16/2019 - 22:20

r1 Jorijnken de huisvrouw van Joos Lauwijssen in een gekijf geko-

r2 men sijnde met Lauwijs Linterleur haeres mans vader heeft

r3 haer seer onfatsoenlijcken tegen dien ouden man aengestelt met

r4 vuile scheltwoorden en met slaegen, gelijck mede lauwijs

r5 ontrent haer, en hier over van de predicant en ouderling aen

r6 gesproken sijnde hebben sij beijde uit eenen mondt bekendt dat

r7 sij met elckander wederom versoent waeren, dog dat Lauwijs seer

r8 twijfelde of de versoeninge van Jorijncken oock met het herte

r9 geschiet waere, uit seker teeken waer uit hij het tegendeel

r10 meijnde te konnen afnemen soo hebben wij haer dan oock afge-

r11 vraeght of sij oock met haeres mans vader lauwijs van herten

r12 versoent was en heeft daer op gesegt ja van herten, en sij heeft oock

r13 met eenen het teeken van sijne agterdencken weggenomen, soo

r14 sij meijnde. sij is dan daer op van ons vermaent geworden haer

r15 voortaen tegen haers mans vader en alle andere menschen behoor-

r16 lijcken te draegen, geen ergernissen meer te geven door qualijck

 spreeken, kijven, vegten, quaelijck huis te houden etc. 't welck sij h(eef)t

r18 belooft te doen met traenen; en is alsoo op deze vermaninge ende

r19 haere eijgen beproevinge ten H(eilige) Avondmale toegelaeten.

Als antwoord op door Andreas

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op wo, 09/18/2019 - 22:22

Dat is een uitstekende poging, Andreas, complimenten! Dankzij jouw transcriptie weten we in ieder geval wat er gebeurde en hoe het afliep.

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op zo, 09/29/2019 - 23:19

Beste paleopuzzelaars,

Hierbij de oplossing van paleopuzzel 96 over de familieruzie in het Zeeuwse Biggekerke:

1.Jerijnken de huis-vrouw van Joos Lauwijssen in een gekijf geko-
2.men sijnde met Lauwijs Linterleur haeres mans Vader heeft
3.haer seer onfatsoenlijcken tegen dien ouden man aengestelt met
4.vuile schelt-woorden en met slaegen, gelijck mede lauwijs
5.ontrent haer, en hier over van de Predicant en Ouderling aen
6.gesproken sijnde hebben sij beijde uit eenen mondt bekendt dat
7.sij met elckander wederom versoent waeren, dog dat Lauwijs seer
8.twijfelde of de versoeninge van Jorijncken oock met het herte
9.geschiet waere, uit seker teeken waer uit hij het tegendeel
10.meijnde te konnen afnemen, soo hebben wij haer dan oock afge-
11.vraegt of sij oock met haeres mans vader lauwijs van herten
12.versoent was, en heeft daer op gesegt, ja van herten, en sij heeft oock
13.met eenen het teeken van sijne agterdencken weg-genomen, soo
14.sij meijnde. sij is dan daer op van ons vermaent geworden haer
15.voortaen tegen haers mans vader en alle andere menschen behoor
16.lijcken te draegen, geen ergernissen meer te geven door qualijck
17.spreeken, kijven, vegten, quaelijck huis te houden et cetera 't welck sij heeft
18.belooft te doen met traenen; en is alsoo op dese vermaninge ende
19.haere eijgen beproevinge ten Heijligen Avondmale toegelaeten.

Nogmaals dank, Andreas, voor je oplossing!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.