Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Paleopuzzel nr. 67: Een Latijns staartje aan een oeroude oorkonde

Paleopuzzel

In september 1134 werd de abdij van Berne gesticht, binnenkort dus al weer 885 jaar geleden. De originele stichtingsakte is bewaard, maar er zijn nadien vaker afschriften van gemaakt, al dan niet door "bevoegde instanties". Dit stukje is het einde van zo'n authentiek afschrift, gemaakt in 1600. De notaris die de kopie heeft verzorgd, getuigt hier dat alles in overeenstemming is met het origineel. Misschien niet heel onleesbaar, maar toch met een paar aardige afkortingen in de tekst. Veel plezier met puzzelen!

Reacties (6)

ChrisvD zei op ma, 08/26/2019 - 22:30

Ik maak er het volgende van:

Collatione facta cum suis originalibus litteris
quodam antiquo sigillo quondam domini Andreae
Episcopi Traiectensis ubi apparebat sigillatis
inventa est presens copia cum eisdem
concordare per me Joannem Hogardi Kelders
notarium publicum per consilium Brabantiae
admissum et curiae Episcopalis Buscoducensis
Graphiarium Quod attestor.

ChrisvD zei op ma, 08/26/2019 - 22:38

Natuurlijk uti ipv, ubi.

Andreas zei op ma, 08/26/2019 - 22:43

een aanzet; van een aantal woorden kan ik niks maken, vandaar puntjes

 

Collatione facta cum suis originalibus ...

quodam antiquo sigillo quondam d(omi)ni Andree

... ... uti apparebat sigillatis

inuenta est presens copia cum eisdem

concordare per me Joannem Hogardi Kelders

notarium publicum et consilium Braban(tium)

admissum et curiae E(pisco)palis ...

... quod attestor

Hogardi Kelders

beheerder Rien Wols zei op di, 08/27/2019 - 16:25

Chris en Andreas, dank voor jullie beider poging. Naar mijn idee is de transcripie van Chris, dankzij het herstel van ubi in uti volledig foutloos. De problemen lagen bij Andreas inderdaad vooral in de afkortingen.

Hulde aan Chris voor het opmerken van die subtiele cedille-achtige streep onder Andree, waardoor de -e- een -ae- moet worden voor een correcte transcriptie.

Voor wie nog wil weten wat er nu eigenlijk gezegd is in dit stukje:

Na vergelijking met de originele akten voorzien van een oud zegel van wijlen de heer Andreas, Bisschop van Utrecht, zoals bleek, is dit huidige afschrift door mij, Joannes Hogardi Kelders, openbaar notaris, geadmitteerd door de Raad van Brabant, en griffier van het Bisschoppelijk Hof van ’s-Hertogenbosch, bevonden daarmee overeen te stemmen. Hetgeen ik getuig:

[w.g.] Hog. Kelders

ChrisvD zei op di, 08/27/2019 - 16:39

De bisschop was Andries (Andreas) van Cuijk (Cuyck) (ca. 1070 - 23 juni 1139).

beheerder Rien Wols zei op di, 08/27/2019 - 16:49

Dank je Chris voor die toevoeging. Ik zie meteen dat ik een typefoutje gemaakt heb in die bisschopsnaam, slot-s vergeten :-( Ik zal dat herstellen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.