Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Paleopuzzel nr. 65: Hommeles in de kerk

Paleopuzzel

Uit dit fragment uit een notariële akte van 1640 blijkt dat de predikant van de Engelse kerk te Utrecht zijn vak tamelijk eigenzinnig verstaat. En dat is niet aan ieders aandacht ontsnapt. Enkele woorden in deze tekst spreken boekdelen. 

Reacties (3)

Pauwel zei op vr, 07/26/2019 - 22:25

Dat hij, Herring, op seekeren tijt met een ouderling de
besoekinge [doorhaling] ^tegen het^ avontmael doende hem ten huyse van Thomas Skinner
meer als een co[m]mediant ^dan^ als een predicant aenstelde, met het opsetten van
een stroijen hoet, stuypen crijghen en[de] grimassen te maken etc., alsmede op
een ander tijt den voorn. Skinners wijff [doorhaling] hij, Herring, (als men
vermoedt) halft dronken sijnde, met een halft pient so in haer
dije quetste datse eenighe daghen daerover haer bedde moste
houden, dat hij, ^Herring,^ mede het meerendeel van des armengelt onder
he[m] hebbende # [doorhalingen] contrarie de resolutie genomen [doorhaling] all-^
eer hij predicant wierde, alsmede de onordentelijckheyt

Arcimboldo zei op wo, 07/31/2019 - 11:46

voorvoorlaatste regel: des armen gelt (dus niet aaneen)
voorlaatste regel: is hebbende

beheerder Albert Hogeweij zei op wo, 07/31/2019 - 13:48

Bedankt voor jullie beide reacties, die gecombineerd de juiste oplossing geven. Volledigheidshalve volgt hier dan volledige transcriptie.

Dat hij herring op seekeren tijt met een ouderling de
besoekinge tegen het avontmael doende hem ten huijse van Thomas skinner
meer als een commediant dan als een predicant aenstelde, met het opsetten van
een stroijen hoet, stuypen crijghen ende grimassen te maken etc., alsmede op
een ander tijt den voornoemde skinners wijff hij herring (als men
vermoedt) halft dronken sijnde, met een halft pient so in haer
dije quetste, datse eenighe daghen daerover haer bedde moste
houden, dat hij herring mede het meerendeel van des armen gelt onder
is hebbende, contrarie de resolutie genomen all
eer hij predicant wierde, Alsmede de onordentelijckheijt

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.