Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Paleopuzzel nr. 6: Het is een vreemde zeker

Paleopuzzel

Dat er met Kerst niet voor iedereen plaats is in de herberg, dat weten we. Maar in Schaijk, Herpen en Reek mochten de vreemdelingen zelfs niet meer aankloppen… Een puzzel van enige lengte dit keer, om de feestdagen door te komen! Kom jij er helemaal uit?

Reacties (9)

Dirk Claessens zei op za, 12/17/2016 - 15:05

Er zijn nog enkele" twijfelwoorden"...
---
Alsoo er enige dagen voor lestleden kersmis en naar
nieuwe jaars dag, bijzonder op de dagen tussen kersmis
en nieuwe jaar, veele vremde landtloopers en met kleyne
waaren om loopende vremde cremers tot Herpen Schayck
en op den Beeck geweest sijn, en er de justitie ten
hoogsten aangelegen is om te weten wat voor dergelijke
het geweest sijn: soo wordt mits desen van S'Heere
wegen bevoolen aan alle inwoonders van de voor(sijde)
dorpen, bij dewelcke overdag of des nagts dergelijke
geweest sijn in de voorn(oemde) dagen, voor aanstaande
woensdag aan te brengen aan hunne respectieve ??gchter-
boden wat voor dergelijke persoonen in de voors(eide) dagen
het sije bij dag of nagt aan hunne huysen hebben
geweest, wat gedaan en gevraagt hebben, en sulks op
eene boete van twee ducatons te verbeuren door yder
die overtuygt sal worden, alsulke aan sijne huyse
te hebbe gehadt en in voege voor(sijd) niet sal hebben
overgebroght ?bichtesboden? van de voors(ijde) dorpen
sullen hier van copije nemen en de selve onder hun
relaas morgen op behoulyke wijse publieeren en affgeven
en aanstaande woensdag het aan brengeen van hunne
respectieve dorpsinwoonders schriftelyk aan den onderg(tekende?) in-
leveren of senden op boete voors(ijt) s(i)gnum Ravensteyn
den 21 jan 1764
Johan De Lauwere Erfdros(saard)

CRAMER/CREMER
Woordsoort: znw(m.)
Varianten: CREMER

Modern lemma: kramer
(cremer), znw. m. Mhd. krâmære, -er, kræmer; mnd. kramer, kremer; hd. krämer; ndl. kramer (als geslachtsnaam ook Cramer,
Kremer, Cremer).
Kramer, kleinhandelaar; hij die koopwaren uit eene kraam verkoopt; ook winkelier, kruidenier. Kil. kraemer, institor,
tabernarius, venditor mercium; kraemers Latijn (mnd. kramerlatîn), potjeslatijn, het Latijn van kruideniers of winkeliers
lingua fictitia mendicorum et nebulonum erronum (hiermede schijnt boeventaal of Bargoensch bedoeld te zijn). Teuth.
cremer, coipman, meersman, mercator, negotiator, … per particulas vendens; coipman of cremer, die vele roipt, revela.

ERFDROSSAARD (erfelijke titel?)

Persoonlijke gegevens Frederik Willem Thomas Des vrijheer Von Quadt van Wickradt Mannelijk

Hij is geboren op 15 november 1682.
Beroep: heer van Wickeradt Swanenburg en Loenen, erfdrossaard en erfhofmeester van Gelder en Zutphen. Hij is overleden op 23 augustus 1724, hij was toen 41 jaar oud.

Herman Geurts zei op za, 12/17/2016 - 22:18

# Dirck: ik snap je vermelding naar Frederik Willem Thomas etc niet.
Slaat niet op deze akte.
Akte wordt ondertekend door Johan de Lauwere. hij was drossaard van Ravenstein ( drossaard= o.a bestuurder in een heerlijkheid)

Herman Geurts zei op za, 12/17/2016 - 22:39

Alsoo er enige dagen voor letzleden kersmis en naar
nieuwe jaars dag, bijsonder op de dagen tussen kersmis
en nieuwe jaar, veele vremde landtloopers en mit kleijne
waaren om loopende vremde cremers tot Herpen Schayck
en op den Reeck geweest sijn, en er de justitie ten
hoogsten aangelegen is om te weten wat voor dergelijke
het geweets sijn: soo wordt mits desen van S'Heere
wegen bevoolen aane alle inwoonders van de voors.
dorpen, bij dewelcke overdag of des nagts dergelijke
geweest sijn in de voorn. dagen, voor aanstaande
woensdag aan te brengen aan hunne respectieve righter-
boden wat voor dergelijke persoonen in de voors. dagen
het sije bij dag of nag(t) aan hunne huijsen hebben
geweest, wat gedaan en gevraagt hebben, en sulks op
eene boete van twee ducatons te verbeuren door ijder
die overtuijgt sal worden, alsulke aan sijne huijse
te hebbe gehadt en in voege voors. niet sal hebben
overgebroght richterboden van de voors. dorpen
sullen hier van copije nemen en de selve onder hun
relaas morgen op behoerlijke wijse publiceren en affigeren
en aanstaande woensdag het aan brengen van hunne
respectieve dorpsinwoonders schriftelijk aan den ondergetekende in-
leveren of senden op boete voors. Signum Ravensteijn
den 21 jan 1764
Johan De Lauwere Erfdros(saard)

Aangepast oa letzleden , Reeck ipv Beeck, mit ipv met, righterboden, afkortingen zoals voors. niet uitgewerkt ( zie nieuw topic)
Letzleden en mit zijn typisch voor het Land van Ravenstijn, waarin een met veel duitse woorden doorspekt dialect werd gesproken en geschreven.

Herman Geurts zei op za, 12/17/2016 - 23:06

Slip of the pen.... Ravenstijn moet zijn Ravenstein

beheerder Christian van der Ven zei op zo, 12/18/2016 - 09:40

Dirk en Herman, jullie zijn alvast hard aan het werk geweest! Na de feestdagen volgt de uitslag pas, maar tot die tijd zijn er nog wel andere teksten om je bezig te houden...

@Dirk: De verwijzing naar Frederik Willem Thomas volg ik ook niet helemaal, waaraan is hij gerelateerd?

Dirk Claessens zei op zo, 12/18/2016 - 10:30

Het woord erfdrossaard dat ik dacht te lezen, was me voorheen niet bekend.
Google kende het wel; het duikt op in vele dokumenten, vandaar

beheerder Christian van der Ven zei op ma, 12/19/2016 - 07:47

@Dirk: Helder! Toch mooi dat we door het lezen van dergelijke teksten niet alleen het lezen zelf oefenen, maar ook onze kennis van de historische context verrijken, waarin de teksten geschreven werden.

John Geurts zei op zo, 01/01/2017 - 10:32

Richterbode, mnl. richterbode, voorheen in sommige streken van ons land bekende benaming voor den deurwaarder, b. v. in 't land van Kuik en de stad Grave. || Het Ampt van Afslager wordt bediend door de byzondere Rigterboden der Dorpen, Teg. Staat d. Ver. Ned. 2, 263. Zy (t. w. de Schepenen) zitten om de veertien dagen, doorgaans ten huize van den Deurwaarder, of Rigterbode, Ald.
WNT

beheerder Christian van der Ven zei op ma, 01/02/2017 - 08:26

Dag allemaal, naast de beste wensen voor het nieuwe jaar bij deze ook de oplossing voor de afgelopen paleopuzzel:

Alsoo er eenige dagen voor lest leden Kersmis en naar
Nieuwe Jaars dag, bijsonder op de dagen tussen Kersmis
en Nieuwe Jaar, veele vremde landt loopers en mit kleijne
waaren om loopende vremde Cremers tot Herpen Schaijck
en op den Reeck geweest sijn, en er de justitie ten
hoogsten aangelegen is om te weten wat voor dergelijke
het geweest sijn: soo wordt mits desen van s'Heere
wegen bevoolen aan alle inwoonders van de voorschreven
Dorpen, bij de welcke over dag of des naghs dergelijke
geweest sijn in de voornoemde Dagen, voor aanstaande
woensdag aan te brengen aan hunne respective righter-
bodens wat voor dergelijke persoonen in de voorschreven dagen
het sije bij dag of nagh aan hunne huijsen hebben
geweest, wat gedaan en gevraagt hebben, en sulks op
eene boete van twee ducatens te verbeuren door ijder
die overtuijgt sal worden, alsulke aan sijne huijse
te hebbe gehadt en in voege voorschreven niet sal hebben
overgebroght. Richterbodens van de voorschreven Dorpen
sullen hier van Copije nemen en de selve onder hun
relaas morgen op behoirlijk wijse publiceren en affigeren
en aanstaande woensdag het aan brengen van hunne
respective dorps inwoonders schriftelijk aan den onderschreven in-
leveren of senden op boete voorschreven. signatum Ravensteijn
den 21 januari 1764 Johan De Lauwere Erffdrost.

Hier en daar kunnen we best discussiëren over een letter of haaltje, dus laat maar weten! Dan gaan wij op zoek naar de volgende puzzel... Binnenkort online!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.