Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Paleopuzzel nr. 57: Great Britain, what else?

Paleopuzzel

In de tijd dat onze Republiek nog door roeien en ruiten ging om akkefetjes ter zee in ons voordeel te beslechten, hadden wij ook al het nodige te stellen met het perfide Albion. Had men toen vooruit kunnen weten dat er ooit zo’n buitenspelval als de Brexit zou bestaan… Deze tekst handelt over de beëindiging van de eerste Engelse oorlog en bevat een aantal woorden die nu niet meer gangbaar zijn.

Reacties (7)

Van Rietvelde Johan zei op di, 03/19/2019 - 22:48

Eerste lezing..

De heeren so extraordinaris, als ordinaris gedeputeerden
vande provincie van Hollandt hebben ter vergaderinge
vande heere stant generael gerepresenteert gehadt,
dat haer Edele Groot Mogende rijpelick geëxamineert, ende
overwogen hebbende den bewusten brief vant Parlement
van Engelandt, hadden verwacht gehadt, dat de
selve advantageuser  conditie soude hebben gecontinueer
doch dat sij door seeckere vertroude correspondent, uijt
Engelandt herwaerts overgecomen sijnde, confidentelijk waren
vericht dat verscheijde voorname regenten aldaer hen
hadden versekert, dat, so ijet aenstotelix inde voorver=
haelde missive mochte sijn gestaen, 'tselve onde on=
dergandelinge wel gevonden sal worden; voeghde gemel=
te heeren van Hollandt daer bij, dat 't geene waer toe
de missive relatif is, voor den Staet niet reputabel,
aennemelick, of daertoe was.

beheerder Albert Hogeweij zei op wo, 03/20/2019 - 15:08

Dag Johan,

Deze transcriptie mag zeker reputabel heten. Bevat zelfs nog enige potentie tot het bereiken van een ‘advantageuser’ resultaat! 

Vriendelijke groet, Albert

beheerder Albert Hogeweij zei op ma, 04/01/2019 - 15:17

Hier dan de oplossing van de puzzel (niet van de Brexit):

 

De  Heeren so extraordinaris, als ordinaris gedeputeerden

vande provincie van Hollandt hebben ter vergaderinge

vande heeren staten Generael gerepresenteert gehadt,

dat haer Ed[el]. Gro[ot]. Mo[genden]. rijpelick geëxamineert, ende                                   

overwogen hebbende den bewusten brief van ’t Parlement

van Engelandt, hadden verwacht gehadt, dat de

selve advantageuser conditien soude hebben gecontineert:   

doch dat sij door seeckeren vertrouden correspondent, uyt

Engelandt herwarts overgecomen sijnde,confidentel[ijk] waren

bericht, dat verscheijde voorname regenten aldaer hem

hadden versekert, dat, so yet aenstotelix inde voorver-

haelde missive mochte sijn gestelt, ’t selve inde on-

derhandelinge wel gevonden sal worden; voegende gemel-

te heeren van Hollandt daer bij, dat ’t geene waer toe               

de missive relatif is, voor den staet niet reputabel,

aennemelick, of doen[lijk] was

Arcimboldo zei op ma, 04/01/2019 - 16:58

Beste Albert,

Heb je een verklaring voor de rare slinger die midden in het woord gerepresenteert staat (r. 3)?
In r. 11 las Johan al aenstotelix, dus met ae.
En die heeren van Hollandt in r. 14, moeten dat niet heren zijn? Zie de h van de onderhandelinge daar net boven.

herman geurts zei op ma, 04/01/2019 - 18:39

ik lees in r3   gerepreijsenteert

Als antwoord op door Arcimboldo

beheerder Albert Hogeweij zei op di, 04/02/2019 - 18:44

Beste Arcimboldo,

Hoe terecht dat 'aanstotelix' je aenstoot gaf! Het is bij dezen hierboven aangepast.

Voor de slinger in 'gerepresenteert' heb ik geen verklaring. Mogelijk zelfs dat er 'gerepreseynteert' staat?

En dan 'heeren' of 'heren'? Tja, een twistpunt. Inderdaad maakt de 'h' ook elders dikwijls een royaal gebaar naar rechts, maar daarentegen worden de 'e' en de 'r' vaak wel dicht op, zelfs half in elkaar geplaatst. Discutabel dus.

Vriendelijke groet,

Albert

Als antwoord op door herman geurts

beheerder Albert Hogeweij zei op di, 04/02/2019 - 18:48

Beste Herman,

Mijn zegen heb je om er 'gerepreseynteert/ gerepreseijnteert' te lezen! Gegeven de Engelse context: The 'y' is in the eye of the beholder.

Vriendelijke groet,

Albert

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.