Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Paleopuzzel nr. 42: Welk privilege kreeg Zierikzee?

Paleopuzzel

Omdat sommige van jullie onze paleopuzzels vaak in een vloek en een zucht bijna foutloos oplossen, vroegen we om zelf leeskrakers in te sturen. Vaste puzzelaar 'archimboldo' was de eerste (nogmaals bedankt!) en maak je borst maar nat, want we gaan naar Zeeland!

Bijgaande tekst gaat over een privilege voor de stad Zierikzee, te vinden in het archief van de stad. De tekst correct transcriberen is al lastig, maar om precies uit te vogelen wat nu het privilege inhoudt en exact wanneer het werd verleend, daarvoor zul je waarschijnlijk ook gebruik moeten maken van andere tips op dit forum (historische woordenboeken, datums omrekenen).

Succes!

Leuk om te vertellen: deze puzzel luidt meteen de komst in van nóg meer Zeeuwse teksten op deze website, want eind augustus sluit ook het Zeeuws Archief zich bij ons aan.

Reacties (14)

Chris van Dijkum zei op di, 08/07/2018 - 17:30

Een aanzet:
Wi jan grave van henegouwen van holland van zeland ende here van vriesland maken
kont allen heden dat wi ghegheven hebben ende gheven met desen brieve onsen lieven
ghetrouwen porteren van zyrixe omme menichen ghetrouwen dienst die si ons
dicke ghedaen hebben ende noch sullen doen ...

George zei op do, 08/09/2018 - 19:46

Een, met veel ruimte voor verbetering !!!

4. dicke ghedaen hebben ende noch sullen doen “”” die aeimghe ende tstaet [####] [####]

5. dat heml damess sone van ons het ende mi [##] ens ons [####] h[e]uct ende

6. omme dat [#] dit vast willen honden ende actde soe hebben [##] van desen brief

7. betoghenesse met onsen seghele ghchghenen luijt [###] onsigen an ende drie [##]

8. Duikes dickens ni sente piers digche ende sente poullck

Chris van Dijkum zei op do, 08/09/2018 - 21:14

verbetering:
r. 2 kont allen lieden

Chris van Dijkum zei op do, 08/09/2018 - 21:26

r 4-5 zijn pittig, eerst maar eens 6-8:

omme dat wi dit vast willen houden ende stade soe hebben wi desen brief
besegheld met onsen seghele. ghegheven in ’t jaer ons heren MCCC ende drie des
dinkes daghes na sente pieters daghe ende sente pauwel. (= 2 juli 1303)

Chris van Dijkum zei op do, 08/09/2018 - 21:31

Jammer, dat je je bijdrage niet even kunt editen:
r.8 pouwel

Chris van Dijkum zei op do, 08/09/2018 - 22:21

woordje voor woordje:

r. 4 ...’t scroet ambacht

‘scroetambacht’ (=het ambt van degene die belast is met de zorg voor het laden en lossen en het vervoer door de stad)
Schrootambachten waren bedieningen, bestaande in het verwerken van koopmansgoederen uit de schepen op den wal of naar de kelders en pakhuizen der kooplieden. Daarbij werd gebruik gemaakt van een windas of kraan, die aan den Graaf toebehoorde. Deze stelde ook de personen aan, die met de bediening der kraan belast waren en den naam droegen van schrooders of schrootmeesters. De inkomsten, aan een schrootambacht of plaats verbonden, vormden een leen, dat door den vorst aan gunstelingen voor het leven werd geschonken, soms met bepaling van den opvolger. Het waren dus onversterfelijke leenen.

https://books.google.nl/books?id=92gsdiRF3NEC&lpg=PA781&ots=OTBH-4vqg0&…
 

beheerder Christian van der Ven zei op vr, 08/10/2018 - 12:08

@Chris: Af en toe zou het inderdaad handig zijn om een eerdere bijdrage te kunnen bewerken. Dat zou dan wel slechts een bepaalde tijd moeten mogen, want als een reactie wordt bewerkt nadat er weer volgende reacties op zijn gekomen, kan dit verwarring opleveren.

Aan de andere kant zie je nu wel de voortgang in je ontcijfering, dat is ook mooi om te hebben :-)

aline zei op vr, 08/10/2018 - 14:47

Nog een / Ik zie enkele woordjes (nog) niet.

1. wi jan grave van henegouwen van holland van zeland ende here van vriesland maken

2. kont allen lieden dat wi ghegheven hebben ende gheven met dese brieve onse lieven

3.ghetrouwen poerteren van zijrixe omme menichen ghetrouwen dienst die si ons

4.dicke ghedaen hebben ende noch sullen doen, die ?? ende t scroet ambacht

5. dat here daniels sone van ons helt ende nu jegens ons ?? henct ende

6. omme dat wi dit vast willen houden ende stade soe hebben wi desen brief

7. beseghelt met onsen seghele. ghegheven int jaer ons heren MCCC ende drie des

8. dinkes daghe na sente pieters daghe ende sente pouwel

Archimboldo zei op vr, 08/10/2018 - 17:22

Aline, je bent op dreef! Ik laat je ?? nog even staan [ter oplossing] maar here en henct in regel 5 zijn niet juist. Vooral henct zou je op het verkeerde been kunnen zetten.

Chris van Dijkum zei op vr, 08/10/2018 - 17:39

r . 5 hevet, maar het helpt weinig.

aline zei op za, 08/11/2018 - 11:48

'hevet' helpt toch wel een beetje Chris, een logischer woord!

aline zei op za, 08/11/2018 - 12:00

en is het dan henric daniels sone? ik krijg de letters niet duidelijk op mijn scherm.

Archimboldo zei op do, 08/16/2018 - 09:33

Ja, het is Henric Daniëlssone. Maar wat hevet die? Er staan nog ?? in regel 4 en 5.

Als je het scroetambocht kunt lezen, moet dat ook lukken met wat daar net voor staat. Beide zijn rechten die tegen betaling tijdelijk vergeven kunnen worden.

beheerder Christian van der Ven zei op di, 08/21/2018 - 09:19

De nieuwe puzzel (rond de namen van gevangen Nederlandse schippers in Schotse archieven) staat alweer online, maar jullie hebben eerst nog de oplossing van puzzel 42 tegoed. Komt ie:

1. Wi, Jan, grave van Henegouwen, van Holland, van Zeland ende here van Vriesland, maken

2. kont allen lieden dat wi ghegheven hebben ende gheven met desen brieve onsen lieven

3. ghetrouwen poerteren van Zyrixe omme menichen ghetrouwen dienst die si ons

4. dicke ghedaen hebben ende noch sullen doen die aeminghe ende ’t scroetambocht

5. dat Henrick Daniëlssone van ons helt ende nu jegiens ons verpand hevet ende

6. ommedat wi dit vast willen houden ende stade, soe hebben wi desen brief

7. beseghelt met onsen seghele. Ghegheven in ’t jair ons Heren MoCCCo ende drie des

8. dinkesdaghes [dinsdag 2 juli 1303] na Sendt-Pietersdaghe ende Sente-Pauwels [Petrus en Paulus, apostelen, 29 juni].

De "aeminge" betreft de keuring of de ijk van vaten, tonnen en andere maten (WNT).

Het "scroetambocht" blijkt het ambacht van degene die is belast met de zorg voor het laden en lossen en het vervoer door de stad van vaten met bier en wijn (bron: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/12449/mainwork.p… zie blz. 207).

Nogmaals dank aan Archimboldo voor puzzel én oplossing!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.