Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Paleopuzzel nr. 41: Thuis bierbrouwen? Wat vinden de buren daar eigenlijk van?

Paleopuzzel

Als Jan Grijnen een aanvraag doet om thuis bier te mogen brouwen zijn er wel enkele bedenkingen bij het hof. Hij woont immers niet aan een doorgaande weg waardoor het mogelijk een hangplek voor rovers en vagebonden wordt. Gelukkig doen de buren een goed woordje voor hem.

Ontcijferen jullie de tekst? Plaats je transcriptie in een reactie hieronder!

Reacties (2)

Michiel zei op do, 07/26/2018 - 09:00

Wij ondergess nabuiren Tuijghen ende certi-

ficeren mits desen dat Jan Grijnen Is onsen

mede nabuir ende van eerlick en deughdelick

Comportement, ende sich nu ettelicke Jaeren

langh heeft erneert, Wije oock sijne Voorou-

ders mitten biertap soo voor de passagiers

als onse nabuiren, ende dat hij noit eenighe

nachts herberghe en heeft gehouden, mitsgae-

ders dat sijn huis is benabuirt ende omwoont

mit andere nabuirs huijsen ende niet is ge-

leghen alleen offte apart ende oversulcx

noodigh ende dienstigh achten, dat denselven

daerinne blijfft Continuiren tot ons ordinair

gerief ende groote nootsaeckelickheijt des

t’oirconde hebbe Wij dese mit onse eijghene

handen onderteeckent binnen Blerick

den i. July 1698.

                               Dryes Verheyen

                               Jan Frijdrijcx

                               IJan IJanssen

                               Lenaert op Bolder

                               Lenaert Heijmans

                               Dries Hendricks

                               Jacob op Maessen

Chris van Dijkum zei op do, 07/26/2018 - 17:38

Ik zie enkel kleinigheden:
r. 1 onderges. (aan het eind staat een s met een afkortingshaal, geen ß of ss).
r.5 wijl
r.9 huijs

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.