Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Paleopuzzel nr. 38: Zestiende eeuwse scheldpartij

Paleopuzzel

Welke BN'er werd hier in de zestiende eeuw uitgescholden? Succes met de paleopuzzel!

Reacties (8)

archimboldo zei op di, 06/12/2018 - 20:30

Voor degenen die een dergelijk handschrift nog nooit gezien hebben alvast een stukje om je op weg te helpen:

1 Op huijden den tweeden dach van maerte anno XVCLXXXVIII compareerden
2 voor mij, Adriaen Willemssen, openbaer notaris, bij den Hove van Hollant
3 toegelaten, ende voor den getugen hiernaer genoemt: Volckert Janssen,
4 wagenaer, oudt omtrent XLV jaeren, ende Maerten Bartholomeuszoon,
5 sleper, oudt omtrent XXVIII jaeren, ende hebben ten rechtelicken versouck

Veel succes!

beheerder Lise Koning zei op di, 06/19/2018 - 19:01

Is er iemand die archimboldo's voorzet kan aanvullen?

George zei op wo, 06/20/2018 - 16:00

 

I am not very profecient in the Nederlands taal, however do enjoy these puzzels.

 

6 Van Riem Sijmons dr {     } garberants zoens weduw bijhernen

7 mannen waerheijt in plaets van eede geafnmeet dat geleden omtrent

8 Viiij daegen zijlnijden getugen opt stadthuis d’vs stadt haerlen

9 Wesende aldaer gehoort ende gesien hebben dat dien Riem sijmons

10 Dochter voern met saerschpper  gerijt thomes vander {       } {       }

11 Gecomen wesende ontret de boden huijsken Eillcken wonden

12 Hadde met mr Jans van mederble promr dien welken medenbe

13 Ende een opten hebben hooren sixreken tegens dien voors reim des    woorden

14 Segtperhen ({        } den selve reim) dat ick en bankeoren

15 Bref inet verschelein {   } Son seg ick lertgher een Ienliaersten

16 Ent dit zelfde tot twe doenal toe weder verhuden eade

17 Op den voorsen reim weder sprekend daer uten ick {    } bij

18 Devoorsen mr Janes wder antword mienpten van tuijch bij

19 Offerens  Ende vierocht den voors  rehnurkunt huer van

20 Actr gedaen to haeden voorsen een weenskid mijus notarij

21 Gestaen opten spaern tien {   } van aher willems

22 Meilkuaker ende {    } Arent willemsen mandraster bijden porteren den

23 Zelue stadt als getngen t’ goeden {     } met mij notaro hit

24 Tosondet verscht

Theo S zei op zo, 06/24/2018 - 14:49

Op basis van de inzending van George kom ik nog tot:

 

6 van Kenu Symonsdr Nanninck Garbrantszoons weduwe bij heuren

7 mannen waerheijt in plaetse van eede geaffirmeert, dat geleden omtrent

8 xiii daegen zijluyden getugen opt stadthuys desen stadt Haerlem

9 wesende aldaer gehoort ende gesien hebben dat den Kenu Symons

10 dochter voorseit met haer schipper Geryt Thonissen van der scepenen cameren

11 gecomen wesende, omtrent der boden huysken zeeckere woorden

12 hadde met mr. Jacob van Medenblik procureur den welcken Medenblik

13 zeijde den ### hebben hooren spreken tegens den voorseide Kenu dese woorden

14 Segt ghij (denoterende den zelven Kenu) dat ick een banckeroets

15 boef dief ende schelm ben, soe seg ick dat ghij een tovenaerster

16 zijt, dit zelfde tot twee driemael toe weder verhalende, daer

17 op den voorseide Kenu weder sprekende, daer neem ick tuych bij

18 de voorseide mr Jacob weder antwoorde neempter van tuych bij

19 offererende ende versochte die voorseide requirante hier van

20 acte gedaen tot Haerlem voorseit ten woonstede mijns notarii

21 gestaen opten Spaerne, ter presentie van Peter Willemssen

22 moultmaker ende Aernt Willemssen mandemaker beijde poorteren der

23 zelver stadt als getugen van goeden geloven met mij notario hier

24 toe sonderlijk versocht

Richard zei op zo, 06/24/2018 - 21:52

Bijna helemaal mee eens, Theo.

In regel 13 lees ik:

zijl[uyden] depos[an]ten hebben hooren spreken enz.

 

beheerder Lise Koning zei op di, 06/26/2018 - 15:21

Bijna foutloos! Hieronder heb ik een aantal correcties gemaakt.
 

Er zijn een paar puntjes waar je over kunt discussiëren, voornamelijk de afkortingen. In context hebben wij gekozen om de afkortingen op onderstaande manier voluit te schrijven.


1 Op huijden den tweeden dach van maerte anno XVCLXXXVIII compareerden
2 voor mij, Adriaen Willemssen, openbaer notaris, bij den Hove van Hollant (dit werd toentertijd geschreven als Hollandt, maar beide kan)
3 toegelaeten, ende voor den getugen hiernaer genoemt: Volckert Janssen,
4 wagenaer, oudt omtrent XLV jaeren, ende Maerten Bartholomeuszoon,
5 sleper, oudt omtrent XXVIII jaeren, ende hebben ten rechtelicken versouck

6 van Kenu Symonsdr Nanninck Garbrantszoons weduwe bij heuren

7 mannen waerheijt in plaetse van eede geaffirmeert, dat geleden omtrent

8 xiii daegen zijluyden getugen opt stadthuys desenr stadt Haerlem

9 wesende aldaer gehoort ende gesien hebben dat den Kenu Symons

10 dochter voorseit (of voornoempt) met haer schipper Geryt Thonissen (thoniss) van der scepenen cameren

11 gecomen wesende, omtrent der boden huysken zeeckere woorden

12 hadde met mr. Jacob van Medenblick procureur den welcken Medenblick

13 zijluyden deposanten hebben hooren spreken tegens den voorseide Kenu dese woorden

14 Segt ghij (denoterende den zelven Kenu) dat ick een banckeroets

15 boef dief ende schelm ben, soe seg ick dat ghij een tovenaerster

16 zijt, dit zelfde tot twee driemael toe weder verhalende, daer

17 op den voorseide (of voorscreven) Kenu weder sprekende, daer neem ick tuych bij

18 de voorseide mr Jacob weder antwoorde neempter van vrij tuych bij

19 offererende ende versochte die voorseide requirante hier van

20 acte gedaen tot Haerlem voorseit ten woonstede mijns notariiij

21 gestaen opten Spaerne, ter presentie van Peter Willemssen

22 moultmaker ende Aernt Willemssen mandemaker beijde poorteren der

23 zelver stadt als getugen van goeden geloven met mij notario hier

24 toe sonderlijk sonderlicken versocht

Goed gedaan!

Chris van Dijkum zei op wo, 06/27/2018 - 19:01

Twee opmerkingen:

r. 8: XIIII (14)

Verder staat er volgens mij in r. 19 achter offerende de afkorting voor etc.
18  .... bij,
19 offererende etc., ende versochte die voorn. requirante hiervan

Bij offererende etc. moet het onderwerp erbij gedacht worden, want het zijn in de regel de deposanten die aan het eind voordat de acte wordt opgesteld offereren.

beheerder Nico Vriend zei op vr, 06/29/2018 - 13:29

In beide gevallen helemaal gelijk! We hebben er overheen gelezen...etcetera.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.