Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Paleopuzzel nr. 20: CSI: Sint Hubert

Paleopuzzel

De vorige paleopuzzel was blijkbaar een makkie, daarom dit keer eentje waarvoor je wat langer moet gaan zitten, vanwege de lengte en een paar lastige woorden.

CSI is een Amerikaanse tv-serie die om een forensisch onderzoeksteam in Las Vegas draait. Maar ook in vroeger tijden vond men al eens een lijk... zoals dat van Thijs Jans uit Sint Hubert in 1755. Wat is er gebeurd?

Reacties (6)

Van Rietvelde Johan zei op di, 07/04/2017 - 21:12

Ik doe een poging....

Op heden den 3e April 1755 is ten overstaan
van ons Laurens verstraten gesubsidieerde scholtus
Peter van den heuvel en marten Croeft Schepenen
der Dingbank van Mil, ter requisitie van den hoog
geboren heere Grave van Bijland Amptman der Stad
Grave en Lande van Cuyk etc.etc.etc. ratione officii
door den heer Cst de Lageneste maedicinae doctor
en Anthonij Postulart meester Chirurgyn ge=
visiteert het cadaver van Thijs Jans te St. Huybert,
en aen het selve bevonden in de linker borst,
vier vingeren breet onder de tepel, eenen stuk,
ter groote van een duym breet penaetrerende
tot in desselfs holligheyd, quetsende aldaer het
hertzakje, gaende door de substantie van
't hert, aen de linker zijde van desselfs punt,
tot in de linker holligheyd des herte, waer door
een vreeslijke bloedstortinge, onstaen zijnde,
de dood absolute heeft moeten volgen, verklaerende
dus den gemelde maedicinae doctor mitsgaders den
voornoemde Chirurgyn dat de voors. gespecificeerde
wonde perse lethaal en doodelijk is.
Aldus gepasseert en gevisiteert te St. Huybert ressort der
Dingbank van mil, ten huyse van Arnoldus Tomassen
in dato ut supra, ter waerer oirconde hebben
wij gerichts personen voornoemt deesen beneffens gemelde
doctor en chirurgyn, met onze gewoone signe=
turen bekragtigt, ende meede door onsen Landheer
en Griffier laaten contrasigneeren.

herman geurts zei op wo, 07/05/2017 - 10:06

de juiste naam van genoemde maedicinae doctor is C.A. de La Geneste

Chris van Dijkum zei op vr, 07/07/2017 - 18:45

gesubstitueerde scholtus

beheerder Christian van der Ven zei op do, 07/13/2017 - 07:25

Maandag volgt de oplossing... volgens ons :-) Iedereen heeft dus nog een paar dagen kans om een poging te wagen. Succes!

Herman Geurts zei op do, 07/13/2017 - 13:37

Op heden den 3e April 1755 is ten overstaan
van ons Laurens Verstraten gesubstitueerde scholtus
Peter van den Heuvel en Marten Croeft schepenen
der dingbank van Mill, ter requisitie van den hoog
geboren heere Grave van Bijland amptman der stad
Grave en Lande van Cuyk etc.etc.etc. ratione officii
door den heer C.A de La Geneste maedicinae doctor
en Anthonij Postulart meester chirurgijn ge=
visiteert het cadaver van Thijs Jans te St. Hubert,
en aen het selve bevonden in de linker borst,
vier vingeren breet onder de tepel, eenen stuk,
ter groote van een duym breet penetrerende
tot in desselfs holligheijd, quetsende aldaer het
hertzakje, gaende door de substantie van
't hert, aen de linker zijde van desselfs punt,
tot in de linker holligheijd des herte, waer door
een vreeslijke bloedstortinge, onstaen zijnde,
de dood absolute heeft moeten volgen, verklaerende
dus den gemelde maedicinae doctor mitsgaders den
voornoemde chirurgijn dat de voorschreven gespecificeerde
wonde perse lethaal en doodelijk is.
Aldus gepasseert en gevisiteert te St. Hubert ressort der
dingbank van Mill, ten huyse van Arnoldus Tomassen
in dato ut supra, ter waerer oirconde hebben
wij gerichtspersonen voornoemt deesen beneffens gemelde
doctor en chirurgijn, met onze gewoone signa=
turen bekragtigt, ende meede door onsen landschrijver
en griffier laaten contrasigneeren.

ps: De plaatsnamen Mil en St Huybert heb ik aangepast naar de hedendaagse spelling Mill en St Hubert..

beheerder Christian van der Ven zei op ma, 07/17/2017 - 10:19

De oplossing:

Op heden den 3e April 1755 is ten overstaan
van ons Laurens Verstraten gesubs[titueer]de scholtus
Peter van den Heuvel en Marten Croeft schepenen
der Ding[bank] van Mil, ter requisitie van den hoog
geb[oren] heere Grave van Bijland amptman der stad
Grave en Lande van Cuijk etc. etc. etc. ratione officii
door den heer C.A de La Geneste maedicinae doctor
en Anthonij Postulart meester chirurgijn ge-
visi[teer]t het cadaver van Thijs Jans te St. Huijbert,
en aen het selve bevonden in de linker borst,
vier vingeren breet onder de tepel, eenen steek,
ter groote van een duijm breet penetrerende
tot in desselfs holligheijd, quetsende aldaer het
hertzakje, gaende door de substantie van
't hert, aen de linker zijde van desselfs punt,
tot in de linker holligheijd des herte, waer door
een vreeslijke bloedstortinge, onstaen zijnde,
de dood absolute heeft moeten volgen, verklaerende
dus den gem[elde] maedicinae doctor mitsg[aders] den
voors[chreven] chirurgijn dat de voors[chreven] gespecificeerde
wonde perse lethaal en doodelijk is.
Aldus gepass[eert] en gevisit[eert] te St. Huij[bert] ressort de
Ding[bank] van Mil, ten huijse van Arnoldus Tomassen
in dato ut supra, ter waerer oirconde hebben
wij gerigtspersonen voorn[oem]t deesen beneffens gem[elde]
doctor en chirurgijn, met onze gewoone signa-
turen bekragtigt, ende meede door onsen land[schrijver]
en griffier laaten contrasigneeren.

Er was dus geen ‘stuk’ in de linkerborst van Thijs geconstateerd, maar een steek (zoals van een mes).

De La Geneste is waarschijnlijk een telg uit een bekend doktersgeslacht, alhoewel ik zijn voorletters niet verder kan thuisbrengen, zie http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/De_la_Geneste_doktersgeslacht

De medeondertekening is niet door de landheer, maar door de landschrijver. In die periode was dat David van Hoijtema, landschrijver en griffier van het Land van Cuijk. De landschrijver was de algemeen secretaris van het dorpsbestuur en beheerde bovendien alle documenten die op het hele Land van Cuijk betrekking hadden.

Verder wat kleine verschillen met de transcripties van Johan en Herman (zoals 'gerigtspersonen' in plaats van 'gerichtspersonen') maar niets dramatisch. Zéker niet zo dramatisch als de verwonding van die arme Thijs...

Als je de transcripties in Word zet, kun je ze automatisch met elkaar vergelijken.

Zoals je ziet heb ik getranscribeerd volgens de 'regels' die we vaker hanteren, ook op 'Wat staat daer?', dat wil zeggen een y als ij (tenzij het echt een y moet zijn, zoals in 'hypotheek' of 'Lyon'), afkortingen voluit geschreven (al heb ik ze hier wel met behulp van rechte haken verduidelijkt), letterlijk overgenomen, dus ook geen plaatsnamen genormaliseerd etc.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.