Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Paleopuzzel nr. 17

Paleopuzzel

Het stadsbestuur van Amersfoort klopt in 1597 aan bij de Staten van Utrecht, een soort voorlopers van de huidige provincie. Wat zit hen dwars? Een mooie puzzel voor de komende vrije dagen. Wij zijn benieuwd naar jullie oplossingen. Succes !

Reacties (9)

Van Rietvelde Johan zei op wo, 05/24/2017 - 17:36

Nihil sub sole novum.. !!

Herman Geurts zei op zo, 05/28/2017 - 19:41

Een poging. Enkele ?? niet zeker van mijn oplossing.

Edele, vermogende,wijse, voorsijenige here,
wij hadde verstaen, aende maerschalck van den lants, ten eijnde
soude moegen passeren voor dese reijse, seecker meel
adveterende? seecker arme luijden alhier tot grote
bederff staende, soo wij nijet geerne en sagen, dat
die arme luijden bij enige schade soude ? advis ?
meer en hebben van de maerschalck geen antwoort ontfangen
den, hoerde of die heere maerschalck, sonder admissie
van v(oor) s(chreven), nijet en hoef begeert te doen. Ende

Van Rietvelde Johan zei op zo, 05/28/2017 - 20:33

Volgens mij is het verhaal brutaler...

Edele, Vermoegende, Wijse, voorsyenige Here,/
Wij hadde gescreve aende maerschalck [van Reinlant] ten eynde/
soude moege passere(n) voor dese reyse seckere meel/
co(m)peterende seckere arme Luijden alhyer tot grote/
bederff staende, so wy nyet geerne en sage , dat/
die arme luyde in enige schade soude co(m)me
m[a]er wij hebben vande here maerschalck [geen antwoort] ontfange
denckende off de here maerschalck, sonder com(m)issie
van V stuyvers nyet en heeft begeert te doen, Ende//

Herman Geurts zei op ma, 05/29/2017 - 09:19

o, die letter O ...
zonder die O te herkennen worden woorden als competerende, comme em commissie wel lastig. Ik wist dat mijn vertaling ergens haperde, maar ik kon er de vinger niet op leggen. Nu wel. Dank Johan

nadine zei op ma, 05/29/2017 - 14:32

Andere poging/

1 Edele, vermoegende, wijse, voorsijenige here, /
2 wij hadde gescreve aende maerschalck van Ee-nlant ten eijnde /
3 soude moege passere voor dese ceijse seeckere meel /
4 competerende seeckere arme luijde alhijer so t- grote /
5 bederff staende, soe wij nijet geerne en sage, dat /
6 die arme luijde in enige schade soude comen /
7 --- en hebben vande here maerschalck geen antwoort ontfangen /
8 denckende off der here maerschalck, sonder commissie /
9 van v. E.1 nijet en heeft begeert te doen, ende /

beheerder Joyce Pennings zei op di, 05/30/2017 - 11:51

Beste Herman, Johan en Nadine,

Jullie zijn al aardig gevorderd, alleen die maarschalk komt nog niet helemaal uit de verf. Een tipje van de sluier: deze maarschalk komt uit het rayon Amersfoort.

herman geurts zei op di, 05/30/2017 - 14:22

Dit zal dan zijn de maarschalk van Eemland

De Maarschalk was de hoogste rechterlijke, bestuurlijke en militaire ambtenaar onder de Bisschop van Utrecht als wereldlijk heerser ( Bron archiefeemland.nl)

beheerder Joyce Pennings zei op wo, 05/31/2017 - 12:00

Helemaal correct Herman

beheerder Joyce Pennings zei op di, 06/06/2017 - 10:47

En dan nu de oplossing van deze puzzel:

Edele, vermoegende, wijse, voorsijenige heren,
Wij hadden gescreven aen de maerschalck van Eemlant ten eijnde
soude moegen passeren voor dese reijse seeckere meel
competerende, seeckere arme luijden alhijer tot grote
bederff staende, soe wij nijet geerne en sagen, dat
die arme luijden in enige schade souden commen,
mer en hebben van de here maerschalck geen antwoert ontfangen,
denckende off die here maerschalck, sonder commissie
van u edele, nijet en heeft begeert te doen. Ende

Wat staat er? Het stadsbestuur van Amersfoort doet een beroep op de Staten van Utrecht een van hun functionarissen – de maarschalk van Eemland – te bewegen een partij meel te laten passeren. Het bestuur probeert de Staten nog wat op hun gemoed te werken door te benadrukken dat het om meel van arme mensen gaat en dat het staat te bederven.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.