Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Paleopuzzel nr. 12: Ik ben gekomen…

Paleopuzzel

Zo snel al weer een nieuwe puzzel? Inderdaad, en dat komt door de aanhef van deze tekst, gevonden aan de binnenkant van de perkamenten band van een schepenprotocol(letje, want het is een heel klein boekje) uit Lith. Het is een curieus stukje tekst, deze puzzel. De aanhef is Latijn, een Bijbelcitaat en wel uit het evangelie van Johannes 5:43: "Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, en jullie hebben me niet aanvaard." Het is ook de eerste regel van het liturgisch gezang dat hoort bij de tweede donderdag in de Vasten. En dat is dus vandaag. Vandaar zo snel al weer een puzzel: die kans wilden we niet laten lopen!
Het gedichtje dat daarop volgt, lijkt een beetje te maken te hebben met die Latijnse tekst, maar waarom de secretaris van Lith dit in 1563 op de kaft van zijn protocol van akten heeft geschreven?

Reacties (5)

Dirk Claessens zei op do, 03/09/2017 - 15:23

Een eerste poging, het is een echte puzzel...

1. Ego veni in nomine patris
2. mei et no[n] aecepistis me

3. Ick hadde een vrint als mij docht
4. N??? doen ick vruntschap anhesocht
5. Daer en vont ick nijemant thuijs
6. Dus hadde ick een vrunt quam thuijs
7. Ick mende dat nijemant en canst
8. Vruntschap te ??rgen sonder gansch
9. Want ten is geen zorger ghemijn
10. Dan vrunt te schijne en vijant te zijn

Herman Geurts zei op do, 03/09/2017 - 16:21

Hierbij mijn leesresultaat ( met enkele twijfels ( meinde , const/gonst )

Ego veni in nomine patris
meij et nom recipistis me

ik hadde u vrint als mijn docht
maar doen ick vrintschap aengesoght
Doen en vont ick nijmant thuis
Dus hadde ick een vrient quamt thuis
Ick meinde? dat nijemant en const
vrientschap te sorgen sonder gonst
want ten is geen erger venijn
dan vrint te schijne en vijant te sijn

Van Rietvelde Johan zei op do, 03/09/2017 - 23:39

Ik lees:
1. Ego veni in nomine patris/
2. mei, et no(n) recc[e]pistis me/
3. Ick hadde ee(n) vrint als mij docht/
4 met daen ick vrientschap ae(n) he(m) socht/
5. Daen en vant ick nijemant thuijs/
6. Dus hadde ick een vrient quant thuijs/
7. Ick mende dat nijemant en const/
8. Vrientschap te torgen sonder ganshe/
9. Want ten is geen eerger fenijn/
10. Dan vrint te schijne(n) en vijant te zijn//

torgen: tergen, kwellen
ganshe: heling, genezing
quant: vriend

beheerder Rien Wols zei op wo, 03/22/2017 - 08:14

Mooie pogingen om een toch echt wel lastige tekst uit te schrijven, heren! Mijn complimenten. Mijn eigen oplossing is deze:

Ego veni Jn nomine patris
meij et non recepistis me

Ick hadde een vrint als mij dochte
Mer doen ick vrientschap aen hem sochte
Doen en vant ick nijemant thuijs
Dus hadde ick een vrient quanttshuijs
Ick woude dat nijemant en conste
Vrientschap te toeghen sonder gonste
Want ten is geen Eerger ffenijn
Dan vrint te schijnen en vijant te zijn

Johan kwam daar volgens mij het dichtste bij. Opvallend: jullie hebben allemaal de slot-e's van dochte/sochte (3/4) en conste/gonste (6/7) over het hoofd gezien. Het "quanttshuijs" uit regel 6 is ons "kwansuis": quasi, schijnbaar, zogenaamd, voor de schijn.
Het "toegen" uit r. 8 betekent tonen, en gonste in dezelfde regel betekent liefde, genegenheid.
Het "Mer" uit r. 4 is ook voor mij een aanname: het perkament is daar net te erg beschadigd om het goed te kunnen lezen; datzelfde geldt in iets mindere mate voor het woude van r. 7.
Bedankt voor jullie inspanningen, ik hoop dat het weer een moment van puzzelplezier heeft opgeleverd.

beheerder Rien Wols zei op wo, 03/22/2017 - 08:59

Ik kan daar nog aan toevoegen dat in het Latijnse stukje de Lithse schrijver 'recepistis' heeft geschreven, terwijl de officiële tekst van de (Latijnse) Vulgaatbijbel 'acceptistis' heeft. Een opzettelijk verschil tussen 'ontvangen/onthaald' en 'aanvaard' vanwege het gedichtje over vriendschap dat er onder volgt, waarin de ik niemand thuis vindt, ofwel waarin niemand thuis geeft?

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.