Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Pagina uit notariele actie uit 1637

De getoonde pagina is een bladzijde uit het Archief van notaris Maerten [Cornelisz.] van Sonnevelt, 1637-1645, Deel: 602 (Leiden). In deze bladzijde zou de naam Hendrik Willems moeten voorkomen (zijnde waarschijnlijk mijn verre voorvader (al werd toen nog niet de achternaam Van den Berg gebruikt, zoals mijn achternaam luidt). Zouden jullie deze pagina voor mijn kunnen vertalen.

Alsvast bedankt voor de moeite,

Met vriendelijke groet
Jan van den Berg

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 04/12/2024 - 08:31

Op huyden den 27 Augusti 1638 compareerden
voor mij Maerten van Sonneveld, notaris
publicq, bij den Hove van Hollant op de
nominatie van die van de gerechte der
stadt Leyden geadmitteert, binnen de-
selver stede residerende ende voor den
getuygen naergenoemt, Henrick
Willemsz, out
ontrent 46 jaren ende Willem Henrichs,
out omtrent 20 jaren, beyde wonende
tot Benthuysen ende hebben hare
mannen waerheyd ende consientie ende
zielen zalicheyt in plaetse van eede
ten versoucke van Jacob Govertsz
Knol, jegenwoordich pachter van den
impost op den turf over Vlackenburch,
getuycht ende verclaert warachtich
te wesen dat zij ten versoucke
van Adriaen Stalpaert, steenplaetser,
op Maendage den 23en Augusti, mitsgaders
op Woonsdage den 25en ende Donderdage den 26en ende op
huyden den 27en telcken dage een schip
turf hebben geladen van de hoogeveen
van het landt toebehorende den voorn. Stalpaert,
ende dat zij dezelve turf
om een dachgelt van drie guldens s'daechs
hebben gevoert ende gebracht aen de steenplaetse
van den voorn. Stalpaert, gelegen in Valckenburch,
verclaren voorts sij deposanten dat
de voorsz. turf op de respective

Jan van den Berg zei op vr, 04/12/2024 - 09:28

Dank voor het vertalen. Ik had gehoopt dat het over Willem Henrichs zou gaan, die vanuit Maastricht naar Leiden verhuisde om in de lakenindustrie te gaan werken en in Leiden of al in Maastricht ook de achternaam "van den Berg" is gaan gebruiken. Dit lijkt dus een andere Willem Henrichs te zijn.

Met vriendelijke groet,

Jan van den Berg

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.