Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

pagina bonboek leiden

Ik heb een transcriptie gemaakt van een gedeelte van bovenstaande tekst. (p. 1-2 en p. 13-23). Een aantal woorden blijven onduidelijk. Wie kan mij feedback geven en helpen de laatste woorden van deze tekst te transcriberen? Ook heb ik een paar vragen over de inhoud: 1. Wat zegt het dat het pand verkocht werd door de 'boode metten roede'  en 'is gelevert bijwillig decreet deser vierschaere'? 2. Voor hoeveel kocht/ verkocht Hermanus het pand?

1. Twolhuijs

2. Jacob Jansse van Vliet, pasteijbacker                             Wolsteeg

 

13. Is bij Maria Richout van Mutsenbroek, weduwe van Willem Richout voor haerselven, Willem van Diest

14. in huijwelijck hebbende Helena Richout voordochter nogh Wouter de Bruijn als voogt over Gijsbert Richout voorsoon

15. van den voornoemden Richout ende noch den voornoemde Maria Mutsenbroek en Jordaen Luchtmans als voogden over de nakinderen

16.  bij haer en haer voornoemde man ????? en sulcx alle erffgenaemen van de voorgemelte Richout vercoft aen

17.   Aernout Kuppens belast met de bovenstaende pacht bovendien om VIIJCLXXXV gulden te  betaelen

18. met IJC gulden gereet , ende met paeyen van C gulden sjaers den J meij 1707 ??  telckens metten intrest vant onbetaelen

19. jegens 9½ ten hondert.

20. Is bij hem vercoft aen Hermanus Kraal belast metten voorschreven pagt om IIJc gulden gereet gelt bovendien om  10:1:1710

21. nogh een custinghbrieff van VJc gulden te betaelen met C gulden sjaers den 15:11:1711 ?? telckens metten intrest vant onbetaelden

22. Decreet   Is bij Abraham van Beeck, boode metten roede als daer toe geauthoriseert, vercoft aen Jacob Kuppens, belast

23. met voorschreven pagt om Vc  LXXV gulden gereet gelt en is bij willig decreet desen vierschaere gelevert den 1: julij 1711:

Reacties (12)

Paula Eversdijk zei op vr, 04/03/2020 - 10:16

Dank je wel. Er was dus sprake van een verkoop waarvan het vermoeden bestond dat er een addertje onder het gras kon schuilen, bijvoorbeeld schulden die nog op het pand konden rusten. Om hierover meer te weten moet ik dus zoeken naar akten met aanvullende informatie, bijvoorbeeld transportregisters. 

Rene van Weeren zei op vr, 04/03/2020 - 17:46

Ter aanvulling: de bode met de roede was een gerechtsdienaar die in dienst was van de rechter/rechtbank en in diens naam taken uitvoerde t.b.v. het proces. De roede verwijst naar de roede als strafwerktuig, die zij als teken van hun taak bij zoch droegen.

An zei op vr, 04/03/2020 - 18:00

om het nog wat ingewikkelder te maken : je had een groenroede dat was de deurwaarder maar ook de rode roede dat was de bedelvoogd tenminste in Brabant

mvrgr

An

Paula Eversdijk zei op za, 04/04/2020 - 09:04

Dank jullie wel. Het wordt me steeds meer duidelijk.  

heihorst zei op za, 04/04/2020 - 09:36

ik zou bij de romeinse cijfers niet de J gebruiken maar de i of I

VIIJcLXXXV wordt dan VIIIcLXXXV =885

en IJC wordt iic  of IIc=200

en J mei 1707 = 1 mei 1707

Paula Eversdijk zei op za, 04/04/2020 - 10:48

Dank je wel, weer een stap verder. Ik ga het aanpassen.

In r16, r18 en r20  staat iets wat ik niet kan ontcijferen. Heeft iemand enig idee wat daar kan staan? 

heihorst zei op za, 04/04/2020 - 11:43

in regel 16 heeft de schrijver zitten knoeien. Het lijkt mij of hij het woord versoect heeft gewijzigd in vercoft

Achter de data lees ik tj e of ts e ( e hoogstaand) denkelijk tjaere of tselve?

Maar alles met een slag om de arm ...

Paula Eversdijk zei op zo, 04/05/2020 - 08:49

* Als ik goed kijk, kan ik nu ook deze twee mogelijkheden in het woord ontwaren. 

* Het lastige van bonboeken is dat het telkens een andere schrijver betreft en er dus weinig vergeleken kan worden. Ik denk dat tselve de meest logische trancriptie is. 

Bedank voor je reactie.

An zei op zo, 04/05/2020 - 10:13

In regel 16 zou ook verwect kunnen staan. Dat past overigens beter in de tekst dan versoect. tj zou kunnen zijn telcken jaer(en). Dit heb ik eerder bij een transcriptie gezien. Als het tselve zou zijn mis ik de j die toch duidelijk achter de t staat.

m vr gr

An

Paula Eversdijk zei op zo, 04/05/2020 - 10:48

ik denk dat verwect een goede optie is. Het sluit aan bij de opsomming van belanghebbenden. Ik vermoed dat de schrijver begonnen is met vercoft, merkte dat het niet klopte en er verwect doorheen heeft geprobeerd te schrijven. 

Als in andere transcripties dergelijke letters achter de datum staan voor telcken jaere, neem ik dat over. Ik heb als amateur minder ervaring en leer graag van kennis en ervaring van anderen.

heihorst zei op zo, 04/05/2020 - 12:05

verweckt past inderdaad beter

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.