Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Pachtvoorwaarden 1687

Hulp gevraagd bij de transcriptie van bijgaande pachtvoorwaarden.

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op ma, 08/16/2021 - 20:02

Conditien ende voorwaerde waermede die hooch Ed.
Geb. joffrouwe Maria van Bemmel voor dit jaer 1687 will
verpachten het costeel en adelicke huys van Weerden-
burgh off Hiern, bouwhuys, cingel ende boomgaerd
met alle t'gheene daeraen is dependerende ende
aen den anderen gelegen alsmede dese naervolgende
gespecificeerde goederen, soo uytterweerden als rijsweerden
tot Weerdenborgh gelegen en laetst gepossideert bij die
hoochedele geboren vrouwe Odilia van Bronckhorst, dochter van
Gierts Essen en Gerardina van Lauwick weduwe douagiere
van den oeck hoochedele geboren heer Diderick van Bronck-
horst, respective jegenwoordige vrouwen van Weerdenborgh
Hiern de wederinde pachters sullen gehouden wesen
alle de dijcken dewelcke tot yders parceel zijn ge-
hoorende voor dit jaer volgens keur van dijckgraeff
en heemraeden daerop gelecht off noch te leggen te
maecken en alle schouwen daer hebben over te leveren
alsmede in den hoogen watersnoodt alle chirengen en
cortingen aen de te belovene pachtpenningen hebben te pre-
tendeeren alsmede t'costeel off adelicke huys soodanich
in reparatie houden, gelijck des behooren sall, welcke
reparatie sall blijven tot laste van den pachter, alsmede
allesints t'gheen tot heyndenge van de weerden dienstich is
sall pachter moeten doen, sonder daervoor eenige ontgelte-
nis te pretendeeren, alle ongelden blijven tot laste van joffrouwe
verpachterse, ende sullen pachters mede verobligeert
wesen den hoogduweertis weegen ende luycken alsmede alle velt-
schouwen plichten daerover te leveren op haer eygen coste,
pachter sall gehouden zijn voor de voldoeninge deser
conditie te stellen twee goede ende suffisante borgen
die haer elcx een voor all ende yder als principael sullen
verobligeeren den inhoudt deser conditie te voldoen
onder renunciatiie van d'exceptie ordinis divisionis
et excusionis, desen eenichsints contrarierende
ende met submissie van haere persoonen en goederen
aen den heeren van Gelderlant alsmede ten versoecke

Pauwel zei op di, 08/17/2021 - 00:01

                                                             chirongen en

vreesen hebben te voldoen zonder daarvoor eenige 

cortingen

Stan de Jongh zei op di, 08/17/2021 - 09:12

Beste Geert Ouweneel,

 

Bedankt voor de transcriptie.

Stan de Jongh zei op di, 08/17/2021 - 09:25

Beste Pauwel,

Bedankt voor de aanvulling van de extra zin.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.