Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Pacht land 1388

Bijgaand een nieuwe stuk m.b.t. mijn voorvader Aernt van Lunenburg (van Zijl) uit 1388.

Deze tekst was redelijk te doen, maar ik mis toch een paar woordjes.

Wie kan me helpen de tekst te voltooien?

 

De tekst is de alinea halverwege de linker blz, boven het gedeelte met de strepen erdoor.

 

Ik heb gevonden:

Ic de selve h(eer) Robbr(echt) van Arkel ontfinc in de(n) jae(r) LXXXVIII [1388] op sinte Mertijns

avont onslat…. iiii [4] morghen lands in Nederlangbroec ghelegen daer boven

naest ghelandt sine de heren van sinte Johan t… en beneden den non(n)en

van sinte Marien ten Dale, benede(n) van dye h(eer) Robbr(echt) gecoft hadde teghen

Aernt van Lunenborgh ende Aernt voersz. te houden plach van Hen(dric) Symon

va(n) Haerlem en(de) nae va(n) Heynric van Haerlem, Henric Symons sone en(de) sij en

mine he(ren) te houde(n) plaghen dye h(eer) Robbr(echt) voersz. van de he(ren) van Apcoude houde

sal tot alsulken recht als h(eer) Symonva(n) Haerlem en(de) zine voervaders hoer

goet van de he(ren) va(n) Apc(oude) en van sine voervader te houden(n) plaghen, hyer wa(r)en

over als manne h(eer) Melijs van Ennghe en(de) Eernst Caetse.

 

NB: in het "Repertorium op de lenen van Gaasbeek" staat een samenvatting, met als datum 3-7-1388, en als omschrijving van het land: 4 morgen land in Nederlangbroek, boven: de heren van St. Maarten te Utrecht, beneden: de nonnen van St. Marie ten Dale.

 

Mij lijkt evenwel dat de datum 10 november is (de avond voor St. Maarten), tenzij het woord dat ik niet kan lezen na "avont" dit ontkracht. Ik denk het echter niet, want dat woord zal iets zijn als "ons latende;" het heeft betrekking tot het land dat hij ontvangt, en niet op de datum.

 

Reacties (6)

Louis v. V. zei op wo, 08/04/2021 - 08:51

Na het plaatsen van mijn vraag op het forum las ik het hele verhaal door, en zag dat in de samenvatting van het reportorium staat over de "buren" van het land: "de heren van St. Maarten te Utrecht." In de tekst staat duidelijk dat dit "Sinte Johan" is, maar het hielp me wel met het woord daarna dat ik niet kon lezen: dat moet "t'Ut(recht)"zijn !

Geert Ouweneel zei op wo, 08/04/2021 - 12:21

Mijn oplossing, maar niet geheel compleet:

 

Ic de selve heer Robbrecht van Arkel ontfinc in den jaer '88 [1388] op sinte Mertijns
avont ... 4 morghen lands in Nederlangbroec ghelegen daer boven
naest ghelandt sine de heren van Sinte Johan t'Utrecht ende beneden den nonnen
van Sinte Marien ten Dale, beneden van dye heer Robbrecht gecoft hadde teghen
Aernt van Lunenborgh ende Aernt voersz. te houden plach van Hendric Symon
van Haerlem ende nae van Heynric van Haerlem, Henric Symons sone ende sij van
minen heren te houden plaghen dye heer Robbrecht voersz. van de heren van Apcoude houden
sal tot alsulken recht als heer Symon van Haerlem ende zine voervaders hoer
goet van den heren van Apcoude en van sinen voervader te houden plaghen, hyer waren
over als manne heer Melys van Ennghe ende Eernst Taetse.

 

 

Louis v. V. zei op wo, 08/04/2021 - 12:46

Hartelijk dank Geert, voor de verbeteringen in mijn transcriptie.

Nu dat ene woord nog !

René van Weeren zei op wo, 08/04/2021 - 13:59

De aanduidingen die Andreas noemt hebben betrekking op de gebeurtenis die herdacht wordt. Bij translatio heeft dat betrekking op de overbrenging van het gebeente van de heilige van hun eerdere graf naar een kerk waar zij vereerd zouden worden. Episcopi is de dag waarop de betreffende heilige zijn bisschopswijding ontving.

Louis v. V. zei op wo, 08/04/2021 - 15:44

Andreas en René, hartelijk voor uw aanvullingen !

 

NB: voor wat betreft mijn eerdere vraag m.b.t de datum; ik denk dat de datum van 3 juli toch de juiste is. Tegen mijn verwachting in hoort het woord dat ik niet kon lezen, translatio, toch bij "Sinte Mertijn," en "St Maarten translatio" is blijkbaar op 4 juli. Vergelijk record #4 uit het bericht van Andreas, daar staat dat de datum 8 dagen na St. Maertijn is, en dit stuk wordt gedateert op 12 juli op de website.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.