Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Overleden herbergierster (1631)

Beste, 

Wie kan mij op weg helpen bij het vertalen van onderstaande staat van goed?

Alvast bedankt!

Reacties (3)

Frederic zei op di, 08/01/2023 - 15:59

volgende pagina

Frederic zei op di, 08/01/2023 - 16:00

volgende pagina

Geert Ouweneel zei op di, 08/01/2023 - 16:33

Staet ende inventaris van alle
ende een yeghelicke de achter-
ghelaeten goederen, die bleven ende
bevonden zijn naer die doot
van Franchoise Roozenburch,
overleden den thiensten Octobre
zesthien hondert eenendertich
in de prochie van Oudemburch
tot Plasschendaele (wyens
ziele God ghenadich zij),
welcke staet heeft in gheschrifte
ghedaen stellen Philppe du
Mont, als weduware ende
bezitter van haeren sterfhuuse,
dezelve overghevende alvooren
an Eduwaert de Witte
ende Jacques Carre, voochd
van Betram, zone van den /
besittere bij d'overleden,
voorts an [open plek]
voochden van Margriet,
het kyndt van Robert Denevoet
bij wijlent Anna du Mont, dochter
van d'overledene, omme deselve
goederen verdeelt te wordene
tusschen de voorn. twee weesen,
ende den bezittere, volghende de
costumen s'lants van den vrijen /

[er lijkt hier een stuk teskt te ontbreken]

Den besitter gheeft te kennen
hoe hij voor t' anghaen van
zijn huywelijck gheen contract
van huywelicxsche voorwaerde
en heeft ghemaect met zijn
overleden huysvrouw, dan alsoo
hij nyet en heeft doen prijsen
zijne coutse, nochte bedde,
metsgaders zijne cleederen,
versouckt dezelve in de
platse van duwarydie vooren
uuytten sterfhuuse voor
hem te behouden.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.