Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Over lastige erfrenten - lijnen 1 tot 15

Graag uw hulp om transcriberen en ook naar zinsinhoud. Bedankt.
Lijnen 16 tot 40 in volgende zendig.

marge : Daens/ vanden Hercke/[een der schepenen]/
1 Elisabeth Pauwijns diemen heet Pauwels wed(uw)e was [geschrapt : lestwerffen]/
2 Peeters van Keerberghen met Henricke Wouters boeck=/
3 =vercoopere ub(?) ter tijt hueren wettigten manne ende/
4 momboir vercocht om(m)e eene some gelts [afkorting voor : erffelijk(?)]/
5 [texte geschrapt : --- verluyt den momb(oir)] Peeteren Verluijten tot/
6 behoeff van Hansken Verluyten Merttessone wylen [afkorting voor : daar(?)]/
7 moedert aff is Cornelie Appelmans /
8 die sesse carolus gul(den) erff(e)l(ijck) metten achterstelle zedet (zedert?)/
9 Jo(ann)es (?) a(nn)o drijentachentich (1583) lestle(den) ge-waerdee(?) tot /
10 desen dage toe daer aff gevallen en(de) v(er)schenen daeraaf/
11 Elizabeth Criels (?) nagelaten weduwe wijlen Joos/
12 Pauwels des Cuijpers cum tutore de drij carol(us) gul(den) erff(e)l(ijk)/
13 [texst geschrapt ?] opten xxjten november anno xvc xlvj (21 11 1546) vercoht heeft/
14 gehadt haere comparante en(de) dander resten(?) drij carol(us)/
15 gul(den) erff(e)l(ijk) haer bleven en(de) verstorven zijn van Clasen/

<br>
Toen ze getrouwd was met Henricke W, ontleende Elizabeth P een somme bij de voogd van wees Hansken Verluyten. De wees heeft recht op een 6 carolus rente berekend zedert 1583 tot deze dag. <br>
Elizabeth geniet van een 3 carolus rente gekocht op 21 11 1546 bij Elizabeth Criels.<br>
Elizabeth geniet van een ander 3 carolus rente geerfd van zijn broer Clasen.<br>
Die laatste rente is onstaan in 1547 : Jacob Vleeminck laat zijn huijs hypothequeren ten behoeve van kind Jan Pauwels (Jacob ontleent geld bij kind Jan Pauwels); kind Jan Pauwels transporteerde de rente naar de momboiren van Claus en Elizabeth, kinderen van wijlen Claes Pauwels (kind Jan Pauwels krijgt nu geld van de momboiren van Claus en Elizabeth en Claus en Elizabeth hebben recht op een jaarlijks 3 erffelijk rente te betalen door de eigenaar van het « belast » huijs). Vanaf lijn 29 versta ik niet.<br>
Het lijkt dat Elizabeth wel de 6 carolus rente voorts moet betalen, maar geen recht meer heeft op de inkomen van beide 3 carolus erfrenten.<br>

Reacties (5)

Van Rietvelde Johan zei op do, 03/23/2017 - 22:11

Nadine, ik lees:

1 Elisabeth Pauwijns diemen heet Pauwels wed(uw)e was [lestwerffen]/
2 Peeters van Keerberghen met Henricke Wouters boeck=/
3 =vercoopere n(ota)b(ene) ter tijt hueren wettigten manne ende/
4 momboir vercocht om(m)e eene some gelts [aen]/
5 [Peette Verluyten den momb(oir)] Peeteren Verluijten tot/
6 behoeff van Hansken Verluyten Merttessone wylen d(aar)/
7 moedert aff is Cornelie Appelmans /
8 die sesse carolus gul(den) erff(e)l(ijck) metten achterstelle zede[r]t/
9 (Sint) Jo(ann)es a(nn)o drijentachentich lestle(den) heerwaerder tot /
10 desen dage toe daer aff gevallen en(de) v(er)schenen daeraff/
11 Elizabeth [Crols] Criels nagelaten weduwe wijlen Joos/
12 Pauwels des Cuijpers cum tutore de drij carol(us) gul(den) erff(e)l(ijk)/
13 [Daeraff] opten xxiste november anno xvc xlvj vercoht heeft/
14 gehadt haer comparante en(de) dander rester(ende) drij carol(us)/
15 gul(den) erff(e)l(ijk) haer bleven en(de) verstorven zijn van Clasen/

Nadine zei op vr, 03/24/2017 - 15:21

Hartelijk bedankt.

Ik zie dat u telkens de geschrapte texst tussen [ ] schrijft. Hoort het zo bij transcriberen?

Nadine zei op vr, 03/24/2017 - 15:28

Qua zinsinhoud:

Het lijkt dat Elizabeth wel de 6 carolus rente voorts moet betalen, maar geen recht meer op de inkomen van beide 3 carolus erfrenten heeft; Elisabeth blijft dus met een schuld (en zonder activa meer).

Graag advies van medelezer.

Van Rietvelde Johan zei op za, 03/25/2017 - 18:50

Nadine,

Geschrapte tekst zet ik tussen [ ]. Let wel: deze haakjes gebruik ik ook voor een "aanname" (une hypotèse).
Dit vergemakkelijkt de lezing van de tekst.
Afkortingen staan dan weer tussen ( ).

In een cursus die ik gevolgd heb, werd het einde van een zin aangeduid met /
Het einde van een pagina met //

Je vindt nog een aantal richtlijnen op
http://www.cartago.nl/nl/wie-helpt/handleiding#405
Zie eveneens het bericht van de heer Rien Wols, beheerder, de dato 07-03-2017.

Groeten.

Nadine zei op za, 03/25/2017 - 21:44

Bedankt voor de uitleg.
Goede WE

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.