Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

optelling geldbedragen

Ik ben nog maar pas begonnen met het proberen te lezen van oude handschriften, en heb dan ook geen idee of zo'n soort vraag al eerder op het forum behandeld is.

Het gaat om een inventarislijs van een van mijn voorouders, Maria Kostenobel-de Grim uit 1703.

Ik heb op een site de waarde van oude munten gevonden en kom dan tot de volgende vertaling:

 

“Gereede penningen (contant geld)

De gereede penningen ten sterfhuijze bevonden bedragen en s….. bestaande in de navolgende specimen.

                a 60 … 30 stuijvers (daalder)                      39           :   ,,         : ---------

23           a 20 stuijver (gulden)                                    23           :   ,,         : ---------

1             a 50 stuijver (zilveren dukaat)                   2            :  10        : ---------

2             a 63 stuijver (zilveren rijder)                      6            :  6          : ---------

1             halve ducadon (halve rijder)                      1           :  11        :  8

Payement                                                                         ,,             :  19        : ---------

                                                                                              ____________________

                                                                                              73           : 1           :  8

 

 

Ongemunt goud en zilver

Een gouden ring met negen valse stenen

Twee gouden (stricken?) met gouden (krullen?), fijne steentjes en parels

Twee dito krullen(?) met parels

Een gouden haarnaald en dito hoes(?)”

 

Wat mij nog het meeste intrigeert is het feit dat ik de optelsom helemaal niet begrijp. Het lijkt of daar een paar fouten in staan. Wie kan mij helpen bij deze optelling. En mogelijk nog wat missende woorden aanvullen

Reacties (9)

Andreas zei op wo, 05/12/2021 - 21:16

Ik heb wat verbeteringen aangebracht. Het eerste cijfer zal de gulden zijn, die bestaat uit 20 stuijvers (2de kolom). Vandaar dat 50 st= 2(x20) + 10, en 126 (2x63) = 6(x20) + 6. Wat in de derde kolom staat is niet een 8 maar wel een halfje, 1/2. Bij paijement staat iets dat hard op een 9 lijkt, maar een 4 is. De som klopt nu.

Gereede penningen
De gereede penningen ten
sterfhuijze bevonden bedragen,
en sijn bestaende in de navolgen-
de specien

     a 60 off 30 stuijvers---39:-:-
23 a 20 stuijvers------------23:-:-
1   a 50 stuijvers-------------2:10:-
2   a 63 stuijvers-------------6:6:-
1 halve ducaton--------------1:11:1/2
Paijement---------------------0:14:-
__________________________________                                                                                                         73:1:1/2

 

Ongemunt goud en zilver
Een goude ringh met negen valse steenen
twee goude stricken met goude krullen
fijne steenties en paerels
twee dito krullen met paerels
een goude haarnaald en
een dito hoep.

Geert Ouweneel zei op wo, 05/12/2021 - 21:18

De optelling is inderdaad onjuist. Achteraan, de 8 penningen, is correct. Daarvoor staat 1 stuiver. Dat klopt niet. De stuivers moeten opgeteld uitkomen op 46, dat is 2 gulden en 6 stuivers. Die twee guldens moeten opgeteld worden bij de som van de linkse getallen, dat is 72 guldenplus twee en zou dus 74 moeten zijn. De uitkomst van de optelling moet dus zijn 74.6.8

Geert Ouweneel zei op wo, 05/12/2021 - 21:30

Bij nadere beschouwing, ga ik mee met Andreas, en concludeer dat de optelling correct is. De middenkolom is totaal 41 stuivers. Dat is 2 gulden 1 stuiver. Die stuiver blijft staan en die twee guldens komen bij de voorste kolom.

Otto Vervaart zei op wo, 05/12/2021 - 21:45

Hoe kan 60 maal 30 stuivers slechts 39 gulden zijn, moet dat niet 90 gulden zijn?! 1800 stuivers gedeeld door 20 komt op 90 gulden uit.  Ik kom uit op 124 gulden 1 stuiver en een halve duit. Ik zie in de tweede kolom 10 + 6 + 11 + 14 = 41 stuivers, dat is 2 gulden en 1 stuiver bij 90 + 23 + 2 + 6 + 1 = 122, derhalve 124-1-1/2. Hopelijk speelt het avonduur mij geen parten!

Andreas zei op wo, 05/12/2021 - 23:39

Die eerste lijn is ook voor mij en raadsel. Het begint al met het ontbreken van een aantal voor a. Vervolgens is onduidelijk waarom er 60 met een streep door staat. Het woord na 60 is ook een vraagteken. Is dit off? En staat daar ook een streep door?

Ik heb eens de omgekeerde rekensom gemaakt, ervan uitgaand dat die 39 klopt.

39 guldens x 20 = 780 stuivers.

780 stuivers / 30 = 26

Als we veronderstellen dat 60 off wegvalt wegens doorgehaald, dan ontbreekt enkel 26 voor de a om de rekening te doen kloppen, zijnde het aantal daalders.

Maar heel zeker van mijn uitleg ben ik niet.

 

Jan van Houwelingen zei op do, 05/13/2021 - 08:53

Allemaal hartelijk bedankt. Ik kan mij helemaal vinden in de oplossing van Andreas. Een leuke eerste ervaring voor mij. 

herman zei op do, 05/13/2021 - 11:08

Mijn interpretatie:

  Er staat specien  a 60 of 30 stuivers         39 gulden

Vroeger had je 3_guldenstukken ( 60 stuiver) en halve_3guldenstukken (30 stuiver)  Volgens mij hebben ze gewoon geteld hoeveel 3 guldenstukken men had en kwam in totaal op 13 hele 3guldenstukken = 39 gulden ( en dat kan bv bestaan hebben uit 10 3guldenstukken en 6 halve 3 guldenstukken =13 hele, zonder dat dat nader werd gespecificeerd.   Ik ben deze manier van noteren wel vaker tegengekomen.

Andreas zei op do, 05/13/2021 - 18:32

@herman: prima uitleg, dit lijkt mij de correcte verklaring

Otto Vervaart zei op vr, 05/14/2021 - 08:52

@Herman, een heel rake en heldere verklaring, dank je wel!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.