Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossingen paleopuzzel nr. 107 : Prijs van coulance

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars, 

Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel [nummer en titel]'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossingen van de andere paleopuzzelaars.  
Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen! 

Kijk hier voor de opgave van paleopuzzel nr. 107:

Reacties (5)

Geert Ouweneel zei op di, 03/28/2023 - 13:38

Volgens den last ende authorisatie van haer ed. mog. hadde ick
madame Stoppa bekent gemaect dat al overlanghe genegen
waeren geweest haer ed. iets toe te seynden tot een kleyne
erkentenisse van de grote diensten die den heere gouverneur
Stoppa dagelijks continueert de provintie ende borgerije van
Utrecht te bewijsen, doch overmits het aenseyden van
soodanigh present ter oorsaeck van den tegenwurdigen
oorlogh niet sonder peryckel kan geschieden, hadde haer ed.
mog. goetgevonden mij te lasten alhier iets te kopen, twelck
mij dachte meest naer haer ed. sin ende genegentheydt te
wesen, maer naer ick aen eenige daegen haer ed. verthoon-
de een schone diamant, ontrent ter waerde van 12 a 13 hondert
escudos, dogh seyde mij dat wel wenste een collier perllen
te hebben, dat oick een wifte waerin grote sin hadde, ende
men haer een groot plaisir soude doen wanneer die wilde
kopen, waerop antwoorde geen andere last te hebben als
om haer ed. sin te volgen ende mij daernae reguleren,
dogh dat ontrent de prijs gelimiteert was, haer ed. vraeghde
mij tot hoeverre mij dorste inlaeten, dat niet twijfelde
of soude het geseyde suver voor vierhondert goude louysen
kunnen hebben, waerop ick dan vervolgens repliceerde
dat het voorschreve collier tot die somma soude betaelen,
dat men maer soude trachten de koop te sluyten,
des anderen daegh s'morgens vroegh, seyndt haer ed.
haere stadt juffrouw, mij seggen dat geen middel siet
om op die prijs te kunnen de koop concluderen dat even-
wel niet gaerne dese occasie soude willen laeten
voorbijgaen, dat derhalven maer wilde seggen tot hoe-
verre mij wilde engageren, dat sij de rest daerbij soude
doen.

 

beheerder Albert Hogeweij zei op wo, 04/05/2023 - 16:40

Beste Geert,

Een hele mooie transcriptie heb je afgeleverd. Het handschrift was dit keer weliswaar niet supermoeilijk, maar omdat het een gewone mensenbrief is, zitten er van die eigenaardige slordigheden tussen die het hier en daar best lastig maken. Op een paar puntjes valt door een volgende inzender nog enige eer te behalen, maar heel veel kan het niet zijn. Kijk met name nog eens goed naar de muntsoort op het prijskaartje van de schone diamant.

Vriendelijke groet, Albert

 

Paul de Wit zei op vr, 04/14/2023 - 23:45

Volgens den last ende authorisatie van haer Edel Mogende hadde ick
madame Stoppa bekent gemaect dat al overlanghe genegen
waeren geweest haar Edele iets toe te seynden tot een kleyne
erkentenisse van de grote diensten die den heere gouverneur
Stoppa dagelijckx continueert de provintie ende borgerije van
Utrecht te bewijsen, dogh overmits het oversey[n]den van
soodaenigh present ter oorsaeck van den tegenwoordigen
oorlogh niet sonder peryckel kan geschieden, hadde haer Edel
Mogende goet gevonden mij te lasten alhier iets te kopen twelck
mij dachte meest naer haer Edele sin ende genegentheydt te
wesen waernaer ick over eenige daegen haar Edele verthoon-
de een schone diamant ontrent ter waerde van 12 à 13 hondert
escus, dogh seyde mij dat wel wenste een collier perllen
te hebben, dat oick een wiste waerin grote sin hadde ende
men haer een groot plaisir soude doen wanneer die wilde
kopen, waerop antwoorde geen andere last te hebben als
om haer Edele sin te volgen ende mij daernae reguleren
dogh dat ontrent de prijs gelimiteert was, haer Edele vraeghde
mij tot hoeverre mij dochte inlaeten dat niet twijfelde
of soude het geseyde snoer voor vierhondert goude louysen
konnen hebben waerop ick dan vervolgens repliceerde
dat het voorschreve collier tot die somma soude betaelen
dat men maer soude trachten de koop te sluyten.
Des anderen daeghs ’s morgens vroegh seyndt haer Edele
haere staetjuffrouw, mij seggen dat geen middel siet
om op die prijs te konnen de koop concluderen, dat even-
wel niet gaerne dese occasie soude willen laeten
voorbijgaen, dat derhalven maer wilde seggen tot hoe-
verre mij wilde engageren dat sij de rest daerbij soude
doen.

beheerder Albert Hogeweij zei op do, 04/20/2023 - 18:15

Beste Paul.

Je transcriptie overtreft op een enkele plaats zelfs het origineel! Valt (bijna) niets op af te dingen, nou ja, een kleynicheytje dan: staat er werkelijk 'vraeghde mij tot hoe verre mij dochte inlaeten dat (...).' Dat vraag ik mij dus even af...Maar voor de rest: in de roos!

Vriendelijke groet, Albert

Paul de Wit zei op do, 04/20/2023 - 18:37

Nee, dat dachte ik inmiddels niet..

Dank voor het compliment!

Groet, Paul

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.