Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossingen Paleopuzzel nr. 105: Goese grond getransporteerd

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars, 
Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel [nummer en titel]'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossingen van de andere paleopuzzelaars.  
Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen! 
Kijk hier voor de opgave van paleopuzzel nr. 105:
https://watstaatdaer.nl/forum/paleopuzzel-nr-105-goese-grond-getranspor…

 

Reacties (10)

Geert Ouweneel zei op vr, 01/20/2023 - 09:32

Met veel gissen en veel fouten. Het is een zeer lastige tekst. Dat blijkt wel, want nog niemand heeft een oplossing ingezonden. Ik hoop toch minstens drie woorden goed te hebben.

Willout Berthelmeusz als wairlick
voicht van meester Bonira Pietersz
van Cloethen ende heeft getransporteert
ende upgedregen Huyghe Adriaensz 3½
mergen ende 30 roeden, liggende in de nisse
... Black in de heerwech
in de crucebrows in de kercke van Goes
rest 20 stuvyers trans? ende lossinghe den
penninck 16 mette verschenen rente
ende met angeloth 11 stuyvers, gulden voir 5 stuyvers
2 gulden phelippus gulden 4 stuvyers 8 gulden
een dobbel stuyver 4½ gulden ende ..
voir 5 gulden 10 stuvyers Magdalena
27 ende alsoe voirt
verbindende tselve lant etc. Actum
den 10e July, present Everdt Bouwensz,
Jacop Melsen ende Mathijs Mess.

 

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op zo, 01/22/2023 - 11:01

@Geert, het is inderdaad een behoorlijk pittige tekst en heel knap dat je zo'n eind bent gekomen! Je hebt sowieso meer dan drie woorden goed ;-)  Wij hebben in onze transcriptie de afkortingen zoveel mogelijk opgelost, ook aan het eind van de achternamen van de personen. Je hebt de naam van de patroonheilige van Goes goed gelezen. Wij hebben op het eind een e staan. Lees jij dat ook, bij nader lezen? Voor de handigheid nog een paar tips om je transcriptie nog eens te bekijken: Bonira moet een afgeleide van Boudewijn zijn. Waar je Cloethen schrijft, staat de naam van een dorpje ten westen van Goes. De cijfers hebben we in kleine Romeinse cijfers laten staan. Er staan ook windrichtingen in waarbij de klinker soms wordt verlengd met een i. Misschien biedt dit wat handvatten bij het herlezen?

Andreas zei op zo, 01/22/2023 - 20:38

Ik raak niet echt ver in deze tekst. Daarom slechts de eerste 4 regels. Na vergelijk met de transcriptie van Geert (echt knap hoor!) en de tips van Anneke kom ik tot volgende tekst, al ligt het dorpje waaraan ik denk ten oosten van Goes:

Willout Berthelmeuszoon als wairlick
voicht van meester Bouwen Pieterszoon
van Cloethinghe ende heeft getransporteert
ende upgedregen Huyghe Adriaenszoon ...

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op ma, 01/23/2023 - 08:08

@Andreas, complimenten voor je transcriptie! Je hebt je niet laten misleiden door mijn abusievelijke misleiding, waarvoor excuses. Het dorpje ligt inderdaad ten oosten van Goes. Geert had geschreven 3 1/2. In onze transcriptie hebben we de notatie van cijfers letterlijk overgenomen, in dit geval iii. Het teken erachter is inderdaad een half (1/2). Op de volgende regel staat een oppervlaktemaat: gemet. De rest van de regel in de transcriptie van Geert is helemaal goed, behalve dat wij xxx roeden hebben staan i.p.v. 30. Het woord op de volgende regel is een windrichting. Hopelijk kunnen jij en Geert en wellicht nog andere paleopuzzelaars hiermee weer een stukje verder!

Pauwel zei op di, 01/24/2023 - 22:22

Willout Berthelmeusz. als wairlick

voicht va[n] meester Bouwe[n] Pietersz.

va[n] Cloet[ingh]e en[de] heeft getransporteert

en[de] upgedregen Huijghe Adriae[n]s[en] III[½]

a[ckeren] en[de] XXX r[oeden] liggen[de] in de nisse,

o[ist] black, z[uyt] de heerwech,

w[est] de Crucebroirs, n[oirt] de k[er]ke v[an der] Goes,

rest XX s. tjairs v[an der] lossinghe de

pe[n]nynck XVI m[et] v[er]scene[n] rente[n]

en[de] m[et] angelot[en] XI s. g[ereet] g[elt] voir V s.

II g. Phelippus g[ulden] IIII s. VIII g.

een dobbelst[uijver] IIII[½] g. en[de] vierijser

voir V g. v[er]scinen[de] Magdalene a[nn]o

XXVII en[de] alsoe voirt.

V[er]bynnen[de] ’tselve lant etc. Actu[m]

den X[en] julii, p[rese]nt[en] Everdt Bouwe[n]s[en]

Jacop Mels[en] en[de] Mathijs Mi[chie]ls[en].

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op do, 01/26/2023 - 11:50

@Pauwel, dat is een knappe transcriptie, complimenten! De windrichtingen zijn helemaal goed, oost en noord worden ook in onze transcriptie geschreven als oist en noirt. En je leest, net als wij, ook Magdelene en je hebt ook verschil aangegeven tussen z[one] en sen aan het eind van de familienamen. Misschien nog een paar kleine tips, mocht je je transcriptie nog een keer willen nakijken: De oppervlaktemaat in regel 5 is: gemet. De afkorting tussen kercke en Goes in regel 7 is niet  van der volgens onze transcriptie. We hebben die afkorting opgelost met een woord dat vaak in combinatie met een plaatsnaam (ook met Goes) voorkomt en later bij sommige plaatsnamen soms ook aan elkaar werd geschreven. Alle afkortingen van woorden, namen, munteenheden, etc. hebben we voluit geschreven.

Pauwel zei op za, 02/04/2023 - 22:44

Dan zal het 'ter Goes' en 'ter aflossinghe' zijn. Ik ken de afkorting niet.

Ook het symbool voor 'gemet' ken ik niet. Ik las er een a- in.

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op zo, 02/05/2023 - 10:35

@Pauwel, dat klopt helemaal. Het is ter Goes en ter lossinghe. Volgende week plaats ik onze transcriptie. Wellicht geeft die ook aanleiding tot discussie, altijd leerzaam, tenslotte hebben wij 'de' waarheid niet in pacht.

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op za, 02/11/2023 - 18:49

Oplossing paleopuzzel nr 105 Goese grond getransporteerd

01. Willout berthelmeuszone als wairlick 
02. voicht van meester bouwen pieterszone
03. van cloetinghe ende heeft getransporteert
04. ende opgedregen huyghe adriaenssen iii 1/2 
05. gemet ende xxx roeden liggende in de nisse 
06. oist black, zuijt de heerwech
07. west de crucebroirs noirt de kercke ter Goes.
08. rest xx schellingen tiairs ter lossinghe den 
09. pennijnck xvi, met verscenen renten
10. ende met angelotten xi schellingen g grooten voir v schellingen
11. ii grooten, phelippus gulden iiii schellingen viii grooten
12. een dobbel stuver iiii 1/2 grooten ende vierijser
13. voir v grooten verscinende magdalene anno 
14. xxvii ende alsoe voirts,
15. verbijndende tselve lant etcetera actum
16. den xen Juli present everdt bouwenssen
17. Jacop melssen ende mathijs mertsen

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op za, 02/11/2023 - 19:06

Oplossing paleopuzzel nr 105 Goese grond getransporteerd - gepubliceerd

Beste paleopuzzelaars, zojuist is onze (Gemeentearchief Goes i.s.m. Zeeuws Archief) oplossing van de paleopuzzel van januari 2023 gepubliceerd. Zoals eerder gezegd: wij hebben de wijsheid niet in pacht, dus er zijn vast voor de oplossing van afkortingen of voor sommige woorden andere oplossingen te bedenken. We hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk de letterlijke schrijfwijze van de akte te volgen. Dus kleine letters waar we kleine letters lazen en de oplossingen van afkortingen voluit geschreven. De losse g in regel 10 is mogelijk een foutje van de schrijver, we konden op basis van het origineel en de andere akten voor en na de tekst van de paleopuzzel geen andere conclusie trekken.

Toelichting datum regel 13: verscinende magdalene anno xxvii = 22 juli 1527 
Toelichting datum regel 16: den xen Juli = 10 juli 1526

Geert, Andreas en Pauwel, dank jullie wel voor het meedoen aan de paleopuzzel en voor jullie oplossingen!

Hartelijke groet, 
mede namens Frank de Klerk van het Gemeentearchief Goes, 
Anneke

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.