Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossingen Paleopuzzel 120: Molenaars uit Wormer en scheepsbeschuit

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars, 
Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel [nummer en titel]'. Wie wil kan hier zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossingen van de andere paleopuzzelaars.  
Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen! 

Klik hier voor de opgave van paleopuzzel 120: Molenaars uit Wormer en scheepsbeschuit: Paleopuzzel 120 Molenaars uit Wormer en scheepsbeschuit | Wat staat daer?

Reacties (3)

René van Weeren zei op do, 07/04/2024 - 08:42


Op huijden den VIen juni anno 1629 Compa-
reerden voor mij A Dircks openbare notaris
bij den hove van hollandt geadmitteert
in Wormer residerende ende getuigen naer-
genoemt Willem Janss Tickel oudt XLV
Jaren, Pieter Frans oudt XLII Jaren, Dirck
Ariss oudt XLIII Jaren, Vrerick Ger-
brantss oudt XXXVIII Jaren, Jan Claes
XXX Jaren ende Claes Dircxs oudt XXVII
Jaren altsamen molenaers van Wormer
ende hebben ten versouckke van Jan Louffs
kerckman pachter vanden loopende pacht
van tgemael van Wormer bij ware
Christelijcke woorden in plaetze van eede
getuijcht verclaert, ende gedeposeert
warachtich te wesen dat zijlieden inde
verleeden winter meer als vier maen-
ten achter den anderen geduerende, meer
semelen, cortelen, garst ende haver als Rogh onder
de Rogh <gemalen hebben>, om broot
van te backen gemalen hebben, ende
dat vermits de groote dierte vanden
Rogh, ende dat de huijsluijden noch da-
gelicx onder de rogge semelen ende
cortelen <garst> doen malen, <waermede>
t welck in veele voorgaende Jaren
nyet en es gedaen geworden, ende
dat zijlieden inde voorseide vier maenten
een groot deel taruwe minder
als <om> andere gelijcke maenten
gemalen hebben desten eijndigende
presenterende t selve t allen tijden des
versocht zijnde breeder bij eede te starcken.
Comsenterende acta aldus geschiet te
Wormer ter presentie vanden Henderick
Pieterss ende henderickk Hendericxs getuijgen
met mijn notaris hiertoe versocht ende gebeden.

[getekend: Willem Jansen Tickel Frerick Garbrantsoon
Claes dirricksen Jan Claes Cruifts
Dirck Aris / merck Pieter Fransz
Jacon Aris / merck Heijnderick Pieters
Heijnderick Heijndericks
quod attestor ego
A Dirckz Nots
pub Wormer]

René van Weeren zei op do, 07/04/2024 - 08:48

Met correctie van enige typo's


Op huijden den VIen juni anno 1629 Compa-
reerden voor mij A Dircks openbare notaris
bij den hove van hollandt geadmitteert
in Wormer residerende ende getuigen naer-
genoemt Willem Janss Tickel oudt XLV
Jaren, Pieter Frans oudt XLII Jaren, Dirck
Ariss oudt XLIII Jaren, Vrerick Ger-
brantss oudt XXXVIII Jaren, Jan Claes
XXX Jaren ende Claes Dircxs oudt XXVII
Jaren altsamen molenaers van Wormer
ende hebben ten versoucke van Jan Louffs
kerckman pachter vanden loopende pacht
van tgemael van Wormer bij ware
Christelijcke woorden in plaetze van eede
getuijcht verclaert, ende gedeposeert
warachtich te wesen dat zijlieden inde
verleeden winter meer als vier maen-
ten achter den anderen geduerende, meer
semelen, cortelen, garst ende haver als Rogh onder
de Rogh gemalen hebben, om broot
van te backen gemalen hebben, ende
dat vermits de groote dierte vanden
Rogh, ende dat de huijsluijden noch da-
gelicx onder de rogge semelen ende
cortelen garst doen malen, waermede
t welck in veele voorgaende Jaren
nyet en es gedaen geworden, ende
dat zijlieden inde voorseide vier maenten
een groot deel taruwe minder
als om andere gelijcke maenten
gemalen hebben desten eijndigende
presenterende t selve t allen tijden des
versocht zijnde breeder bij eede te starcken.
Comsenterende acta aldus geschiet te
Wormer ter presentie vanden Henderick
Pieterss ende henderick Hendericxs getuijgen
met mijn notaris hiertoe versocht ende gebeden.

[getekend: Willem Jansen Tickel Frerick Garbrantsoon
Claes dirricksen Jan Claes Cruifts
Dirck Aris / merck Pieter Fransz
Jacon Aris / merck Heijnderick Pieters
Heijnderick Heijndericks
quod attestor ego
A Dirckz Nots
pub Wormer]

beheerder Margreet Lenstra zei op vr, 07/05/2024 - 08:45

Beste René, prima transcriptie, complimenten! Ik ben benieuwd of er verder nog reacties komen, bijvoorbeeld met betrekking tot het jaartal. Is het 1629, of misschien 1624? We gaan het zien!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.