Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossingen Paleopuzzel 113: Visitatie na aanval van een 'vreede' stier, 1656

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars,

Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel 113'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossing van de andere puzzelaars.

Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen!

Om terug te gaan naar de puzzel: https://watstaatdaer.nl/forum/paleopuzzel-113-visitatie-na-aanval-van-e…

 

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op wo, 11/01/2023 - 08:49

Also wij ondergheschreven chrirurgijns zijn
versocht op den 15 Julius 1656 om te comen
bij een dochter op de Noort onder Terheiden,
oudt volgens hare verclaringe in de 80 jaren,
zijnde geheel deerlijck gequetst door
t'stooten ende trappen van een vreede stier,
hebben wij onderschrevenen gevonden ende verbonden
op den 16 dito ten eersten het offis clavicula
aen de slincxse zij tenemael aen stucken, doch sonder solutie,
noch aen deselve zij op de schouder een cleene
wonde, noch aen deselve zij op het sternum
een cleene wonde met contusie ende aen de
rechtersij onder de borst een groote plettering,
noch aen de rechterarm een groote wonde
dwars over de vena chefalica met groote
pletteringhe, noch aen het slincxse been op de
scheen een groote plettering met solutie
ende aen het rechterbeen onder de cnie
in de haese een afgrijselijcke wonde daer met scheuringe
van die musculen ende tendoonen en een deerlijcke
gemorselde fractuer, hiermede eindigende,
verclaeren dit alsoo waerachtigh te zijn
ende versoucken vriendelijck aen mijn heer schout
Brant dat mijn heer gelief ons te helpen
voor onse gedane diensten aen onse verdiende
penningen voor ons beiden de somme van
vijftien gulden.
H. Deswaro 1656
Michiel Stadtlander

 

beheerder Astrid de Beer zei op wo, 11/01/2023 - 08:58

Geweldig, dankjewel Geert

René van Weeren zei op do, 11/09/2023 - 19:06

Ik sluit me aan bij de transcriptie van Geert, met twee aanpassingen:

het offis clavicula moet het ossis clavicula (sleutelbeen) zijn

volgens mij is de naam van de eerste chirurgijn J. Deswart

Pauwel zei op zo, 11/12/2023 - 22:26

Also wij ondergheschrevenen chirurgijns zijn
versocht op den 15 julius 1656 om te comen
bij een dochter op de Noort onder Terheiden
oudt volgens hare verclaringe in de 80 jaren
zijnde geheel deerlijck gequetst door
’t stooten ende trappen van een vreede stier
hebben wij onderschrevenen gevonden ende verbonden
op den 16. dito ten eersten het ossis clavicula
aen de slincxse zij tenemael aen stucken doch sonder soluti[e
noch aen de selve zij op de schouder een cleene
wonde noch aen de selve zij op het sternum
een cleene wonde met contusie ende aen de
rechtersij onder de borst een groote plettering
noch aen de rechter arm een groote wonde
dwars over de vena chefalica met groote
pletteringhe noch aen het slincxse been op de
scheen een groote plettering met solutie
ende aen het rechterbeen onder de cnie
in de haese een afgrijselijcke wonde daer met scheuringe
van die musculen ende tendoonen en een deerlijcke
gemorselde fractuer hiermede eindigende
verclaeren dit alsoo waerachtigh te zijn
ende versoucken vriendelijck aen mijn heer schouteth
Brant dat mijn heer gelief ons te helpen
voor onse gedane diensten aen onse verdiende
penningen voor ons beiden de somme van
vijftien gulden.
[get.] H. Deswart 1656
[get.] Michiel Stadtlander

https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/?/scans/NL-TbRAT-2404/35.22/start/0/limit/10/highlight/1

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.