Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossingen mapje paleopuzzel 118: Bekentenis in barensnood

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars, 
Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel [nummer en titel]'. Wie wil kan hier zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossingen van de andere paleopuzzelaars.  
Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen! 
Kijk hier voor de opgave van paleopuzzel 118: Bekentenis in barensnood: Paleopuzzel 118: Bekentenis in barensnood | Wat staat daer? 

Reacties (2)

René van Weeren zei op vr, 04/05/2024 - 11:23

Mijn poging. Hoofdlettergebruik als in hedendaags gebruik.
y getranscribeerd als ij waar in hedendaags gebruik de ij wordt toegepast, in andere gevallen als y getranscribeerd. Uitwerking verkortingstekens alleen indien niet zoals in hedendaags gebruik (mr. blijft dus mr.) en tussen [vierkante haken].

Gepasseerde attestatien opden VIen octob[er]
1627 mr. Bodt en[de] mr. West geregistreert

Margryete Adriaensd. weduwe lestwerf van Huyb[er] Michielsz, raet,
vroutwijf alhier bij sentent v[er]claert doen dat zij int baeren van
Neeltgen Dingnis bij haer is gehaelt geweest zij tot diversche
Reysen deselve Neeltgen Dingnis heeft Iterativelijcken afgevraecht
en[de] op haere sielesalicheyt belast de waerheyt te seggen, wye als
vaeder vant kint was daervan zij soude comen te geliggen, dat
dezelve Neeltgen In haer uuyterste pijne en[de] barensnoot v[er]claert
gesworen heeft de vaeder vant kint te wesen Huyb[er] Crijnsz Quijl sonder
dat zij yemant anders daer toe kende, ofte bekent heeft.

Tanneken Staesdr. huysvrouwe van Hans van [den] Waere v[er]claert
mede present geweest te hebben dien Neeltgen Dingnis v[oor]sz[eyt] kint
hef gebaert, en[de] zij in huys comen[de] hef geseyt w tegen de
andere vrouwen, waeromme comen wij hier, ick wil weten
wye de vader vant kint is. Ick wil de waerheyt weten
waerop tvroutwijf antwoorde neven Huyb[er] Crijnsz ist nyet
waer Neeltgen Dingnis Dingnis, daer op zij Neeltgen Dingnis
antwoorde Jae, Huyb[er] Crijnssen sonder dat zij deponente
van solempnel[ijcken] eet is weten[de].

Neeltgen Andriesdr. huysvrouwe van Jan Sybrechts schoenm[aeker]
v[er]claert te confirmeren van Tanneken Staes.

Tanneken Jacobsdr. weduwe wijlen Marinus Pauwels Hock
v[er]claert mede te volgen dattestatie van Tanneken Staes.

Actum alsvoren p[rese]nt tgemeen college van schep[enen]

 

 

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op zo, 04/07/2024 - 16:40

Paleopuzzel 118: Bekentenis in barensnood - Reactie

@René Een knappe transcriptie! De laatste achternaam op het eind van regel 3 hadden wij ook als raet getranscribeerd, maar de archivaris van Tholen wees ons op de juiste naam. De man komt vaker voor in hetzelfde register. En kijk nog eens goed naar de achternaam van Hans in regel 12. Dank je wel voor je oplossing van deze paleopuzzel!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.