Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossing Paleopuzzel nr. 112: Een afschrikwekkend zeemonster

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars, 
Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel [nummer en titel]'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossingen van de andere paleopuzzelaars.  
Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen! 
Kijk hier voor de opgave van paleopuzzel nr. 112: Paleopuzzel nr. 112: Een afschrikwekkend zeemonster | Wat staat daer? 

Reacties (11)

Andreas zei op zo, 09/10/2023 - 21:03

Ik lees de tekst als volgt:

Waerachtige beschrijvinge van het vervaerlijck ende schrickelijck monster dat gevangen is in de Zwarte Zee,

tussen het casteel Alexander de Groete en Constantijnos etc, zijnde van gedaente als volgt: het had een seer schrijckelijck hooft

met opstaende groote oren als van een paert, een lange cromme dubbelde sneut als twee olijfantstanden, tussen de oren

hadde het een cromme turxe sabel, en op de ruch drij hellebaerden, twee musqueten, een bandelier met maeten en een veendel met een

standaert en vier vinnen soo scherp als zwaerden, en naer de staert heid het een hert hangen als van een mens, en op het lijf groete

schobben als of het schilden waren, en tussen de selve stonden dese naervolgende letteren op Arabijs: Wee Wee Wee Mensch. Onder

het lijef hadde het een mensenvoet, dit wonderdier was 18 voeten langh en macte groete misbaer doen het gevangen wiert doch

echter noch met groete moijeten an lant gebracht en doet geslagen, ende wiert door het gantze Turxe Rijck omgevoort en van

ontelbare mensen besien, selfs van den kijser met grote schrijck ende ontsteltenis, ende van daer gesanden naer Engelant en voort

door het gantze Cristenrijck omgevoort in't jaer 1679.

Daer sijn oock profijsijen op gemact van enige geleerden als breder in dit lied verhaelt wort op de voijs Als het schip sonder hoer

Bart Jans zei op ma, 09/11/2023 - 10:28

Hier en daar heb ik een woordje anders:

Waerachtige beschrijvinge van het vervaerlijck ende schrickelijck monster dat gevangen is in de Zwarte Zee,
tussen het casteel Alexander de Groete en Constantijnopel, zijnde van gedaente als volgt: het had een seer schrijckelijck hooft
met op staende groote oren als van een paert, een lange cromme dubbelde sneut als twee olijfants tanden, tussen de oren
hadde het een cromme turxe sabel, en op de ruch drij hellebaerden, twe musqueten, een bandelier met maeten en een veendel met een
standaert en vier vinnen soo scherp als zwaerden, en naer de staert had het een hert hangen als van een mens, en op het lijf groete
schobben als of het schilden waren, en tussen de selve stonden dese naer volgende letteren op Arabijsc: Wee Wee Wee Mensch. Onder
het lijof hadde het een mensen voet, dit wonder dier was 18 voeten langh en macte groete misbaer doen het gevangen wiert doch
echter noch met groete moijeten an lant gebracht en doet geslagen ende wiert door het gantze Turxe Rijck omgevoort en van
ontelbare mensen besien, selfs van den kijser met grote schrijek ende ontsteltenis, ende van daer gesonden naer Engelant en voort
door het gantze Cristen Rijck omgevoort int jaer 1679.

Daer sijn oock profijsijen op gemact van enige geleerden als breder in dit lied verhaelt wort op de wijs Als het schip sonder roer.

Geert Ouweneel zei op wo, 09/13/2023 - 10:54

Waerachtige beschrijvinge van het vervaerlijck en schrickelijck monster dat gevangen is in de Zwarte Zee
tussen het casteel Alexander de Groete en Constantynopel, zijnde van gedaente als volgt, het had een seer schryckelijck hooft
met opstaende groete oren als van een paert, een lange grouw dubbelde sneut als twee olyfantstanden, tussen de oren
hadde het een grouw turxe sabel en op de ruch dry hellebaerden, twe musqueten, een bandelier met maeten en een veendel met een
standaart en vier vinnen soo scherp als zwaerden en naer de staert had het een hart hangen als van mens, op het lijf groote
schobben alsof het schilden waren en tussen deselve stonden dese naervolgende letteren op Arabys, wee, wee, wee mensch, onder
het lijf hadde het een mensen voedt, dit wonder daer was 18 voet langh en macte groete misbaer doen het gevangen wiert doen
echter noch met groete moyeten an lant gebracht en doetgeslagen ende wiert door het gantse Turxe rijck omgevoort en van
ontelbare mensen besien, selfs van den keyser met grote schryck ende ontsteltenis ende vandaer gesanden naer Engelant en voort
door het gantze christenrijck omgevoert int jaer1679.
Daer sijn oock profyzyen opgemaect van enige geleerden als breder in dit leid verhaelt wort op de voys Als het schip sonder roer.

_____________________________________________

 

 

Geert Ouweneel zei op wo, 09/13/2023 - 10:55

Sorry, die tekst over Vierling is per abuis meegekomen

René van Weeren zei op wo, 09/13/2023 - 23:13

Mijn poging:

Waerachtige beschrijvinge van het vervaerlijcke en[de] schrickelijck monster dat gevangen is in de Zwarte Zee
tussen het Casteel Alexander de Groete en Constantynopel, zijnde van gedaente als volgt: het had een seer schryckelijck hooft
met opstaende groote oren als van een paert, een lange crom[m]e dubbelde sneut als twee olyfantstanden tussen de oren
hadde het een crom[m]e turxe sabel en op de ruch dry hellebaerden, twe musqueten een bandelier met maeten en een veendel met een
standaert en[de] vier vin[n]en soo scherp als zwaerden en[de] naer de staert had het een hant hangen als van een mens en[de] op het lijf
schobben als of het schilden waren en tussen deselve stonden dese naervolgende letteren op Arabys: Wee, wee, wee mensch, onder
het lijof hadde het een mensenvoet; dit wonderdier was 181 voeten langh en[de] macte groete misbaer doen het gevangen wiert, doch
echter noch met groete moyeten an lant gebracht en[de] doet geslagen ende wiert door het gantse Turxe rijck omgevoort en[de] van
ontelbare mensen besien, selfs van den kyser met grote schryck ende ontsteltenis ende van daer gesamen naer Engelant en voert door het gantze Cristenrijck omgevoert in 't jaer 1679
Daer sijn oock profyzyen op gemact van enige geleerden als breder in dit lied v[er]haelt wort op de wijs als het Schip zonder Zoer

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op vr, 09/15/2023 - 09:08

Zeemonster. @Andreas, Een knappe transcriptie! We gaven al aan dat we hier en daar nog niet helemaal zeker waren of we het goed gelezen hadden. Dat geldt oa voor het woordje 'heid' in regel 5. Wij lazen 'had', maar ik denk idd dat er 'heid' staat. Een paar woorden verder staat, denken wij, toch 'hart' en niet 'hert', hoewel dat wellicht wel in de schrijfwijze van die tijd zou passen. Misschien ook nog eens kijken naar het laatste woord van regel 11. De eerste letter zal waarschijnlijk geen h zijn. Kijk verder nog eens naar hoofd- en kleine letters en de u en de v. Meestal worden die genormaliseerd, maar op de website van WSD doen we dat niet, dan lezen we wat er staat, althans, we doen daar een dappere poging toe ;-)

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op vr, 09/15/2023 - 09:28

Zeemonster. @Bart, Ook een hele goede transcriptie! Hier en daar wat afwijkend van die van @Andreas, en ook van die van ons. Er staat idd Constantinopel. Je leest in regel 6 'Arabijsc'. Er staat idd nog wat achter de s, maar of dat een c is? Het zou best kunnen. In regel 7 lees jij 'lijof' en @Andreas leest 'lijef'. Wij lazen 'lijff. Het zou misschien alle drie kunnen. Het is een beetje een onduidelijke letter of teken tussen de j en de f. De letter r en de letter z zorgen, ook in onze transcriptie, voor verwarring. Ze lijken wel erg veel op elkaar hier en daar. We kijken nog eens naar wat andere paleografen ervan maken.

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op vr, 09/15/2023 - 09:48

Zeemonster. @Geert, eveneens een prima transcriptie! Het aardige is dat er voor sommige woorden nu 4 verschillende schrijfwijzen zijn gelezen: die van jou, @Bart, @Andreas en die van ons. Dat geldt vooral voor het tweede woord in regel 7: jij schrijft 'lijf' en we hadden al 'lijof', 'lijef' en 'lijff'. Het lijkt haast wel een soort invoegteken tussen de j en de f. Ik ben benieuwd wat er uiteindelijk uitkomt. Voor 'grouw' lazen wij 'cromme'. Wij hebben in woorden waar twee o's zouden kunnen staan, meestal oe gelezen. Dat lees jij ook. En je leest in regel 11 'profyzyen'. Wij lazen idd ook een z tussen de twee ij's (in onze transcriptie wordt de y genormaliseerd in ij, volgens de WSD-regels).

Ik ben zo vrij geweest de transcriptie van een andere tekst die per ongeluk was meegekomen, te verwijderen, Geert.

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op vr, 09/15/2023 - 10:26

Zeemonster. @René, Een uitstekende transcriptie! Wat meteen opviel, in vergelijking met de transcripties van @Andreas, @Bart en @Geert, is dat je in regel 11 het laatst woord leest als 'Zoer'. Wij lazen aanvankelijk 'Roer' en twijfelden later of het 'Zoer' moest zijn, vanwege alle vergelijkbare letters Z en z die zo worden geschreven. De r R wordt zowel in hoofletters als in kleine letters toch anders geschreven, behálve in het woordje 'Arabijs'. Daar zou je kunnen lezen 'Azabijs'. Maar zo'n rare fout zal de schrijver toch niet gemaakt hebben, hoewel we niets kunnen uitsluiten natuurlijk. Ik ben benieuwd of iemand hierover zijn paleografische licht nog eens kan laten schijnen! Je schrijft in regel 7, tweede woord, 'lijof', net als @Bart. @Andreas schrijft 'leijf' en en wij lazen 'lijff'. We weten niet goed wat de letter of het teken is tussen de j en de f. Verder hangt er bij de staart van het zeemonster een rood hart, geen 'hant'. Ook voor het hart worden verschillende schrijfwijzen gegeven: 'hart' en 'hert'. Je kunt een plaatje van het zeemonster bekijken in de WSD-nieuwsbrief van september en tot eind september op de homepage.

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op vr, 09/15/2023 - 10:37

Zeemonster. Beste paleopuzzelaars, dank jullie wel voor jullie transcripties! We hopen dat nog meer paleografen een poging willen wagen, want we zijn er in enkele gevallen nog niet uit welke woorden er nu precies staan. Om een idee te krijgen van het zeemonster voeg ik een plaatje toe. Het staat bovenaan het gedicht.

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op vr, 09/15/2023 - 16:07

Zeemonster. Beste paleopuzzelaars. We hebben een klein onderzoekje gedaan naar de melodie waarop het gedicht kan worden gezongen.
De titel van de melodie komt (vaak in langere vorm) in verschillende varianten in diverse jaren voor. De melodie wordt bij zowel profane als bijbelse liederen gebruikt. In de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut staan 45 vermeldingen van de melodie: https://www.liederenbank.nl/resultaatlijst.php?zoek=2520&actie=melodien…;

De meeste vermeldingen van de melodie worden aangegeven als: Stem(me). Dat zou er wellicht voor kunnen pleiten om 'voijs' te lezen in de tekst over het zeemonster, i.p.v. 'wijs'. Zeker in vergelijking met de woorden waarin een w voorkomt, zoals ‘wort’ in regel 11.

Het oorspronkelijke lied hebben we (nog) niet kunnen vinden.
Weet iemand welk lied het is en uit welke tijd het stamt? In ieder geval van vóór 1641. Dat is vooralsnog de oudst gevonden vermelding van de melodie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.