Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossing paleopuzzel nr. 109: Bidden voor zielenheil

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars,

Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje, voor deze puzzel is dat 'Oplossing paleopuzzel nr. 109: Bidden voor zielenheil'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossingen van de andere paleopuzzelaars.

Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen!

Reacties (4)

René van Weeren zei op vr, 06/16/2023 - 23:10

Ave Jesus Maria
Joanna
Aflaeten der teckenen der Ave Maria van de
salich Jenne de la Croix, alsoo van de original
als deghene deselve aengerackt sin bevesticht
dor den Paus Urbanus 8 int jaer 1640
tot versock van den ambassadeur van Spagnen.

Ten eersten alle die een van de vorseide
graentkens bij hem hebbende lesende sal een
Ave Maria verdint den aflaet van de pinen
tijtelick al oft hij duysent Ave Maria lesde

2. Die een van de vorseide graenkens draghende
lesen sal eenen Pater Noster, alle daghen hij sal
3 sielkens verlossen ut het vaghevier ende
lesende 2 Pater en Ave op sondaghen oft festdach-
gen sal der 6 verlossen, verlent dor den Paus
Adrian 6, Clement 8 en Paulus V.

3. Die een van vorseide grankens over hem
draght, gebicht sinde en gecommuniciert vor
elcken Pater en Av verlost alsoo veul sielen
ut het vagevier dor den vorseide pausen.

4. Die een van de vorseide graenkens over hem
draght, gebicht sinde en gecommuniciert
seggen sal eenen Pater Noster verdient
vollen aflaet en vergiffenisse der son-
den. Adrian 6, Gregorius 13, Paulus 5.

5. Die drimal lesen sal den Pater en Ave
's mandachs wonsdachs vridagh verdient
3 jubilee elcken dach en mach eenen
toeeyghenen vor sij selven, den 2 aen die
het hem belieft, den 3 aen die siellen
des vageviers. Dit is aan de H[eilige] Joanna
selfs gegunt, gevest, bevesticht dor
Gregorius 13 en de andere vorseide pausen.

6. Vollen aflaet en vergiffenisse van
alle sonden in uterste oft dootsnot
in articulo morte

Geert Ouweneel zei op di, 06/20/2023 - 07:55

Ave Jesus Maria
Joanna
Aflaeten der teckenen der Ave Maria van de
salich Jenne de la Croix, alsoo van de original
als deghene deselve aengerackt sin bevesticht
dor den paus Urbanus den 8 int jaer 1640
tot versock van den ambassadeur van Spagnen

Ten eersten alle die een van de voirseide
graentkens bij hem hebbende lesende sal een
ave Maria verdint den aflaet van de pinen
tijtelicke al oft hij duysent ave Maria lesde.

2. Die een van de vorseide graenkens draghende
lesen sal eenen pater noster alle daghen, hij sal
3 sielkens verlossen ut het vaghevier ende
lesende 2 pater en ave op sondaghen oft festdach-
gen sal der 6 verlossen verlent dor den paus
Adriaen 6 Clement en Paulios 5.

3. Die een van de vorseide grankens over hem
draght gebicht sinde en gecommuniciert vor
elcken pater en ave verlost alsoo veul sielen
ut het vagevier dor den verseide pausen.

4. Die een van de vorseide graenkens over hem
draght gebicht sinde en gecommuniciert
seggen sal eenen pater noster verdient
vollen aflaet en vergiffenisse der son-
den, Adriaen 6, Gregorius 13, Paulios 5.

5. Die drimal lesen sal den pater en ave
smandachs, wonsdachs ,vridagh verdient
3 jubilee elcken dach en mach eenen
toe eyghenen vor si selven den 2 aen die
het hem belieft, den 3 aen die siellen
des vageviers dit is aen de h. Joanna
selfs gegunt gewest, bevesticht dor
Gregorius 13 ende andere vorseide pausen.

6. Vollen aflaet en vergiffenisse van
alle sonden in uterste oft dootsnot
in articule morte

 

beheerder Christa Driessen zei op vr, 06/30/2023 - 14:43

Hallo paleopuzzelaars,

Dank voor de reacties! Hier volgt de transcriptie van deze tekst:

Ave Jesus et Maria
Joanna

aflaeten der teckenen der ave Maria van de
salich Jenne de la Croix alsoo van de original
als de ghene de selve aengerackt sin bevesticht
dor den paus Urbanus den sint jaer 1640
tot versock vanden ambassadeur van Spagnen

ten eersten alle die een vande vor seide
graentkens bij hem hebbede lesende sal een
ave Maria verdint den aflaet van de pinen
tijtelicke al oft hij duijsent ave Maria lesde

2 die een vande vorseide graenkens draghende
lesen sal eenen pater noster alle daghen hij sal
3 sielkens verlossen ut het vaghevier ende
lesende 2 pater en ave op sondaghen oft festdach-
gen sal der 6 verlossen verlent dor den paus
Adrian 6 Clement 8 en Paulus 5

3 die een vande vorseide grankens over hem
draght gebicht sinde en gecommuniciert vor
elcken pater en ave verlost alsoo veul sielen
ut het vagevier dor den verseide pausen

4 die een vande voirseide graenkens over he[m]
draght gebicht sinde en gecommunicert
seggen sal eenen pater noster verdient
vollen aflaet en vergiffenisse der son-
den Adrian 6 Gregorius 13 Paulus 5

5 die drimal lesen sal den pater en Ave
s mandachs wonsdachs vridagh verdien[t]
3 jubilee elcken dach en mach eenen
toe eijghenen vor si selven den 2 aen die
het hem belieft den 3 aen die siellen
des vageviers dit is aen de h’Joanna
selfs gegunt gewest bevesticht dor
Gregorius 13 ende anders vorseide pausen

6 vollen aflaet en vergiffenisse van
alle sonden in uterste oft doots not
In articulo morte 

 

 

PS. Er is nog extra roem te verwerven. Weet jij wat het woord graentkens in deze tekst betekent? 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.