Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossing Paleopuzzel nr. 108: Edams schip in de problemen

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars,

Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje, voor deze puzzel is dat 'Oplossingen  paleopuzzel nr. 108: Edams schip in de problemen'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossingen van de andere paleopuzzelaars.

Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen!

 

Reacties (8)

Geert Ouweneel zei op vr, 05/05/2023 - 11:25

Op huyden den 19 July anno 1689
compareerden voor mij Jacob Boes,
openbaer notaris, bij den Hove van Holland
geadmitteert, binnen Edam residerende,
in presentie van de nabeschreven getuygen,
d'heer Cornelis Pieteys, regerent burger-
meester, Garbrant Boes, coopman,
Volcker Del ende Dirck Hoeck, beyde
regerent schepenen, alle van compe-
tenten ouderdom, wonende
binnen dese stadt, mij notaris
bekent, mede reeders vant
buysschip, voor desen genaemt d'Geertruy,
ruym 71 voeten lanck, ruym
16 voeten wijt ende thien voet ende vijff duym
hol, alles Amsterdammer voeten,
daer schipper op is geweest Jacob Remmitsz
van Apwijck, en hebben voor de geregte waerheyt
gedeposeert en verclaert hoe waer is,
dat in de maent Augusty des
voorleden jaers 1688 den voorsz. schipper
Jacob Remmetsz
met het genoemde buysschip uyt het Texel deser
landen is in zee geloopen, gedestineert
naer Bourdeaux in Vranckrijck
en aldaer gecomen wesende
is t'zelve buysschip door ordre van Zijn
Conincklijcke Majesteyt van
Vranckrijck in de maent September daeraenvolgende
voor de declaratie
van oorlogh niet alleen
gearresteert, maer oock daer-
naer geconfisqueert en welck
buysscheepje, zoo haer deposanten
onderregt is, naderhant weder-
om door capiteyn Pieter Boone van

 

beheerder Margreet Lenstra zei op vr, 05/05/2023 - 11:53

Beste Geert,

Dank voor je prima transcriptie, je bent er in ieder geval achter gekomen wie achter de kaping van het schip in Bordeaux zat. Toch een opmerking: Met je transcriptie van de plaats Apwijck waar schipper Jacob Remmitsz vandaan kwam, ben ik het evenwel niet eens, het betreft namelijk het kleine dorp Axwijck waar met name in de zeventiende eeuw veel zeelieden woonden. Maar ik snap dat je van dit plaatsje, vlakbij Edam, wellicht nog nooit hebt gehoord... Tegenwoordig bestaat het niet meer als zodanig, maar is het een straatnaam in het dorp Middelie.

Ik ben benieuwd of er nog eventuele aanvullingen /opmerkingen op de tekst komen.

Vriendelijke groet, Margreet Lenstra

Joep de Graaff zei op di, 05/16/2023 - 21:55

In plaats van ‘de geregte waerheyt’ zie ik  ‘de oprechte waerheyt’

Paul de Wit zei op di, 05/16/2023 - 22:28

Op huyden den 19 julii anno 1689

compareerden voor mij Jacob Boes

openbaer notaris bij den Hove van Holland

geadmitteert binnen Edam residerende

in presentie van de nabeschreven getuygen

d’heeren Cornelis Pieteijs regerent burger-

meester Garbrant Boes coopman

Volckert Del ende Dirck Hoeck beyde

regerent schepen en alle van compe-

tenten ouderdom wonende

binnen deser stadt mij notaris

bekent mede-reeders van ’t

buysschip ^voor desen^ genaemt d’Geertruij

ruym 71 voeten lanck ruym

16 voeten wijt, ende thien voet ende vijff duym

hol alles Amsterdammer voeten #

# daer schipper op is geweest Jacobs Remnits. van Axwijck

en hebben voor de opregte waerheyt

gedeposeert en verclaert hoe waer is,

dat in de maent augusty des

voorleden jaers 1688 den voors. schipper

Jacob Remmets.

^met het genoemde buysschip^ uyt het Texel deser

landen is in zee geloopen gedestineert

naer Bourdeaux in Vranckrijck

en aldaer gecomen wesende,

is ’tzelve ^buysschip^ door ordre van zijn

conincklijcke majesteyt van

Vranckrijck ^in de maent september daeraenvolgende^ voor de declaratie

van oorlogh

niet alleen

gearresteert, maer oock daer-

naer geconfisqueert, en welck

buysscheepje zoo haer deposanten

onderregt is naderhant weder-

om door capiteyn Pieter Boone van

beheerder Margreet Lenstra zei op wo, 05/17/2023 - 08:43

Beste Joep,

Bedankt voor je aanvulling, dat lijkt me inderdaad zo.

Vriendelijke groet, Margreet Lenstra

beheerder Margreet Lenstra zei op wo, 05/17/2023 - 08:44

Beste Paul,

Wat fijn dat je zo goed naar de tekst hebt gekeken, prima aanvullingen, lijkt mij!

Vriendelijke groet, Margreet Lenstra

beheerder Margreet Lenstra zei op vr, 06/02/2023 - 11:36

Beste paleopuzzelaars,

Hieronder de transcriptie van de tekst. Dank voor jullie reacties. Voor de aardigheid een afbeelding van de achterkant van de akte, misschien leuk om verder te lezen over de uit Vlissingen afkomstige kapitein Pieter Boone?

 

Op huijden den 10 Julij Anno 1689

Compareerden voor mij Jacob boes

openbaer notaris bij de hove van holland

geadmitteert binnen Edam residerende

in presentie van den nabeschreven getuijgen

de heeren Cornelis Pieteijs regerent burger-

meester, Garbrant boes Coopman

volckert del ende dirck hoeck beijden

regerent schepenen alle van Compe-

tenten ouderdom wonende

binnen deser stadt mij Notaris

bekent Alle mede reeders vant

buijs schip – voor desen- genaemt d’geertruij

(daer schipper is geweest Jacob remmitszoon van axwijck)

ruijm 71 voeten lanck ruijm

16 voeten wijt, ende Thien voet ende vijff duijm

hol alles amsterdammer voeten ( daer schipper op is geweest Jacob Remmitsz van Axwijck)

en hebben voorden opregte waerheijt

gedeposeert en verclaert hoe waer is,

dat inde maent augustij des

voorleden Jaers 1688 den voorscheven schipper

Jacob Remmetszoon

met het genoemde buijs schip uijt het Texel deser

landen is in zeegeloopen gedestineert

naer bourdeaux in vranckrijck

en aldaer gecomen wesende,

is t Zelve buijs schip door ordre van Zijn

Conincklijcke Majesteijt van

Vranckrijck (inde maent september daer aen volgende) voorden declaratie

van oorlogh

niet alleen

gearresteert, maer oock daer

naer geconfisquieert, en welck

buijsscheepje zoo haer deposanten

onderregt is naderhant weder

om door Capitein pieter boone van

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op vr, 06/02/2023 - 15:37

Leuk om dat je ook het laatste stukje tekst hebt geplaatst, Margreet! Nu kunnen we lezen waar Pieter Boone vandaan kwam (uit Vlissingen, dat wisten we al) en wanneer het schip is 'genomen' en weer is 'opgebracht'. Ik kom een heel eind met de transcriptie. Wie kan de laatste pagina van het verslag over het gekaapte scheepje lezen?

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.