Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossing paleopuzzel 111: Een lazaret bij de molen in Grave, 1471

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars, Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel [nummer en titel]'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen , het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossing enmapje. Dan zie je daar pas de oplossing van de andere paleopuzzelaars. Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen!

 

https://watstaatdaer.nl/forum/paleopuzzel-nr-111-een-lazaret-bij-de-mol…

Reacties (5)

beheerder Mariët Bruggeman zei op do, 09/07/2023 - 13:15

Omdat nog niemand zich heeft gewaagd aan deze puzzel, doe ik graag een voorzet. Mét gaten weliswaar en zeer zeker niet correct. Maar het begin is gemaakt :)

Lazersthe off ander man voergeschreven alle sondaighe hebben ende halen elc van … inder kercken te grave een …nedne. Dat is te weten van de Gastmeester

die … ende vanden heijlige geestmeester die ander, die welke alle lazersthe ziecke menschen alsdair ontsaen ende herbergen sullen die dage ende

die nacht lanck off sijn begeende, ende niet langer. Ende die selve dan niet weder te herberghe bijnnen vierthien adgen daer nae dat zij ewerljk gaen

ende of men der voorschreven vrouwen ende ziecken lazersthen man toe schiete tot enen ........

Andreas zei op do, 09/07/2023 - 21:16

Dit maak ik van de eerste 5 regels. Ook hier nog gaten, onzekerheden en fouten.

 

Lazersthe off ander man voergeschreven alle sondaighe hebben ende halen elc van oen inder kercken te grave een pronende. Dat is te weten van de Gastmeester


die een, ende vanden heijlige geestmeester die ander, die welke alle lazersthe ziecke menschen aldaer ontfaen ende herbergen sullen drie dage ende


drie nacht lanck off sijn begeende, ende niet langer. Ende die selve dan niet weder te herberghen bijnnen vierthien dagen dair nae dat sij ewech gaen


ende of men der voerschreven vrouwen ende ziecken lazersthen man toe schiete tot enen anersten oir die ziecken te helpen regeeren als voerseijd is die selve


... ... sal ende mach tot sijnre ..nende voergeschreven die die voerseijde vrouwe ... altijt halen sal inde kercken drie dage ter weken in die stat
 

René van Weeren zei op do, 09/07/2023 - 23:00

Mijn poging:

lazersche off ander man borg[her] alle sondaighe hebben end[e] halen elc van o[r]en in der kercken te grave een prevende, dats te wete[n] van de Pastmeester
die een ende van den Heylighen Geestmeester die ander, die welke alle lazersche ziecke me[n]schen aldair ontfaen en[de] herberge[n] sulle[n] drie dage en[de]
drie nacht lanck off sijs bege[re]n en[de] niet langer. Ende die selve dan niet weder te herberghe[n] byn[n]en vierthien dagen dairnae dat sij ewech gaen.
Ende of men der voersz[eyde] vrouwe[n] end[e] zieken lazersche[n] man toe tot ene[n] aversten oir die ziecken te helpe[n] regeeren als voirsz[eyt] is die selve
ziecke man sal en[en] mach tot sijnre prevende voirgez[eyt] die die voirsz[eyde] vrouwe hem altijt halen sal in der kercken drie dage ter weken in die stat
van de[n] grave om[m]e gaen bidden alyn? nemelick des sondaichz des gounsfaiges en[de] des vridaichs en[de] sal dan ierste tot neghenbron in de stat
come[n] end[e] te midden opten strate[n] blive[n], sijn aelmissen metter cloppen te bidden end[e] hem die aelmissen opter strate[n] laeten brongen. Ende en sal oick egeen
duut opter merct of voir der lude doren aentasten ende bliven te male byter kercken en[de] byter den luyden. Ende en sal oick in geenre wijs voir
den herberghe[n] der lude doren of opter stat heymelicheuden of pryvaeten gaen zitten. Ende sal dan voir tween uren na middaich weder-
om[m]e byter stat gaen end[e] niet te verblive[n] opten dijck op dese side van Sunte Anthoniscapelleken. End[e] off yema[n]t van de[n] ziecken hem rebell
maecte tegen der vrouwe van de[n] huyse voersz[eyt] dat sal die voersz[eyde] vrouwe den p[ro]visoren inder tijt des gasthuys van de[n] grave die daer altijt

René van Weeren zei op do, 09/07/2023 - 23:23

gounsfaiges = gounsdaiges

negenbron = negen uren

heymelicheuden = heymelicheiden

beheerder Mariët Bruggeman zei op do, 09/14/2023 - 14:39

Bedankt René en Andreas voor jullie transcripties. Ik heb weer iets geleerd over 'prebende', inderdaad, dát staat er! 

Uiteindelijk heb ik er op basis (en met dank) van jullie transcripties dit van gemaakt:

 

lazersche off ander man borg[her] alle sondaighe hebben end[e] halen elc van o[r]en in der kercken te grave een prevende, dats te wete[n] van de Gastmeester
die een ende van den Heylighen Geestmeester die ander, die welke alle lazersche ziecke me[n]schen aldair ontfaen en[de] herberge[n] sulle[n] drie dage en[de]
drie nacht lanck off sijs bege[re]n en[de] niet langer. Ende die selve dan niet weder te herberghe[n] byn[n]en vierthien dagen dairnae dat sij ewech gaen.
Ende of men der voersz[eyde] vrouwe[n] end[e] zieken lazersche[n] man toe schicte tot ene[n] aversten oir die ziecken te helpe[n] regeeren als voirsz[eyt] is die selve
ziecke man sal en[en] mach tot sijnre prevende voirgez[eyt] die die voirsz[eyde] vrouwe hem altijt halen sal in der kercken drie dage ter weken in die stat
van de[n] grave om[m]e gaen bidden als nemelick des sondaichz des goensdaiges en[de] des vridaichs en[de] sal dan ierste tot neghen uren in die stat
come[n] end[e] te midden opten strate[n] blive[n], sijn aelmissen metter cloppen te bidden end[e] hem die aelmissen opter strate[n] laeten brengen. Ende en sal oick egeen
duut opter merct of voir der lude doren aentasten ende bliven te male byter kercken en[de] byter den luyden. Ende en sal oick in geenre wijs voir
den herberghe[n] der lude doren of opter stat heymelichenden of pryvaeten gaen zitten. Ende sal dan voir tween uren na middaich weder-
om[m]e byter stat gaen end[e] niet te verblive[n] opten dijck op dese side van Sunte Anthoniscapelleken. End[e] off yema[n]t van de[n] ziecken hem rebell
maecte tegen der vrouwe van de[n] huyse voersz[eyt] dat sal die voersz[eyde] vrouwe den p[ro]visoren inder tijt des gasthuys van de[n] grave die daer altijt

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.